ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Ключові слова: банківська система, банки, відокремлені підрозділи, деокуповані території, відновлення банківського сектору

Анотація

Стаття присвячена визначенню головних проблем, які виникають при відновлення діяльності банківської системи після деокупації населених пунктів та припинення проведення воєнних (бойових) дій на території населених пунктів. Було наголошено на важливість збереження довіри клієнтів до банківського сектору, що забезпечує його стабільну роботу. Проаналізована структура банківського сектору та зазначена кількість діючих структурних підрозділів банків в окремих регіонах України. Розглянуто План дій органів виконавчої влади з відновлення деокупованих територій, який спрямований на першочергове забезпечення гуманітарних, економічних та безпекових потреб громадян. Було зазначено, що відновлення банківського обслуговування на звільнених територіях відбувається головним чином державними банками, а саме: Приватбанком, Ощадбанком та Укргазбанком. У статті було визначено ряд проблем, з якими стикається банківська система під час повторного відкриття відділень на звільнених територіях, а також на територіях, що розташовані поруч із зонами бойових дій.

Посилання

Огляд банківського сектору: Серпень 2023 року. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2023-08.pdf?v=4 (дата звернення 31.10.2023).

Підгайна Є. Відновлення інтернету на деокупованих територіях: чому не всі провайдери «фікси» можуть повернутися, як це перекроює ринок та кого з гравців рятуватимуть першим. URL: https://mind.ua/publications/20256162-vidnovlennya-internetu-na-deokupovanih-teritoriyah-chomu-ne-vsi-provajderi-fiksi-mozhut-povernutisya (дата звернення 28.10.2023).

Про діяльність банків у територіальних громадах, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні): Постанова Правління Національного банку України від 05 травня 2022 року № 94. URL: https://ips.ligazakon.net/document/PB22112?an=1 (дата звернення 31.10.2023).

Про затвердження плану дій органів виконавчої влади з відновлення деокупованих територій територіальних громад: Розпорядження КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1219-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1219-2022-%D1%80#Text (дата звернення 01.11.2023).

Прокопенко Н.С., Мирончук В.М., Шепель І.В. Принципи функціонування банківської системи України в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 41. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1556/1497 (дата звернення 31.10.2023).

Саф’янюк В. Фінансова фортеця України: глава НБУ розповів, що буде з гривнею і банківським ринком. URL: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/ekonomika/20230522-finansova-forteczya-ukrayiny-glava-nbu-rozpoviv-shho-bude-z-gryvneyu-i-bankivskym-rynkom/ (дата звернення 01.11.2023).

Natsionalnyi bank Ukrainy [National Bank of Ukraine]. (2023). Ohliad bankivskoho sektoru: Serpen 2023 roku – Overview of the banking sector: August 2023. Retrieved from: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2023-08.pdf?v=4 (accessed October 31, 2023).

Pidhaina Ye. (2023). Vidnovlennia internetu na deokupovanykh terytoriiakh: chomu ne vsi provaidery «fiksy» mozhut povernutysia, yak tse perekroiuie rynok ta koho z hravtsiv riatuvatymut pershym [Internet restoration in the de-occupied territories: why not all "fix" providers can return, how it reshapes the market and which of the players will be saved first]. Retrieved from: https://mind.ua/publications/20256162-vidnovlennya-internetu-na-deokupovanih-teritoriyah-chomu-ne-vsi-provajderi-fiksi-mozhut-povernutisya (accessed October 28, 2023).

Natsionalnyi bank Ukrainy [National Bank of Ukraine]. (2022). On the activities of banks in territorial communities located in the area of military (combat) operations or under temporary occupation, encirclement (blockade): Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine of 5 of May, 2022. № 94. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/PB22112?an=1 (accessed October 31, 2023).

Kabinet ministriv Ukrainy [Cabinet of Ministers of Ukraine]. (2022). On the approval of the action plan of the executive authorities for the restoration of de-occupied territories of territorial communities: Decree of the CMU of 30 of December, 2022. № 1219-р. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1219-2022-%D1%80#Text (accessed November 01, 2023).

Prokopenko N.S., Myronchuk V.M., Shepel I.V. (2022). Pryntsypy funktsionuvannia bankivskoi systemy Ukrainy v umovakh viiny [The principles of functioning of the banking system of Ukraine in the conditions of war]. Ekonomika ta suspilstvo. 2022. Vyp. 41. Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1556/1497 (accessed October 31, 2023).

Safianiuk V. (2023). Finansova fortetsia Ukrainy: hlava NBU rozpoviv, shcho bude z hryvneiu i bankivskym rynkom [The financial fortress of Ukraine: the head of the NBU told what will happen to the hryvnia and the banking market]. Retrieved from: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/ekonomika/20230522-finansova-forteczya-ukrayiny-glava-nbu-rozpoviv-shho-bude-z-gryvneyu-i-bankivskym-rynkom/ (accessed November 01, 2023).

Переглядів статті: 32
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Мартиненко, О., & Шнурко, А. (2023). ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-10
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ