ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ

  • Андрій Нікітішин Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-7951-4017
Ключові слова: фінансово-бюджетна безпека держави, соціально-економічна безпека держави, макроекономічна стабільність, державна фінансова політика, бюджетна політика, податкова політика

Анотація

Стаття присвячена розкриттю сутності фінансово-бюджетної та соціально-економічної безпеки держави. Розробка концептуальних підходів до формування системи національної безпеки держави потребує врахування фінансово-бюджетних та соціально-економічних аспектів її забезпечення. Головне завдання фінансової системи, складовою частиною якої є податкова система – це забезпечення достатніх фінансових ресурсів для стабільного функціонування держави. Податкові надходження виступають вагомою складовою формування доходів бюджету країни, стабільно складають основну частину ВВП, яка перерозподіляється через бюджетний механізм, що визначає їх важливу роль у забезпеченні безпеки країни. Важливими напрямами реалізації довгострокової державної стратегії у сфері фінансово-бюджетної та соціально-економічної безпеки країни є забезпечення дієвої системи фінансового регулювання, що розширює можливості для сталого соціально-економічного розвитку, реалізація комплексу інституційних змін направлених на створення ефективної структури економічної системи.

Посилання

Чугунов І.Я., Канєва Т.В. Державне фінансове регулювання економічних перетворень. [Монографія] / За заг. ред. А.А. Мазаракі. Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2015. 376 с.

Нікітішин А.О. Податкова політика в умовах економічних перетворень : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 480 с.

Budget policy of social development. Chugunov I., Kaneva T., Pasichnyi M. et. al. General editorship Chugunov I. Scientific Route. Tallinn, Estonia. 2018. 348 p.

Пасічний М.Д. Фінансова політика держави : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 440 с.

Chugunov, I., Pasichnyi, M., Koroviy, V., Kaneva, T. & Nikitishin, A. (2021). Fiscal and Monetary Policy of Economic Development. European Journal of Sustainable Development, 10 (1), 42–52. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n1p42

The European Parliamentary Research Service Офіційний сайт. URL: https://ec.europa.eu/knowledge4policy/organisation/eprs-european-parliament-research-service_en (дата звернення: 15.12.2022).

Чугунов І., Пасічний М., Нікітішин А. Доходи Державного бюджету України в умовах воєнного стану. SCIENTIA FRUCTUOSA. 2022. № 5. С. 124–137.

Chuhunov I.Ia., Kanieva T.V. (2015) Derzhavne finansove rehuliuvannia ekonomichnykh peretvoren. [Monohrafiia] / Za zah. red. A.A. Mazaraki. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi torhovelno-ekonomichnyi universytet, 376 p. (in Ukrainian)

Nikitishyn A.O. (2019) Podatkova polityka v umovah ekonomichnyh peretvoren’ [Tax policy in the context of economic transformation]. Kyiv: Kyiv. nac. torg.-ekon. un-t. (in Ukrainian)

Chugunov I., Kaneva T., Pasichnyi M. et al. Budget policy of social development (2018) Chugunov I. (Ed.). Scientific Route. Tallinn, Estonia.

Pasichnyj, M.D. (2019) Finansova polityka derzhavy [Financial Policy of the State]. Кyiv: Kyiv National University of Trade and Economics. (in Ukrainian)

Chugunov, I., Pasichnyi, M., Koroviy, V., Kaneva, T. & Nikitishin, A. (2021) Fiscal and Monetary Policy of Economic Development. European Journal of Sustainable Development, 10 (1), 42–52. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n1p42

The European Parliamentary Research Service. Available at: URL: https://ec.europa.eu/knowledge4policy/organisation/eprs-european-parliament-research-service_en

Chuhunov I., Pasichnyy M., Nikitishyn A. (2022) Dokhody Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny v umovakh voyennoho stanu [State budget revenues of Ukraine amid martial law]. SCIENTIA FRUCTUOSA, 5, 124–137. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 169
Завантажень PDF: 95
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Нікітішин, А. (2022). ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-49
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають