АНАЛІЗ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ РИТЕЙЛА

Ключові слова: товарний асортимент, АВС-аналіз, аналіз товарного асортименту, прибуток, товарообіг

Анотація

Стаття присвячена дослідженню товарного асортименту ритейла. В результаті проведення АВС аналізу, виділено три групи товарів: група А – дуже важливі товари, група В – товари середньої важливості та група С – найменш важливі товари. Аналіз асортименту ТОВ «Простор» за внеском товарних груп в товарообіг та прибуток показав такі групи товарів: група АА – декоративна косметика, парфуми для жінок, нішева парфуме- рія, парфуми для чоловіків, засоби для догляду за волоссям; групи АВ та ВА – товари для догляду за оселею, ароматизатори, парфумовані свічки, атомайзери, лаки, гелі, основи для нігтів; група ВВ – інструменти для ма- нікюру та педикюру, крем, бальзами та маски для обличчя, ароматична вода, спрей, захист від сонця, засоби для догляду для губ; група ВС – засоби гоління для чоловіків; група СС – косметичні щітки, біжутерія, аромати для дому, спецзасоби, гігієна і догляд, лазня і сауна, сумки, косметички, інструменти для манікюру та педикюру.

Посилання

Prostor.ua. URL: https://prostor.ua/ua/

Smida. URL: https://smida.gov.ua/db

Красовська Т. В. Методичні засади формування механізму товарного асортименту на виробничих підприємствах. Економіка та держава. 2010. № 2. С. 67–71.

Кузнєцов П.В. Маркетингове управління асортиментом продукції підприємства в умовах інформаційної економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 49. С. 198–204.

Кучеренко В.Д., Ткаченко Н.Б. Маркетингова товарна політика : Підр. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 185 с.

Притиченко Т.І., Лях І.С. Практичні аспекти розробки структури товарного портфеля підприємства. Бізнес Інформ. 2015. № 10. C. 256–265.

Чубукова О.Ю., Троян А.В. Оптимізація та моделювання асортиментної політики підприємства. Вісник КНУТД. 2016. № 3(99).

Prostor.ua. Retrieved from: https://prostor.ua/ua/

Smida. Retrieved from: https://smida.gov.ua/db

Krasovska T.V. (2010). Metodychni zasady formuvannia mekhanizmu tovarnoho asortymentu na vyrobnychykh pidpryiemstvakh. Ekonomika ta derzhava, no. 2, рр. 67–71.

Kuznietsov P.V. (2015). Marketynhove upravlinnia asortymentom produktsii pidpryiemstva v umovakh informatsiinoi ekonomiky. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, no. 49, рр. 198–204.

Kucherenko V.D., Tkachenko N.B. (2012). Marketynhova tovarna polityka: Pidr. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 185 р.

Prytychenko T.I., Liakh I.S. (2015). Praktychni aspekty rozrobky struktury tovarnoho portfelia pidpryiemstva. Biznes Inform, no. 10, рр. 256–265.

Chubukova O.Yu., Troian A.V. (2016). Optymizatsiia ta modeliuvannia asortymentnoi polityky pidpryiemstva. Visnyk KNUTD, no. 3(99).

Переглядів статті: 540
Завантажень PDF: 639
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Дронова, Т. (2021). АНАЛІЗ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ РИТЕЙЛА. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-11
Розділ
МАРКЕТИНГ