СУЧАСНИЙ БАНКІНГ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ключові слова: сучасний банкінг, банківські ризики, кредитний портфель, депозитний портфель, непрацюючі активи

Анотація

Стаття присвячена аналізу тенденцій та ризиків сучасного банкінгу, визначальних факторів впливу та перспектив розвитку. У дослідженні проаналізовано показники, що характеризують ризик кредитного та депозитного портфелів, спеціалізацію та ефективність роботи банків за період з 01.01.2007 до 01.08.2022 року. Це дало змогу виокремити вплив на банківську систему України таких масштабних збурюючих факторів як світова фінансова криза, початок військової агресії, пандемія коронавірусу та повномасштабна українсько-російська війна. Встановлено, що ці чинники впливали з різним часовим лагом на національний банківський сектор. Дослідження виявило слабкі місця у роботі вітчизняних банків, зміни у пріоритетах спеціалізації та як наслідок зміни в структурі ресурсної бази та якості активів. Результати дослідження дали змогу окреслити тенденції розвитку, спрогнозувати виклики та потенційні можливості сучасного банкінгу та розробити окремі рекомендації для забезпечення ефективного функціонування банків за умов підвищеного глобального та системного ризиків.

Посилання

Показники банківської системи. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#1 (дата звернення: 30.09.2022).

Kryvtsun I.M. Banking loan portfolio risks: causes and protection. Економічні студії. 2019. № 4(26). С. 88–91. http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2019/4(26)_2019.pdf.

Deutsch Bank Risikobericht. URL: https://geschaeftsbericht.deutsche-bank.de/2014/gb/serviceseiten/downloads/files/dbfy2014_risikobericht.pdf (дата звернення: 28.09.2022).

Next Generation Risk Management. URL: https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2017/aug/Next_Generation_Risk_Management_Targeting_A-Technology_Dividend.pdf. (дата звернення: 25.09.2022).

The Impact of Digitization on Risk across Industries. URL: https://www.digitalistmag.com/finance/2016/11/21/impact-of-digitization-on-risk-across-industries-04679122 (дата звернення: 25.09.2022).

Disruptive Technologies in the Credit Information Sharing Industry: Developments and Implications URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31714. (дата звернення: 25.09.2022).

Global banking outlook 2018. URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-banking-outlook-2018/$File/ey-global-banking-outlook-2018.pdf (дата звернення: 01.09.2022).

Опитування про системні ризики фінансового сектору. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70786785 (дата звернення: 01.09.20).

Kryvtsun I.M. Risk management in modern banking. Регіональна економіка та управління. 2019. № 4(26), Ч. ІІ. С. 6–9. URL: http://siee.zp.ua/images/journal/2019/4-2(26)2019.pdf.

Macroprudential policy ten years after the crisis. European Central Bank: офіційний сайт. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp190704_1~c105b24fd6.en.html. (дата звернення: 28.09.2022).

Pokaznyky bankivskoi systemy [The bank system indicators]. Available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593 (accessed 30 September 2022) (in Ukrainian).

Kryvtsun I.M. Banking loan portfolio risks: causes and protection. Ekonomichni studij, vol. 4(26), pp. 88–91. Available at: http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2019/4(26)_2019.pdf/.

Deutsch Bank Risikobericht. Available at: https://geschaeftsbericht.deutsche-bank.de/2014/gb/serviceseiten/downloads/files/dbfy2014_risikobericht.pdf (accessed 28 September 2022) (in German).

Next Generation Risk Management. Available at: https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2017/aug/Next_Generation_Risk_Management_Targeting_A-Technology_Dividend.pdf (accessed 25 September 2022).

The Impact of Digitization on Risk across Industries. Available at: https://www.digitalistmag.com/finance/2016/11/21/impact-of-digitization-on-risk-across-industries-04679122 (accessed 25 September 2022).

Disruptive Technologies in the Credit Information Sharing Industry: Developments and Implications Available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31714(accessed 25 September 2022).

Global banking outlook 2018. Available at: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-banking-outlook-2018/$File/ey-global-banking-outlook-2018.pdf (accessed 01 September 2022).

Opytuvannia pro systemni ryzyky finansovoho sektoru [Review of system risks of financial market]. Available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70786785 (accessed 01 September 2022) (in Ukrainian)

Kryvtsun I.M. Risk management in modern banking. Rehionalna ekonomika ta upravlinnia, vol. 4(26), part ІІ, pp. 6–9. Available at: http://siee.zp.ua/images/journal/2019/4-2(26)2019.pdf.

Macroprudential policy ten years after the crisis. European Central Bank: Official site. Available at: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp190704_1~c105b24fd6.en.html. (accessed 28 September 2022)

Переглядів статті: 120
Завантажень PDF: 148
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Кривцун, І. (2022). СУЧАСНИЙ БАНКІНГ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-71
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ