ЦИФРОВІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: цифровізація, антикризовий менеджмент, кризова готовність, підприємство, цифрова трансформація

Анотація

Стаття розкриває зміст процесів цифровізації антикризового менеджменту підприємства в Україні в умовах війни. Визначено, що цифрова трансформація є ключовою для підвищення стійкості підприємств до ефективного реагування на впливи зовнішнього середовища. Встановлено, що нова ера впровадження антикризового менеджменту потребує цілком нових цифрових підходів задля ефективного регулювання роботи підприємств. Розглянуто основні аспекти цифровізації антикризового менеджменту підприємства в Україні в умовах війни та сучасні виклики для України у сфері інформаційної безпеки в умовах діджиталізації технологій захисту підприємств від зовнішніх впливів. Проведено оцінку сучасних технологій інформатизації підприємств, які були включені в умовах воєнного стану для систематизації їх роботи та зменшення ризиків, як всередині підприємства, так і в системі їх комунікації, звітності та контролю.

Посилання

Morton MS. The corporation of the 1990s: information technology and organizational transformation. Oxford University Press, New York. 1991.

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

European business association. URL: https://eba.com.ua/tretyna-kompanij-yevropejskoyi-biznes-asotsiatsiyi-vzhe-povnotsinno-pratsyuyut/

Електронний документообіг допомагає українському бізнесу під час війни. НВ. URL: https://biz.nv.ua/ukr/markets/elektronniy-dokumentoobig-dopomagaye-ukrajinskomu-biznesu-pid-chas-viyni-50239059.html

Устенко М.О., Руських А.О. Діджиталізація конкурентоспроможності підприємства в реаліях цифрової економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. C. 181–192.

Єпіфанова І., Оранська Н. Сутність антикризового управління підприємством. Економіка і суспільство. 2016. № 2. С. 265–269.

Сова О., Морозов Є. Сучасна парадигма антикризового управління підприємством. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31(70). № 2. С. 43–47.

Концепція АППАУ «Національна стратегія Індустрії 4.0». URL: https://mautic.appau.org.ua/asset/42:strategia-rozvitku-4-0-v3pdf

Morton MS. The corporation of the 1990s: information technology and organizational transformation. Oxford University Press, New York. 1991.

Pro vvedennja vojennogho stanu v Ukrajini: Ukaz Prezydenta Ukrajiny vid 24.02.2022 r. №64/2022 [On the introduction of martial law in Ukraine: Decree of the President of Ukraine dated February 24, 2022 №64/2022]. Available at: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 (in Ukrainian)

European business association. Available at: https://eba.com.ua/tretyna-kompanij-yevropejskoyi-biznes-asotsiatsiyi-vzhe-povnotsinno-pratsyuyut/

Elektronnyj dokumentoobigh dopomaghaje ukrajinsjkomu biznesu pid chas vijny. NV [Electronic document management helps Ukrainian business during the war. NV]. Available at: https://biz.nv.ua/ukr/markets/elektronniy-dokumentoobig-dopomagaye-ukrajinskomu-biznesu-pid-chas-viyni-50239059.html (in Ukrainian)

Ustenko M.O., Rusjkykh A.O. (2019) Didzhytalizacija konkurentospromozhnosti pidpryjemstva v realijakh cyfrovoji ekonomiky [Digitization of the competitiveness of the enterprise in the realities of the digital economy]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 68, 181–192. (in Ukrainian)

Jepifanova, I., Oransjka, N. (2016). Sutnistj antykryzovogho upravlinnja pidpryjemstvom [The essence of anti-crisis management of the enterprise]. Ekonomika i suspiljstvo, 2, 265–269. (in Ukrainian)

Sova ,O., Morozov, Je. (2020). Suchasna paradyghma antykryzovogho upravlinnja pidpryjemstvom [Modern paradigm of anti-crisis management of the enterprise]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadsjkogho. Serija: Ekonomika i upravlinnja, 31(70), 2, 43–47. (in Ukrainian)

Koncepcija APPAU «Nacionaljna strateghija Industriji 4.0» [Concept of APPAU "National strategy of Industry 4.0"]. Available at: https://mautic.appau.org.ua/asset/42:strategia-rozvitku-4-0-v3pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 257
Завантажень PDF: 199
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Сойма, С., Білоусько, Т., & Вдовічена, О. (2022). ЦИФРОВІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-115
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають