ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ У ВІЙСЬКОВІ ОБЛІГАЦІЇ

  • Анастасія Абдуллаєва Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-6961-8923
  • Марина Складанюк Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-7082-373X
Ключові слова: військові облігації, інвестиційний інструмент, заощадження, фінансування бюджету, воєнний стан

Анотація

У статті визначено сутність такого інвестиційного інструменту як військові облігації внутрішньої державної позики. Окреслено особливості даного інструменту. Окреслено основні позитивні сторони інвестування в державні облігації. Узагальнено найважливіші переваги, що отримують громадяни при вкладенні своїх коштів в облігації. Визначено необхідність існування такого інструменту для держави та що вона отримує внаслідок цього. Досліджено, як акумульовані від облігацій кошти допомагають країні в період запровадження воєнного стану. Вивчено механізм купівлі та продажу військових ОВДП. З’ясовано, що отримає кожен учасник даного процесу в кінцевому результаті. Зіставлено для порівняння дохідність від військових облігацій внутрішньої державної позики із дохідністю від вкладень у банківські депозити.

Посилання

Гаврилюк М. Що таке військові облігації та як їх придбати. URL: https://cutt.ly/7Vxa8yT (дата звернення: 20.11.2022).

Бенч Л., Михайлюк М., Сіра Т. Проблематика залучення фізичних осіб на ринок державних позик в України. Бізнесінформ. 2020. № 4. С. 328–333.

Мінфін. Обсяги ОВДП, які знаходяться в обігу. URL: https://cutt.ly/PMKiXte (дата звернення: 20.11.2022).

Financial club. Мінфін підняв ставку за військовими ОВДП до 16%. URL: https://cutt.ly/KMKiMfm (дата звернення: 20.11.2022).

Мірер П. Інвестиція у поразку росії. Як купити військові облігації і чи можна на них заробити. URL: https://cutt.ly/BMKi3oV (дата звернення 20.11.2022).

BrandVoice. Чи дійсно інвестиції у військові облігації допомагають Україні перемагати? Розбираємося на прикладі інших країн. URL: https://cutt.ly/ZMKi6EP (дата звернення: 20.11.2022).

Gavrilyuk M. Shcho take viiskovi oblihatsii ta yak yikh prydbaty [What are military bonds and how to buy them]. Available at: https://cutt.ly/7Vxa8yT (accessed November 11, 2022).

Bench L., Mykhailiuk M., Syra T. (2020) Problematyka zaluchennia fizychnykh osib na rynok derzhavnykh pozyk v Ukrainy [Problems of attracting individuals to the market of public loans in Ukraine]. Business information, vol. 4, pp. 328–333.

Ministry of Finance. Obsiahy OVDP, yaki znakhodiatsia v obihu [Volumes of OVDP in circulation]. Available at: https://cutt.ly/PMKiXte (accessed November 11, 2022).

Financial club. Minfin pidniav stavku za viiskovymy OVDP do 16% [The Ministry of Finance raised the interest rate on military government bonds to 16%]. Available at: https://cutt.ly/KMKiMfm (accessed November 11, 2022).

Mirer P. Investytsiia u porazku rosii. Yak kupyty viiskovi oblihatsii i chy mozhna na nykh zarobyty [Investment in the defeat of russia. How to buy military bonds and whether you can make money on them]. Available at: https://cutt.ly/BMKi3oV (accessed November 11, 2022).

BrandVoice. Chy diisno investytsii u viiskovi oblihatsii dopomahaiut Ukraini peremahaty? Rozbyraiemosia na prykladi inshykh krain [Do investments in military bonds really help Ukraine win? Let's look at the example of other countries]. Available at: https://cutt.ly/ZMKi6EP (accessed November 11, 2022).

Переглядів статті: 109
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Абдуллаєва, А., & Складанюк, М. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ У ВІЙСЬКОВІ ОБЛІГАЦІЇ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-52
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ