УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: ефективність, підприємство, операційна діяльність, система управління

Анотація

У статті сформульовано основні умови, які забезпечують ефективне управління основною діяльністю підприємства; визначено мету та завдання управління основною діяльністю підприємства; наведено класифікацію інформації, що використовується в управлінні основною діяльністю підприємства; розглянуто дві групи показників, що використовуються для аналізу результатів діяльності підприємства; наведено структуру управління результатами діяльності підприємства. В статті виокремлені складові, що характеризують ефективне використання потенціалу працівників підприємства. Розглянуті дії, які повинен виконувати менеджер для успішного досягнення поставлених цілей і завдань підприємства. Виходячи з сучасного стану системи управління основним бізнесом підприємства, запропоновано заходи щодо її вдосконалення.

Посилання

Poberezhets, O. V. (2016). Teoretyko-metodolohicnhi ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia rezultatamy diialnosti promyslovoho pidpryemstva: monohrafiia [Theoretical, methodological and practical basis of research administrative system of results of activity of industrial enerprise]. Kherson: Hryn, D. S. (in Ukrainian)

Maslennikov, Ye. I. (2015). Metodolohichni ta praktychni zasady doslid¬zhennia systemy upravlinnia finansovoiu stiikistiu promyslovoho pid-pryiemstva [Methodological and practical bases of research of enterprise’s business solvency management system]. Odesa: Pres-kurier. (in Ukrainian)

Golov, R.S., Agarkov, A.P. and Yerokhin, E.A. (2013). Ekonomika i upravlinnja na pidpryjemstvi [Economics and Management at the Enterprise]. Kyiv: Osvita. (in Ukrainian)

Gerasimchuk, V.G. (2010). Strategіchnu upravleniya pidpriemstvom [Strategic management an enterprise]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 34
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Абрахам , Ю. (2021). УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-34
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ