НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКОВОСТІ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ В БАНКІВСЬКОМУ БІЗНЕСІ

Ключові слова: кредитний ризик, управління ризиком, , чинники впливу на кредитний ризик, нормативи кредитного ризику, мінімізація кредитного ризику

Анотація

Стаття присвячена характеристиці кредитних ризиків у банківській діяльності в цілому, а також пошуку ефективних шляхів зниження. Визначено найефективніші та найбільш поширені способи аналізу кредитних ризиків та вибору потрібних методів їх вимірювання. Окреслено внутрішні і зовнішні напрямки мінімізації, способи зменшення негативних впливів кредитних ризиків на банківську діяльність у цілому. Проаналізовано значення нормативів НБУ покликаних регулювати величину кредитного ризику в банківській діяльності. Наведено шляхи виявлення ризиковості кредитних операцій через аналіз якості кредитного портфелю банку. Для оцінки ефективності кредитних операцій важливим є визначення якості кредитних операцій, розрахувавши обсяг непрацюючих кредитів, так званих NPL.

Посилання

Верхуша Н. П. Методи мінімізації кредитного ризику банку. Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал. 2010. № 2(29). С. 23.

Івасів Б. Економічний зміст та форми страхування. Вісник НБУ. 2008. Вип. №7. С. 62.

Ілляшенко С. Кредитні ризики та створення резервів для їх покриття. Вісник НБУ. 2009. Вип. №6. С. 38.

Офіційний сайт НБУ. URL: http://www.bank.gov.ua (дата звернення: 05.04.2021).

Фінансова звітність Публічного Акціонерного Товариства КБ «Приватбанк». URL: https://privatbank.ua/about/fnansovaja-otchetnost/ (дата звернення: 05.04.2021).

Blog for international trade community. URL: https://www.tradeready.сa (дата звернення 16.04.2021).

Verkhusha, N. (2010) Metody minimizatsii kreditnoho ryzyku banku [Methods of minimization of the credit market of banks]. Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking: scientific and practical journal, № 2 (29), p. 23.

Ivasiv, B. (2008) Ekonomichnyy zmist ta formy strakhuvannya kredytiv [Economic content and forms of credit insurance]. Bulletin of the NBU, №7, p. 62.

Ilyashenko, S. (2009) Kredytni ryzyky ta stvorennya rezerviv dlya yikh pokryttya [Credit risks and creation of reserves to cover them]. Bulletin of the NBU, №6, p. 38.

Official site of the NBU. URL: http://www.bank.gov.ua

Financial statements PJSC CB «PrivatBank. URL: https://privatbank.ua

Blog for international trade community. URL: https://www.tradeready.сa

Переглядів статті: 338
Завантажень PDF: 463
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Лінтур, І., & Ковач, С. (2021). НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКОВОСТІ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ В БАНКІВСЬКОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-16
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ