ВАЖЛИВІСТЬ ПЛАНУ МАРШАЛЛА ДЛЯ ПІСЛЯВОЄННОГО ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ РЕГІОНІВ: ДОСВІД ІТАЛІЇ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

  • Ольга Нестор ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України» http://orcid.org/0000-0002-5204-4828
Ключові слова: іноземна допомога, економічний розвиток, повоєнне відновлення, План Маршалла, економічна допомога, програма відновлення

Анотація

Стаття присвячена аналізу впливу Плану Маршалла на повоєнне економічне відновлення регіонів на прикладі Італії та проведенню паралелей з перспективним відновленням регіонів України після російсько-української війни. Розглянуто ряд позитивних ефектів впливу на місцевий економічний розвиток модернізації транспортної інфраструктури, зокрема збільшення сільськогосподарського виробництва, ширше впровадження сучасних сільськогосподарських машин і розширення промисловості та сфери послуг. У статті підкреслено, що План Маршалла є одним із прикладів масштабної модернізації громадської інфраструктури в європейській країні. Розкрито, що гранти на реконструкцію, отримані італійськими провінціями за Планом Маршалла, позитивно вплинули на місцевий економічний розвиток Італії. Описано процес фінансування економічного відновлення Італії за Планом Маршалла.

Посилання

Bayard P.H. The Marshall Plan and Its Meaning. Cornell University Press. 1955. 424 p.

Bianchi N., Giorcelli M. Reconstruction Aid, Public Infrastructure, and Economic Development:The Case of the Marshall Plan in Italy. National Bureau of Economic Research Working Paper Series. No. 29537. 2021. DOI: 10.3386/w29537. URL: http://www.nber.org/papers/w29537

Eichengreen B., Uzan M., Crafts N. and Hellwig M. The Marshall Plan: economic effects and implications for Eastern Europe and the former USSR. Economic Policy. 1992. Vol. 7. No. 14. P. 13¬75. DOI: https://doi.org/10.2307/1344512

Machado B.F., In Search of a Usable Past: The Marshall Plan and Postwar Reconstruction Today. The George C. Marshall Foundation. 2007. 186 p.

Sorel E., Padoan P. C. The Marshall Plan: Lessons Learned for the 21st Century. OECD. 2008. 125 p.

Богдан Т.П. Основні принципи формування і спрямування міжнародної фінансової допомоги для України. Економіка України. 2015. № 4. С. 36¬44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2015_4_7

Геєць В.М. До питання застосування підходів "плану Маршалла” для України. Економіка України. 2015. № 4. С. 6¬11. URL: http://economyukr.org.ua/?page_id=723&lang=uk&aid=552

Кістерський Л.Л. Формування сучасної Європи: стримування та розвиток. Економіка України. 2015. № 4. С. 19¬27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2015_4_5

Tarnoff C. The Marshall Plan: Design, Accomplishments, and Significance. Congressional Research Service. 2018. 32 p. URL: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45079

Lt Col Robertson, J., Burr R., Barth, B. USAF THOR Database. 2013. URL: www.afri.au.af.mil/thor.

Knapp, M., Wolfgang F. S., Hudson M. “Reconstruction and West-Integration: The Impact of the Marshall Plan on Germany.” Zeitschrift Für Die Gesamte Staatswissenschaft / Journal of Institutional and Theoretical Economics. 1981. vol. 137. no. 3. P. 415–433. URL: http://www.jstor.org/stable/40750368.

Fauri F. Il Piano Marshall e l’Italia. BOLOGNA. Il Mulino. 2010. p. 283. URL: https://hdl.handle.net/11585/93011

Звіт про прямі збитки інфраструктури та непрямі втрати економіки від руйнувань внаслідок військової агресії pосії проти України станом на червень 2023 року. 60 с. Київська школа економіки: сайт. 02.08.2023. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/09/June_Damages_UKR_-Report.pdf

Bayard, P.H. (1955). The Marshall Plan and Its Meaning. Cornell University Press. 424 p.

Bianchi, N., Giorcelli, M. Reconstruction Aid, (2021). Public Infrastructure, and Economic Development:The Case of the Marshall Plan in Italy. National Bureau of Economic Research Working Paper Series. No. 29537. DOI: 10.3386/w29537. Retrieved from: http://www.nber.org/papers/w29537

Eichengreen, B., Uzan ,M., Crafts, N. and Hellwig, M. (1992). The Marshall Plan: economic effects and implications for Eastern Europe and the former USSR. Economic Policy. Vol. 7. No. 14. pp. 13¬75. DOI: https://doi.org/10.2307/1344512

Machado, B.F. (2007). In Search of a Usable Past: The Marshall Plan and Postwar Reconstruction Today. The George C. Marshall Foundation. 186 p.

Sorel, E., Padoan, P. C. (2008). The Marshall Plan: Lessons Learned for the 21st Century. OECD. 125 p.

Bogdan, T.P. (2015). Osnovni pryntsypy formuvannya i spryamuvannya mizhnarodnoyi finansovoyi dopomohy dlya Ukrayiny [Basic principles of formation and directions of the international financial aid for Ukraine]. Ekonomika Ukrayiny - Economy of Ukraine. № 4. pp. 36¬44. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2015_4_7. [in Ukrainian].

Heyets, V.M. (2015). Formuvannya suchasnoyi Yevropy: strymuvannya ta rozvytok [To the question of application of the approaches of the «Marshall plan» in Ukraine]. Ekonomika Ukrayiny - Economy of Ukraine. № 4. pp. 6–11. Retrieved from: http://economyukr.org.ua/?page_id=723&lang=uk&aid=552. [in Ukrainian].

Kisters’kyi, L.L. (2015). Formuvannya suchasnoyi Yevropy: strymuvannya ta rozvytok [Formation of modern Europe: containment and development]. Ekonomika Ukrayiny - Economy of Ukraine. № 4. Pp. 19-27. Retrieved from: http://economyukr.org.ua/?page_id=723&lang=uk&aid=554. [in Ukrainian].

Tarnoff, C. (2018). The Marshall Plan: Design, Accomplishments, and Significance. Congressional Research Service. 32 p. Retrieved from: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45079

Lt Col Robertson, J., Burr R., Barth, B. (2013). USAF THOR Database. 2013. Retrieved from: www.afri.au.af.mil/thor.

Knapp, M., Wolfgang, F. S., Hudson, M. (1981). “Reconstruction and West-Integration: The Impact of the Marshall Plan on Germany.” Zeitschrift Für Die Gesamte Staatswissenschaft / Journal of Institutional and Theoretical Economics. vol. 137. no. 3. pp. 415–433. Retrieved from: http://www.jstor.org/stable/40750368.

Fauri, F. (2010). Il Piano Marshall e l’Italia. BOLOGNA. Il Mulino. pp. 283. Retrieved from: https://hdl.handle.net/11585/93011

Zvit pro pryami zbytky infrastruktury ta nepryami vtraty ekonomiky vid ruynuvan’ vnaslidok viys’kovoyi ahresiyi Rosiyi proty Ukrayiny stanom na cherven’ 2023 roku. [Report on direct damage to infrastructure and indirect losses to the economy from destruction as a result of russia's military aggression against Ukraine as of June 2023.] (2023). Kyiv School of Economics: Website. Retrieved from https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/09/June_Damages_UKR_-Report.pdf [in Ukrainian].

Переглядів статті: 63
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Нестор, О. (2023). ВАЖЛИВІСТЬ ПЛАНУ МАРШАЛЛА ДЛЯ ПІСЛЯВОЄННОГО ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ РЕГІОНІВ: ДОСВІД ІТАЛІЇ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ . Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-96
Розділ
ЕКОНОМІКА