ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ СФЕРИ РІТЕЙЛУ

Ключові слова: інноваційна екосистема, учасники інноваційної екосистеми, сфера рітейлу, багатокритеріальний аналіз, цифрові технології

Анотація

Стаття присвячена особливостям інноваційного розвитку та впровадженню цифрових технологій у сфері рітейлу. Авторами визначені поняття інноваційної екосистеми та основні її учасники, розкрито особливості її формування у вітчизняній сфері рітейлу на прикладі ТОВ «Інтертоп Україна». Охарактеризовано основні напрями змін у сфері рітейлу та необхідність їх активізації за умов пандемії, спричиненої СOVID-19. У статті представлено, які технологічні зміни відбулись у ТОВ «Інтертоп Україна» за останній рік та які нові продукти планується впровадити для підвищення якості обслуговування клієнтів і збереження конкурентних позицій на ринку. Охарактеризовано основні смарт-модулі системи «Інтертоп+». Методом багатокритеріального аналізу було визначено, з якою компанією доцільніше співпрацювати ТОВ «Інтертоп Україна» для замовлення технологічної продукції.

Посилання

Балан В. Г. Стратегічне управління. Методи портфельного аналізу : Навчальний посібник. Київ : Наукова столиця, 2018. 188 с.

Лановська Г. І. Інноваційна екосистема : сутність та принципи. Економіка і суспільство. 2017. № 11. С. 257-262.

Петренко Л. А., Проскокова А. Ю. Тенденції розвитку та впровадження інновацій підприємствами сфери рітейлу. Стратегія економічного розвитку України. 2020. № 46. С. 86-100.

Федулова Л. І., Марченко О. С. Інноваційні екосистеми : сутність та методологічні засади формування. Економічна теорія і право. 2015. № 2 (21). С. 21-33.

Typical Actors in an Innovation Ecosystem. URL: https://www.idiainnovation.org/ecosystem-actors

Global retail trends 2020. Preparing for the new reality. URL: https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2020/05/global-retail-trends-2020-preparing-for-new-reality.html

SAP S/4HANA для INTERTOP : лідер fashion рітейл впровадив ERP разом з AGELESS. URL: https://ageless.com.ua/news/sap-s-4hana-dlya-intertop-lider-fashion-rytejl-vprovadyv-erp-razom-z-ageless/

Hewlett Packard Enterprise: Around HPE. URL: https://www.hpe.com/us/en/home.html

Intel Shapes the Future of Technology. URL: https://www.intel.com/content/www/us/en/company-overview/company-overview.html

About RDN. URL: https://www.recoverydatabase.net/

A Global Ecosystem of Innovators. URL: https://www.arm.com/company

Умови та переваги Програми INTERTOP PLUS. URL: https://intertop.ua/ua/intertop-plus/

Balan V. G. (2018) Strategichne upravlinnya. Metody portfelnogo analizu [Strategic management. Methods of portfolio analysis]. Navchalnyy posibnyk [Textbook]. K.: Naukova stolytsya, 188 p. (in Ukrainian)

Lanovska G. I. (2017) Innovatsiyna ekosystema : sutnist ta pryntsypy [Innovative ecosystem : essence and principles]. Ekonomika i suspilstvo, no 11, pp. 257-262.

Petrenko L. A., Proskokova A. U. (2020) Tendentsiyi rozvytku ta vprovadzhennya innovatsiy pidpryemstvamy sfery riteylu [Trends in the development and implementation of innovations by retail enterprises]. Strategiya ekonomichnogo rozvytku Ukrayiny, no 46, pp. 86-100.

Fedulova L. I., Marchenko O. S. (2015) Innovatsiyni ekosystemy : sutnist ta metodologichni zasady formuvannya [Innovative ecosystems : essence and methodological principles of formation]. Ekonomichna teoriya i parvo, no 2 (21), pp. 21-33.

Typical Actors in an Innovation Ecosystem. URL: https://www.idiainnovation.org/ecosystem-actors

Global retail trends 2020. Preparing for the new reality. URL: https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2020/05/global-retail-trends-2020-preparing-for-new-reality.html

SAP S/4HANA dlya INTERTOP : lider fashion riteyl vprovadyv ERP razom z AGELESS [SAP S/4HANA for INTERTOP : fashion retail leader has introduced ERP with AGELESS]. URL: https://ageless.com.ua/news/sap-s-4hana-dlya-intertop-lider-fashion-rytejl-vprovadyv-erp-razom-z-ageless/

Hewlett Packard Enterprise: Around HPE. URL: https://www.hpe.com/ru/ru/home.html

Intel Shapes the Future of Technology. URL: https://www.intel.com/content/www/us/en/company-overview/company-overview.html

About RDN. URL: https://www.recoverydatabase.net/

A Global Ecosystem of Innovators. URL: https://www.arm.com/company

Umovy ta perevagy Programy INTERTOP PLUS [Terms and benefits of the INTERTOP PLUS Program]. URL: https://intertop.ua

Переглядів статті: 178
Завантажень PDF: 207
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Оліх, Л., & Іваницька, Л. (2021). ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ СФЕРИ РІТЕЙЛУ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-78
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ