РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У НАГРОМАДЖЕННІ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ГРОМАДИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Ключові слова: соціальне підприємництво, соціальний капітал, розвиток громад, цифровізація економіки регіону, краундфандинг

Анотація

Стаття присвячена дослідженню розвитку соціального підприємництва в умовах цифровізації економіки регіону, а також його впливу на нагромадження соціального капіталу громади. Розглянуто сутнісне наповнення понять «соціальне підприємництво» та «соціальний капітал». Доведено, що вплив соціального підприємництва на нагромадження соціального капіталу є взаємообумовленим, оскільки соціальний капітал здійснює вплив на розбудову підприємницької соціальної інфраструктури, яка спонукає громаду до спільної діяльності задля досягнення поставленої мети. Проаналізовано джерела залучення фінансових ресурсів, необхідних для діяльності соціальних підприємств Польщі та України. Визначено, що в умовах цифровізації економіки регіонів надважливим є залучення інноваційних джерел фінансування соціального підприємництва, до яких віднесено краундфандинг.

Посилання

Bornstein D, Davis S. (2010). Social Entrepreneurship: What everyone needs to know. Oxford University Press.

Putnam, Robert D. (2015). Bowling alone: America’s declining social capital. In: The city reader. Routledge, p. 188-196. URL: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315748504-30/bowling-alone-america-declining-social-capital-robert-putnam

Сперклі Ф. (2011). Посібник з планування соціального підприємництва. URL: http://www.britishcouncil.org.ua

Fukuyama, Francis. El Capital Social. Democracy 5 (1994): 4-17. URL: https://www.researchgate.net/profile/Alejandro-Silva-Culler/post/What_does_the_transaction_costs_in_metropolitan_cooperation_consist_of/attachment/59d6338dc49f478072ea23e9/AS%3A273644922572803%401442253441845/download/CapSocial1.pdf.

Flora Cornelia B. and Flora Jan L. (1993). Entrepreneurial Social Infrastructure: A Necessary Ingredient. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 529. P. 48–58.

Wspólny Regulamin Dotacji Udzielanych przez Ośródki Wsparcia Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim, Warszawa. 2018.

Czyżewska M. (2020). Innovations, start-ups, risk. CEDEWU. Warsaw.

Revko A. (2017). Social Entrepreneurship as the Main Resource for the Regional Development. Marketing and Management of Innovations. Sumy State University. №1. P. 85–96. DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2017.1%2D28

Bornstein D, Davis S. (2010). Social Entrepreneurship: What everyone needs to know. Oxford University Press.

Putnam, Robert D. (2015). Bowling alone: America’s declining social capital. In: The city reader. Routledge, p. 188-196. Available at: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315748504-30/bowling-alone-america-declining-social-capital-robert-putnam

Sperkli F. (2011). Posibnyk z planuvannia sotsialnoho pidpryiemnytstva [Guide to planning social entrepreneurship]. Available at: http://www.britishcouncil.org.ua [in Ukrainian]

Fukuyama, Francis. El Capital Social. Democracy 5 (1994): 4–17. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Alejandro-Silva-Culler/post/What_does_the_transaction_costs_in_metropolitan_cooperation_consist_of/attachment/59d6338dc49f478072ea23e9/AS%3A273644922572803%401442253441845/download/CapSocial1.pdf

Flora Cornelia B. and Flora Jan L. (1993). Entrepreneurial Social Infrastructure: A Necessary Ingredient. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 529. P. 48–58.

Wspólny Regulamin Dotacji Udzielanych przez Ośródki Wsparcia Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim [Common Regulations on Subsidies Granted by the Social Economy Support Centers in the Wielkopolskie Voivodeship], Warszawa. 2018.

Czyżewska M. (2020). Innovations, start-ups, risk. CEDEWU. Warsaw.

Revko A. (2017). Social Entrepreneurship as the Main Resource for the Regional Development. Marketing and Management of Innovations. Sumy State University. № 1. P. 85–96. DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2017.1%2D28

Переглядів статті: 81
Завантажень PDF: 82
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Ревко, А. (2022). РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У НАГРОМАДЖЕННІ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ГРОМАДИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-39
Розділ
ЕКОНОМІКА