ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ

  • Ольга Вдовічена Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-0768-5519
  • Василь Гой Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-1822-4478
  • Владислав Харів Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0009-0006-7937-5324
Ключові слова: маркетингові інструменти, мережа Інтернет, бренд, пошукова оптимізація, соціальні медіа, контекстна реклама, таргетована реклама

Анотація

Стаття присвячена розгляду актуальних тенденцій просування бренду через використання інструментів Інтернет маркетингу. Визначено роль мережі Інтернет для бізнесу в сучасних умовах. Встановлено виключні характеристики Інтернет маркетингу порівняно із традиційним. Представлено основні цілі його впровадження. Проведено порівняння бренду в традиційному розумінні та бренду компанії в Інтернеті. Визначено випадки, коли досягається найбільша ефективність Інтернет маркетингу. Досліджено, які є найпоширеніші методи просування бренду в Інтернеті нині. Проведено систематизацію інструментів Інтернет маркетингу в розрізі 4 груп: власні медіа, платні медіа, куплені та соціальні медіа. Детально проаналізовано порядок використання пошукової оптимізації, визначено її переваги. Розкрито особливості просування бренду через соціальні медіа. Досліджено порядок запуску контекстної та таргетованої реклами. Запропоновано рекомендації, які підвищують ефективність інструментів Інтернет маркетингу.

Посилання

Комплексний інтернет-маркетинг // Site Gist. 2021. URL: https://www.sitegist.com/uk/services/marketing/complex-marketing

Головні висновки звіту Global Digital 2023 // Linked in. 2023. URL: https://www.linkedin.com/pulse/головні-висновки-звіту-global-digital-2023-75min-club

Internet Marketing: Best Practice to Promote Your Brand // upwork. URL: https://www.upwork.com/resources/what-is-internet-marketing

Швець М. Що таке інтернет-маркетинг – повний огляд для новачків + основні інструменти і стратегії просування // ITstatti. 2023. URL: https://itstatti.in.ua/internet-marketing/51-shcho-take-internet-marketing-povnij-oglyad-dlya-novachkiv-osnovni-instrumenti-i-strategiji-prosuvannya.html

Окрепкий Р., Гаргула Д. Механізм просування інтернет-бренду на електронному ринку // Маркетинг і ціноутворення. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/13475/1/111механізм%20просування%20інтернет-бренду%20на.pdf

Красовська О. Інтернет-маркетинг, як сучасний інструмент комунікації підприємства // Економіка та управління підприємства. 2018. №1(63). URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/1_63_2018_ukr/10.pdf

Катрич Л. З чого складається інтернет-маркетинг: стратегії, інструменти, тренди // Справа. 2023. URL: https://sprava.ua/blog/z-chogo-skladaetysya-internet-marketing

Просування бренду в мережі Інтернет // PBB Design. 2022. URL: https://pbb.lviv.ua/statti-i-novyny/statti-po-seo/prosuvannya-brendu-v-merezhi-internet/

What is Online Marketing? Learn Tools, Tips, and Winning Tactics // Semrush Blob. 2023. URL: https://www.semrush.com/blog/online-marketing/?kw=&cmp=EE_SRCH_DSA_Blog_EN&label=dsa_pagefeed&Network=g&Device=c&utm_content=665443596639&kwid=dsa-2147915048107&cmpid=18361923498&agpid=150783491226&BU=Core&extid=91704919682&adpos=&gclid=Cj0KCQjw0IGnBhDUARIsAMwFDLn6VyF-KECog7VH3o4oxcotfH5Ec2yPmnGlro20JNPDaJOa6net6ZkaApq1EALw_wcB

Site Gist (2021). Kompleksnyi internet-marketynh [Complex internet marketing]. Available at: https://www.sitegist.com/uk/services/marketing/complex-marketing

Linked in (2023). Holovni vysnovky zvitu Global Digital 2023 [The main conclusions of the report Global Digital 2023]. Available at: https://www.linkedin.com/pulse/holovni-vysnovky-zvitu-global-digital-2023-75min-club

Upwork. (n.d.). Internet Marketing: Best Practice to Promote Your Brand // upwork. Available at: https://www.upwork.com/resources/what-is-internet-marketing

Shvets, M. (2023). Shcho take internet-marketynh – povnyi ohliad dlia novachkiv + osnovni instrumenty i stratehii prosuvannia [What is internet marketing – a complete overview for beginners + basic tools and promotion strategies]. ITstatti – ITstatti. Available at: https://itstatti.in.ua/internet-marketing/51-shcho-take-internet-marketing-povnij-oglyad-dlya-novachkiv-osnovni-instrumenti-i-strategiji-prosuvannya.html

Okrepkyi, R., & Harhula, D. (n.d.) Mekhanizm prosuvannia internet-brendu na elektronnomu rynku [The mechanism of Internet brand promotion on the electronic market]. Marketynh i tsinoutvorennia – Marketing and pricing. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/13475/1/111mekhanizm%20prosuvannia%20internet-brendu%20na.pdf

Krasovska, O. (2018). Internet-marketynh, yak suchasnyi instrument komunikatsii pidpryiemstva [Internet marketing as a modern tool of enterprise communication]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstva – Economics and enterprise management, 1(63). Available at: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/1_63_2018_ukr/10.pdf

Katrych, L. (2023). Z choho skladaietsia internet-marketynh: stratehii, instrumenty, trendy [What Internet marketing consists of: strategies, tools, trends]. Sprava – Case. Available at: https://sprava.ua/blog/z-chogo-skladaetysya-internet-marketing

PBB Design. (2022). Prosuvannia brendu v merezhi Internet [Brand promotion on the Internet]. Available at: https://pbb.lviv.ua/statti-i-novyny/statti-po-seo/prosuvannya-brendu-v-merezhi-internet/

Semrush Blob. (2023). What is Online Marketing? Learn Tools, Tips, and Winning Tactics. Available at: https://www.semrush.com/blog/online-marketing/?kw=&cmp=EE_SRCH_DSA_Blog_EN&label=dsa_pagefeed&Network=g&Device=c&utm_content=665443596639&kwid=dsa-2147915048107&cmpid=18361923498&agpid=150783491226&BU=Core&extid=91704919682&adpos=&gclid=Cj0KCQjw0IGnBhDUARIsAMwFDLn6VyF-KECog7VH3o4oxcotfH5Ec2yPmnGlro20JNPDaJOa6net6ZkaApq1EALw_wcB

Переглядів статті: 170
Завантажень PDF: 145
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Вдовічена, О., Гой, В., & Харів, В. (2023). ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-51
Розділ
МАРКЕТИНГ