КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Ключові слова: туризм, культурний туризм, спадщина, турист, індустрія гостинності, задоволення, подорож, вподобання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню культурного туризму, як складової індустрії гостинності в Україні та світі. Гостинність є серйозним бізнесом у світових рамках, і сучасні тенденції розвитку та туристичний попит впливають на його модифікацію. Численні тенденції підкреслюють важливість сучасного туристичного бізнесу з огляду на те, що турист уже не задовольняється лише основною пропозицією в готельних та ресторанних закладах, а потребує диференційованого та персоналізованого обслуговування, яке стає головним мотивом подорожі. Своєю чергою, культурний туризм збагачує індустрію гостинності та формує інноваційні типи структур розміщення та харчування. Напрямки культурного туризму та культурні маршрути організовують заклади гостинності відповідно до духу, атмосфери та характеристик культури представленої в пункті призначення. У статті узагальнено та класифіковано види культурного туризму та культурних туристів, а також визначено вплив розвитку даного виду індустрії гостинності на розвиток регіонів. Визначено, що культурний туризм є справжнім рушієм економіки для багатьох країн. Створення туристичного довгострокового розвитку може бути здійснено лише через пропонування умов стабільної якості та просування туристичних продуктів з конкурентоспроможною ціною.

Посилання

Гордін В., Матецький М. Культурний туризм як стратегія розвитку міста: пошук компромісів між інтересами місцевого населення і туристів. URL: https://infotour.in.ua/gordin.htm (дата звернення: 14.07.2023).

Культурний туризм Приазов’я: стан, виклики та стратегії / [упоряд. А. Романова, О. Лієв]. Аналітичний звіт Асоціації індустрії гостинності України. Київ, 2021. 120 с.

International Council on Monuments and Sites. (1999). International Cultural Tourism Charter.

Офіційний сайт Міжнародного комітету з культурного туризму. URL: https://www.icomosictc.org/ (дата звернення: 20.07.2023).

World Trade Organization’s 6 Categories of Cultural Tourism. URL: https://thegossagency.com/2016/03/12/world-trade-organizations-6-categories-of-cultural-tourism/ (дата звернення: 14.07.2023).

What is Cultural Tourism? URL: https://www.etravel.com/explore/travel-industry/what-is-cultural-tourism/ (дата звернення: 10.07.2023).

Richards, G. Cultural tourism: A review of recent research and trends. Journal of Hospitality and Tourism Management. 2018. Vol. 36. P. 12–21.

Шевелюк, М. Поняття культурного туризму та його класифікації. Питання культурології. 2020. № 36. С. 99–109.

Чорний О. Сталий розвиток українського туризму: що маємо створити для майбутнього? Журнал лідера сталого розвитку. 2023. № 2. URL: https://ukraine-oss.com/stalyj-rozvytok-ukrayinskogoturyzmu-shho-mayemo-stvoryty-dlya-majbutnogo (дата звернення: 22.07.2023).

Софій О. Культурний туризм – непрості відносини. URL: https://zaxid.net/blogi_tag50977/ (дата звернення: 12.07.2023).

Ohridska-Olson, Rossitza Vassileva, Cultural Tourism: Definitions and Typology. A Research Note (October 8, 2015). URL: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3318843 (дата звернення: 22.07.2023).

Podział za Mikosem A. von Rohrscheidt, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno, 2008, s. 52n.

McKercher, B. Towards a classification of cultural tourists. International Journal of Tourism Research, 2002, 4(1), 29–38.

Sukach, O., Kozlovska, S., & Sushko, N. (2021). Modern management technologies in the hospitality industry. Baltic Journal of Economic Studies, 7(3), 168–176. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-3-168-176

Gordin V., Matetskiy M. Kulturnyy turizm kak strategiya razvitiya goroda: poisk kompromissov mezhdu interesami mestnogo naseleniya i turistov [Cultural tourism as a city development strategy: finding compromises between the interests of the local population and tourists]. Available at: https://infotour.in.ua/gordin.htm (accessed June 14, 2023).

Romanova, A & Live. O. (2021) Kulturnyy turyzm Pryazovya: stan, vyklyky ta stratehiyi [Cultural tourism of the Azov region: state, challenges and]. Analytical report of the Association of the Hospitality Industry of Ukraine.

International Council on Monuments and Sites. (1999). International Cultural Tourism Charter.

ICOMOS International Cultural Tourism Committee. Available at: https://www.icomosictc.org/ (accessed June 20, 2023).

World Trade Organization’s 6 Categories of Cultural Tourism. Available at: https://thegossagency.com/2016/03/12/world-trade-organizations-6-categories-of-cultural-tourism/ (accessed June 14, 2023).

What is Cultural Tourism? Available at: https://www.etravel.com/explore/travel-industry/what-is-cultural-tourism/ (accessed June 10, 2023).

Richards, G. (2018) Cultural tourism: A review of recent research and trends. Journal of Hospitality and Tourism Management, 36, 12–21.

Shevelyuk, M. (2020) Ponyattya kulʹturnoho turyzmu ta yoho klasyfikatsiyi [Concept of cultural tourism and its classification]. Pytannya kulʹturolohiyi, (36), 99–109.

Chornyy, O. (2023) Stalyy rozvytok ukrayinsʹkoho turyzmu: shcho mayemo stvoryty dlya maybutnʹoho? [Sustainable development of Ukrainian tourism: what should we create for the future?]. Zhurnal lidera staloho rozvytku, 2. Available at: https://ukraine-oss.com/stalyj-rozvytok-ukrayinskogoturyzmu-shho-mayemo-stvoryty-dlya-majbutnogo. (accessed June 22, 2023).

Sofiy, O. (2022) Kulʹturnyy turyzm – neprosti vidnosyny [Cultural tourism – difficult relations]. Available at: https://zaxid.net/blogi_tag50977/ (accessed June 12, 2023).

Ohridska-Olson, Rossitza Vassileva (2015) Cultural Tourism: Definitions and Typology. A Research Note (October 8, 2015). Available at: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3318843 (accessed June 22, 2023).

Podział za Mikosem A. von Rohrscheidt (2008) Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno, 52n.

McKercher, B. (2002) Towards a classification of cultural tourists. International Journal of Tourism Research, 4(1), 29–38.

Sukach, O., Kozlovska, S., & Sushko, N. (2021). Modern management technologies in the hospitality industry. Baltic Journal of Economic Studies, 7(3), 168–176. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-3-168-176

Переглядів статті: 114
Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Подолян, Я., Тимошенко, І., & Садова, Н. (2023). КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-35