УНІКАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВНА ДЕФІНІЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЄЮ ПРОЄКТУ

Ключові слова: проєкт, управління проєктом, комунікація, унікальність, відокремленість, унікальність комунікації, унікальність проєкту, система комунікації проєкту

Анотація

Вивчення та аналіз цієї проблематики у своєму симбіозі, тобто взаємному розгляді управління комунікаціями в контексті проєктного управління, нині не набуло широкого поширення в наукових колах і часто має конкретизований практичний характер опису. Що, на думку автора, також формує певний потенціал в актуальності таких досліджень. Метою статті є вивчення та аналіз особливостей процесу комунікації у проєктному управлінні, а також визначення ключової методологічної характеристики даного процесу. Для успішного здійснення комунікацій у проєктному менеджменті, як слушно наголошує, автор виділяють такі елементи: Планування комунікацій – визначення інформаційних потреб та очікувань учасників, стейкхолдерів. Розподіл інформації – своєчасне надання необхідної інформації, що відповідає вимогам та очікуванням основних учасників проєкту та стейкхолдерів. Звітність щодо виконання. Ця інформація включає звіти та моніторинг про поточний стан, оцінку прогресу та прогнозування ходу виконання робіт по проєкту. Управління учасниками проєкту – управління комунікаціями з метою задоволення вимог та очікувань учасників проєкту та стейкхолдерів для успішного завершення проєкту. У проєктному менеджменті, на думку автора, ми маємо справу з дещо зміненою схемою процесу оцінки ефективності комунікації. У цьому зміни стосуються не структурної частини, оскільки етапи функціонування та розвитку самого проєкту можуть досить гнучко реагувати зміну довкілля і цим нівелювати деякі структурні елементи. Ці зміни стосуються саме змістовної частини даного процесу оцінки. Таким чином, автор констатує, що унікальність є основною методологічною складовою системи комунікацій у проєктному управлінні. Ця дефініція відповідає основному змісту проєктного управління та реалізує практично змістовну компоненту всього комунікаційного процесу у проєктному управлінні. Поруч із вищевикладеним, на думку автора, подальших досліджень потребують питання, пов'язані з ризиками та бар'єрами застосування елементів унікальності комунікаційної діяльності у проєктному управлінні.

Посилання

Pilkington A. Project management. Exploring Internal Communication. Fourth edition. | Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2020. |, 2019. P. 107–115. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429244698-9 (date of access: 19.08.2022).

Aquisição de consultoria informática para administração da plataforma de Customer Communication Management (BDOC) : Anúncio de procedimento no. 8738/2021. Diário da República II Série. 2021. 6 July. URL: https://dre.pt/application/conteudo/166488564 (date of access: 19.08.2022).

Tonchia S. Project Communication. Industrial Project Management. Berlin, Heidelberg, 2018. P. 143–152. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-56328-1_12 (date of access: 19.08.2022).

Ziek P., Anderson J. D. Communication, dialogue and project management. International Journal of Managing Projects in Business. 2015. Vol. 8, no. 4. P. 788–803. DOI: https://doi.org/10.1108/ijmpb-04-2014-0034 (date of access: 19.08.2022).

O’Rourke J. S. Nonverbal Communication. Management Communication. 2019. P. 301–330. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429057793-36 (date of access: 19.08.2022).

Documenting the Interactive Effects of Project Manager and Team-Level Communication Behaviors in Integrated Project Delivery Teams / B. Manata et al. Project Management Journal. 2021. Vol. 53, no. 1. P. 33–48. DOI: https://doi.org/10.1177/87569728211047296 (date of access: 19.08.2022).

Stumpf M., Brandstätter M., Borghoff J. Sustainable Project Management and the Role of Integrated Communications (IC). European Project Management Journal. 2019. Vol. 9, no. 1. P. 10–20. DOI: https://doi.org/10.18485/epmj.2019.9.1.2 (date of access: 19.08.2022).

Saxena D., McDonagh J. Communication breakdowns during business process change projects – Insights from a sociotechnical case study. International Journal of Project Management. 2022. Vol. 40, no. 3. P. 181–191. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2021.11.011 (date of access: 19.08.2022).

Malyeyeva O., Lytvynenko D. System model of communication participants 'communication processes. Bulletin of NTU "KhPI". Series: Strategic management, portfolio, program and project management. 2022. No. 1(5). P. 39–43. DOI: https://doi.org/10.20998/2413-3000.2022.5.4 (date of access: 19.08.2022).

Marnewick C., Thanthony S., Marnewick A. Communication patterns and team performance within agile software development project. International Journal of Agile Systems and Management. 2022. Vol. 15, no. 1. P. 118. DOI: https://doi.org/10.1504/ijasm.2022.10048990 (date of access: 19.08.2022).

Pilkington, A. (2019). Project management. In Exploring Internal Communication (pp. 107–115). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429244698-9

Aquisição de consultoria informática para administração da plataforma de Customer Communication Management (BDOC), Anúncio de procedimento No. 8738/2021 (2021, July 6) (Portugal). Diário da República II Série, (129/2021). https://dre.pt/application/conteudo/166488564

Tonchia, S. (2018). Project Communication. In Industrial Project Management (pp. 143–152). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56328-1_12

Ziek, P., & Anderson, J. D. (2015). Communication, dialogue and project management. International Journal of Managing Projects in Business, 8(4), 788–803. https://doi.org/10.1108/ijmpb-04-2014-0034

O’Rourke, J. S. (2019). Nonverbal Communication. In Management Communication (pp. 301–330). Routledge.

Manata, B., Miller, V. D., Mollaoglu, S., & Garcia, A. J. (2022). Documenting the interactive effects of project manager and team-level communication behaviors in integrated project delivery teams. Project Management Journal, 53(1), 33–48. https://doi.org/10.1177/87569728211047296

Stumpf, M., Brandstätter, M., & Borghoff, J. (2019). Sustainable project management and the role of integrated communications (IC). European Project Management Journal, 9(1), 10–20. https://doi.org/10.18485/epmj.2019.9.1.2

Saxena, D., & McDonagh, J. (2022). Communication breakdowns during business process change projects – Insights from a sociotechnical case study. International Journal of Project Management, 40(3), 181–191. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2021.11.011

Malyeyeva, O., & Lytvynenko, D. (2022). System model of communication participants ’communication processes. Bulletin of NTU KhPI Series Strategic Management Portfolio Program and Project Management, 1(5), 39–43. https://doi.org/10.20998/2413-3000.2022.5.4

Marnewick, C., Thanthony, S., & Marnewick, A. (2022). Communication patterns and team performance within agile software development project. International Journal of Agile Systems and Management, 15(1), 118. https://doi.org/10.1504/ijasm.2022.10048990

Переглядів статті: 204
Завантажень PDF: 109
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Банніков, В. (2022). УНІКАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВНА ДЕФІНІЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЄЮ ПРОЄКТУ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-82
Розділ
ЕКОНОМІКА