ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

  • Наталія Авраменко Державний податковий університет https://orcid.org/0000-0001-7027-0266
  • Віра Лебедченко Національний аерокосмічний університет імені М.Є Жуковського «Харківський авіаційний інститут» https://orcid.org/0000-0003-2180-9063
  • Надія Андрусенко Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-3746-6202
Ключові слова: український бізнес, відновлення, грантові програми, кредитування, релокація, воєнний стан

Анотація

У статті висвітлено перспективи відновлення українського бізнесу у повоєнний період з точки зору практичного аспекту. Виявлено, що війна сильно виснажила український бізнес, тому багатьом його представникам знадобиться час, щоб відновити свою платоспроможність і повернутися до довоєнного рівня розвитку. Визначено, що з метою підтримки представників українського бізнесу у складних воєнних умовах урядом запроваджено низку програм, серед яких грантові програми єРобота, програма релокації бізнесу з небезпечних територій, кредитування бізнесу за програмою «Доступні кредити 5-7-9%», та створено Фонд підтримки малого та середнього бізнесу. Серед проаналізованих перспектив післявоєнного відновлення українського бізнесу вагоме значення відіграє вступ України до ЄС, оскільки це відкриє шлях до вільного руху товарів, послуг, капіталу, та усунення технічних бар’єрів для української продукції шляхом імплементації acquis ЄС.

Посилання

Хмарська І. А., Кучерява К. Я., Клімова І. О. Особливості післявоєнного відновлення економіки України. Економіка та суспільство. 2022. Випуск 42. URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1621

Дикань В. В., Фролова Н. Л. Напрями та інструменти державної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні у воєнний час. Економіка та суспільство. 2022. Випуск 38. URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1309

Мельник Т. Ю. Державна підтримка та стимулювання розвитку бізнесу в Україні під час дії воєнного стану. Економіка, управління та адміністрування. 2022. № 2 (100). С. 3 11.

Український бізнес має залишатися в Україні і працювати на перемогу, - Тетяна Бережна. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=e160e1c6-3e16-4fc2-a7ba-64dd16809605&title=UkrainskiiBiznes

Завдяки програмі релокації збережено понад 35 тисяч робочих місць – Тетяна Бережна. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=a54c8281-02fa-4ced-8b14-3a7ca772a826&title=Zavdiaki

Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Відновлення та розвиток економіки». URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi

Фонди відновлення України. URL: https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini

Khmarska, I. A., Kucheriava, K. Ya., Klimova, I. O. (2022). Osoblyvosti pisliavoiennoho vidnovlennia ekonomiky Ukrainy [Peculiarities of the post-war economic recovery of Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 42. Available at: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1621 [in Ukrainian]

Dykan, V. V., Frolova, N. L. (2022). Napriamy ta instrumenty derzhavnoi pidtrymky rozvytku maloho ta serednoho biznesu v Ukraini u voiennyi chas [Directions and tools of state support for the development of small and medium-sized businesses in Ukraine during wartime]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 38. Available at: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1309 [in Ukrainian]

Melnyk, T. Yu. (2022). Derzhavna pidtrymka ta stymuliuvannia rozvytku biznesu v Ukraini pid chas dii voiennoho stanu [State support and stimulation of business development in Ukraine during martial law]. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia – Economy, management and administration, 2 (100), 3 11. [in Ukrainian]

Ukrainskyi biznes maie zalyshatysia v Ukraini i pratsiuvaty na peremohu, – Tetiana Berezhna [Ukrainian business should stay in Ukraine and work for victory, – Tetyana Berezhna]. Available at: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=e160e1c6-3e16-4fc2-a7ba-64dd16809605&title=UkrainskiiBiznes [in Ukrainian]

Zavdiaky prohrami relokatsii zberezheno ponad 35 tysiach robochykh mists – Tetiana Berezhna [Thanks to the relocation program, more than 35,000 jobs have been saved – Tatyana Berezhna]. Available at: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=a54c8281-02fa-4ced-8b14-3a7ca772a826&title=Zavdiaki [in Ukrainian]

Proekt Planu vidnovlennia Ukrainy. Materialy robochoi hrupy «Vidnovlennia ta rozvytok ekonomiky» [Project of the Recovery Plan of Ukraine. Materials of the working group "Recovery and development of the economy"]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi [in Ukrainian]

Fondy vidnovlennia Ukrainy [Funds for the restoration of Ukraine]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini [in Ukrainian]

Переглядів статті: 439
Завантажень PDF: 552
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Авраменко, Н., Лебедченко, В., & Андрусенко, Н. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-30
Розділ
ЕКОНОМІКА