РІЗНОВИДИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА МОЖЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИ СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ В ЕКОНОМІЦІ

Ключові слова: штучний інтелект, машинне навчання, стратегічні орієнтири, стратегічне планування, інженерні системи, теорія розуму

Анотація

В роботі було надано пропозиції щодо використання систем штучного інтелекту в економіці. Наведено класифікацію штучного інтелекту. Проаналізовано можливості та проблеми використання різних типів штучного інтелекту в економіці в цілому та в сфері стратегічного планування. В статті обґрунтовуються умови при яких, використання штучного інтелекту в стратегічному плануванні є доцільним. В роботі було досліджено тенденції розвитку штучного інтелекту. Сформовано таблицю з прикладами існуючих штучних інтелектів згідно до категорій. Запропоновано перечень існуючих штучних інтелектів, які можуть бути використанні в діяльності господарств. Практична цінність роботи полягає у ознайомленні з можливостями використання штучного інтелекту в стратегічному плануванні та у наданні рекомендацій щодо використання різних типів штучного інтелекту в стратегічному управлінні підприємством.

Посилання

Офіційний сайт ТОВ «МЕТІНВЕСТ ДІДЖИТАЛ». URL: https://metinvest.digital/ua

Від Ш до І: що таке штучний інтелект та як він трансформує світ. URL: https://speka.media/ai/

Як діє штучний інтелект і перспективи його використання. Матеріали конференції «AI conference». URL: https://aiconference.com.ua

Офіційний сайт ПП "ЛАНТЕК". URL: https://ula.lantec.ua

Смерічевський С.Ф., Ареф’єва О.В., Пілецька С.Т. Формування стратегічних рішень при управлінні змінами на підприємстві. Бізнес Інформ. 2022. № 6. C. 108–117. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-6-108-117.

Korytko T. et al. Strategy of Innovative Development of an Enterprise on the Basis of Evaluation of its Intellectual Capital / Korytko T., Bryl I., Piletska S., Arefieva O., Arefiev S. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021. No. 3. P. 134–137. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/134 10.

Андрощук Г.О. Штучний інтелект: економіка, інтелектуальна власність, загрози. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 2 (2021). С. 56-74. DOI: https://doi.org/10.33731/22021.236555

Kwilinski A., Kuzior A. Cognitive Technologies in the Management and Formation of Directions of the Priority Development of Industrial Enterprises. Management Systems in Production Engineering. 2020. Vol. 28. Iss. 2. P. 133–138. DOI: https://doi.org/10.2478/mspe-2020-0020

Андрощук Г.О. Винаходи штучного інтелекту. Інтелектуальна власність в Україні. 2020. № 11. С. 67.

Пілецька С.Т., Храпач В.О. Диверсифікація як метод підвищення економічної ефективності підприємства в післявоєнний період. Економіка та суспільство. 2023. Випуск № 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-23

Official website of Metinvest Digital PJSC. Access mode: https://metinvest.digital/ua

From Z to I: what is artificial intelligence and how it transforms the world URL: https://speka.media/ai/

How artificial intelligence works and prospects for its use. Materials of the conference "AI conference". URL: https://aiconference.com.ua

Official website of PE "LANTEC" URL: https://ula.lantec.ua

Smerichevskyi, Serhii F., Arefieva, Olena V., and Piletska, Samira T. (2022) “Formation of Strategic Decisions in the Management of Changes in the Enterprise.” Business Inform № 6:108–117. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-6-108-117

Korytko T., Bryl I., Piletska S., Arefieva O., Arefiev S. (2021) Strategy of Innovative Development of an Enterprise on the Basis of Evaluation of its Intellectual Capital. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2No. 3. P. 134–137. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/13410

Androschuk G.O. (2021) Artificial intelligence: economy, intellectual property, threats. Theory and practice of intellectual property. No. 2 (2021). P. 56-74. DOI: https://doi.org/10.33731/22021.236555

Kwilinski A., Kuzior A. (2020) Cognitive Technologies in the Management and Formation of Directions of the Priority Development of Industrial Enterprises. Management Systems in Production Engineering. Vol. 28. Iss. 2. P. 133–138. DOI: https://doi.org/10.2478/mspe-2020-0020

Androschuk G.O. (2020) Inventions of artificial intelligence. Intellectual property in Ukraine. No. 11. P. 67.

Piletska S.T., Khrapach V.O. (2023) Diversification as a method of increasing the economic efficiency of the enterprise in the post-war period. Economy and society. Issue 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-23

Переглядів статті: 171
Завантажень PDF: 165
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Храпач, В. (2023). РІЗНОВИДИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА МОЖЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИ СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ В ЕКОНОМІЦІ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-8
Розділ
ЕКОНОМІКА