ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: воєнний стан, соціально-економічний розвиток, стратегічні галузі, ВВП, міграція робочої сили, воєнна економіка

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей економіки України у період воєнного стану в економіці. Проаналізовано показники економічного розвитку України. Визначено наслідки російської агресії на території України, такі як: руйнування виробничого капіталу, інфраструктури, людські жертви, соціальні втрати, зменшення реальних доходів господарюючих суб’єктів. Доведено, що існує реальна необхідність у пошуку додаткових джерел фінансування втрат і потреб економіки, оскільки міжнародна фінансова допомога, що надходить, не є постійною та достатньою. Запропоновано напрями реформування економічної політики для підвищення ефективності обороноздатності держави. Обґрунтовано, що системою заходів для досягнення порівняльних переваг України на воєнному та економічному “фронтах” є промислова політика, важливою складовою якої є військово-промисловий комплекс.

Посилання

Закон України “Про правовий режим воєнного стану” від 12.05.2015. URL: https://ips.ligazakon.net/document/T150389?an=428 (дата звернення: 15.02.2024)

Boyarchuk D., Dabrowski M. The Ukrainian war economy. BRUEGEL. 11 June 2023. URL: https://www.bruegel.org/working-paper/ukrainian-war-economy (дата звернення: 18.02.2024)

Богдан Т. Фінансово-економічні наслідки війни. LB.UA. 31 березня 2023. URL: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/550614_finansovoekonomichni_naslidki.html (дата звернення: 20.02.2024)

Samoiliuk М. Ukraine War Economy Tracker. Centre for Economic Strategy. URL: https://ces.org.ua/en/tracker-economy-during-the-war/ (дата звернення: 19.02.2024)

Matuszak S. A struggle to survive. Ukraine’s economy in wartime. Centre for Eastern Studies (OSW). 2022-10-18. URL: https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2022-10-18/a-struggle-to-survive-ukraines-economy-wartime (дата звернення: 17.02.2024)

Åslund A. Ukraine’s wartime economy is performing surprisingly well. Atlantic Council. January 2, 2024. URL: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraines-wartime-economy-is-performing-surprisingly-well/ (дата звернення: 15.02.2024)

Shevchuk A. How global industrial giants develop production in Ukraine during the war. GMK center. 12 July 2023. URL: https://gmk.center/en/posts/how-global-industrial-giants-develop-production-in-ukraine-during-the-war/ (дата звернення: 16.02.2024)

Україна. Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення. Лютий 2022 – Лютий 2023. Березень 2023, Cвітовий Банк, Уряд України, Європейський Союз, Організація Об’єднаних Націй. 164 с.

Обух В. Що сприяє економічній стійкості України під час війни за Незалежність. Укрінформ. 19 лютого 2024. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3751995-so-spriae-ekonomicnij-stijkosti-ukraini-pid-cas-vijni-za-nezaleznist.html (дата звернення: 17.02.2024)

Concept Of Ukraine’s Reconstruction. Transparency International Ukraine. URL: https://ti-ukraine.org/en/project/reconstruction-of-ukraine/ (дата звернення: 19.02.2024)

Кущ О. Економіка війни: чому ми досі не на «воєнних рейках» і як на них стати. Укрінформ. 12.02.2024 URl: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3825972-ekonomika-vijni-comu-mi-dosi-ne-na-voennih-rejkah-i-ak-na-nih-stati.html# (дата звернення: 22.02.2024)

Ellyatt H. With hopes of victory fading, Ukraine’s war against Russia could get even harder in 2024. CNBC. Dec 25 2023. URL: https://www.cnbc.com/2023/12/26/what-could-happen-in-the-russia-ukraine-war-in-2024.html (дата звернення: 16.02.2024)

Sempere C. M. El papel de la tecnología en los recientes conflictos de Ucrania y Gaza. Una valoración inicial. Publicado el 08 Feb 2024. Real Instituto Elcano. URL: https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/el-papel-de-la-tecnologia-en-los-recientes-conflictos-de-ucrania-y-gaza-una-valoracion-inicial/ (дата звернення: 19.02.2024)

Verkhovna Rada of Ukraine (2015) Law of Ukraine “About the legal regime of the martial law”. 12.05.2015. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/T150389?an=428 (accessed February 15, 2024)

Boyarchuk D., Dabrowski M. (2023) The Ukrainian war economy. BRUEGEL. June 11, 2023. Available at: https://www.bruegel.org/working-paper/ukrainian-war-economy (accessed February 18, 2024)

Bohdan T. (2023) Finansovo-ekonomichni naslidky viyny [Financial and economic consequences of the war]. LB.UA. March 31, 2023. Available at: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/550614_finansovoekonomichni_naslidki.html (accessed February 20, 2024)

Samoiliuk М. (2024) Ukraine War Economy Tracker. Centre for Economic Strategy. Available at: https://ces.org.ua/en/tracker-economy-during-the-war/ (accessed February 19, 2024)

Matuszak S. (2022) A struggle to survive. Ukraine’s economy in wartime. Centre for Eastern Studies (OSW). October 18, 2022. Available at: https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2022-10-18/a-struggle-to-survive-ukraines-economy-wartime (accessed February 17, 2024)

Åslund A. (2024) Ukraine’s wartime economy is performing surprisingly well. Atlantic Council. January 2, 2024. Available at: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraines-wartime-economy-is-performing-surprisingly-well/ (accessed February 15, 2024)

Shevchuk A. How global industrial giants develop production in Ukraine during the war. GMK center. July 12, 2023. Available at: https://gmk.center/en/posts/how-global-industrial-giants-develop-production-in-ukraine-during-the-war/ (accessed February 16, 2024)

World Bank, Government of Ukraine, European Union, United Nations (2023) Ukrayina. Shvydka otsinka zavdanoyi shkody ta potreb na vidnovlennya. Lyutyy 2022 – Lyutyy 2023. [Ukraine. Rapid assessment of damage and restoration needs. February 2022 – February 2023]. 164 p.

Obukh V. Shcho spryyaye ekonomichniy stiykosti Ukrayiny pid chas viyny za Nezalezhnistʹ [What contributes to the economic stability of Ukraine during the War of Independence]. Ukrinform. February 19, 2024. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3751995-so-spriae-ekonomicnij-stijkosti-ukraini-pid-cas-vijni-za-nezaleznist.html (accessed February 20, 2024)

Transparency International Ukraine (2023) Concept Of Ukraine’s Reconstruction. Available at: https://ti-ukraine.org/en/project/reconstruction-of-ukraine/ (accessed February 19, 2024)

Kushch O. (2024) Ekonomika viyny: chomu my dosi ne na «voyennykh reykakh» i yak na nykh staty [The economy of war: why do we are still not on the "war rails" and how to get on them]. Ukrinform. February 12, 2024 Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3825972-ekonomika-vijni-comu-mi-dosi-ne-na-voennih-rejkah-i-ak-na-nih-stati.html# (accessed February 22, 2024)

Ellyatt H. (2023) With hopes of victory fading, Ukraine’s war against Russia could get even harder in 2024. CNBC. Dec 25, 2023. Available at: https://www.cnbc.com/2023/12/26/what-could-happen-in-the-russia-ukraine-war-in-2024.html (accessed February 16, 2024)

Sempere C. M. (2024) El papel de la tecnología en los recientes conflictos de Ucrania y Gaza. Una valoración inicial. February 8, 2024. Real Instituto Elcano. Available at: https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/el-papel-de-la-tecnologia-en-los-recientes-conflictos-de-ucrania-y-gaza-una-valoracion-inicial/ (accessed February 19, 2024)

Переглядів статті: 9
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2024-01-30
Як цитувати
Кирильчук , О., & Мельник, Т. (2024). ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (59). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-120
Розділ
ЕКОНОМІКА