ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЦЕНТРОБАНКІВ

Ключові слова: монетарна політика центробанків, інструменти монетарної політики, інфляційне таргетування, традиційна та нетрадиційна монетарна політика

Анотація

Стаття присвячена дослідженню принципів та особливостей сучасної монетарної політики центральних банків. Встановлено, що у переважній більшості ключовим принципом розглядається забезпечення цінової стабільності, тоді як ФРС вбачає пріоритет монетарної політики у сприянні максимальній зайнятості. Принципи визначають монетарні інструменти, що застосовують центробанки. Починаючи з 2008 року для розмежування до- та посткризової монетарної політики регулятори почали застосовувати термін стандартні/ традиційні та нестандартні/ нетрадиційні монетарні інструменти. У тогочасних наукових дослідженнях зроблено спроби охарактеризувати ці групи заходів згідно до класифікаційних ознак. Однак, теоретико-прикладні дослідження цієї проблеми мають сенс лише для окремого територіального ринку шляхом порівняння до- та посткризових заходів регулятора без спроб узагальнень чи систематизації монетарних інструментів у ширшому діапазоні. Сучасні ринкові реалії змушують центробанки до пошуку ефективних інструментів монетарної політики та ставлять їх перед викликом перегляду ключових принципів монетарної політики та інструментарію її наповнення.

Посилання

Monetary Policy. European Central Bank. URL: https://www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.en.html.

Monetary Policy Releases. Bank of Japan. URL: https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/index.htm.

Monetary Policy. Bank of Endland. URL: https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy.

Policy Tools. Board of Governors of the Federal Reserve System. URL: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/policytools.htm.

Monetary Policy Decisions. Deutsche Bundesbank Eurosystem. URL: https://www.bundesbank.de/en/tasks/monetary-policy/monetary-policy-decisions.

Monetary Policy Instruments. Swiss National Bank. URL: https://www.snb.ch/en/iabout/monpol/id/monpol_instr.

Monetary Policy Decisions. Narodowy bank Polski. URL: https://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/onbp/mpc_decisions.html.

Macroprudential policy ten years after the crisis (2019). URL: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp190704_1~c105b24fd6.en.html.

Бондаренко Л. Нетрадиційні заходи грошово-кредитної політики центральних банків в умовах кризи. URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20152(112)/sep20152(112)_058_BondarenkoLA.pdf.

Кривцун І. Сучасний банкінг: тенденції та перспективи розвитку. Економіка та суспільство. 2022. № 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-71

About Monetary Policy. National Bank of Ukraine. URL: https://bank.gov.ua/en/

Основні засади грошово-кредитної політики на період воєнного стану (2022). URL: https://bank.gov.ua/ua/monetary/about

Monetary Policy. European Central Bank. Available at: https://www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.en.html.

Monetary Policy Releases. Bank of Japan. Available at: https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/index.htm.

Monetary Policy. Bank of Endland. Available at: https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy.

Policy Tools. Board of Governors of the Federal Reserve System. Available at: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/policytools.htm.

Monetary Policy Decisions. Deutsche Bundesbank Eurosystem. Available at: https://www.bundesbank.de/en/tasks/monetary-policy/monetary-policy-decisions.

Monetary Policy Instruments. Swiss National Bank. Available at: https://www.snb.ch/en/iabout/monpol/id/monpol_instr.

Monetary Policy Decisions. Narodowy bank Polski. Available at: https://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/onbp/mpc_decisions.html.

Macroprudential policy ten years after the crisis (2019). Available at: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp190704_1~c105b24fd6.en.html.

Bondarenko, L. (2015). Netradytsiini zakhody hroshovo-kredytnoi polityky tsentralnykh bankiv v umovakh kryzy [Non-traditional monetary policy measures of central banks in crisis conditions]. Available at: http://ird.gov.ua/sep/sep20152(112)/sep20152(112)_058_BondarenkoLA.pdf. [in Ukrainian]

Kryvtsun, I. (2022). Suchasnyi bankinh: tendentsii ta perspektyvy rozvytku [Modern banking: trends and development prospects]. Ekonomika ta suspilstvo – Economics and Society, 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-71. [in Ukrainian]

About Monetary Policy. National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua/en/

Osnovni zasady hroshovo-kredytnoi polityky na period voiennoho stanu [Basic principles of monetary policy during martial law] (2022). Available at: https://bank.gov.ua/ua/monetary/about.[in Ukrainian]

Переглядів статті: 87
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Кривцун, І. (2022). ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЦЕНТРОБАНКІВ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-92
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ