ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Ключові слова: державний фінансовий контроль, органи державного фінансового контролю

Анотація

В Україні сформовано основні інституційні складові сучасного демократичного суспільства, до яких відноситься державний фінансовий контроль – систему, яка набула нових характеристик і має виконувати відповідні функції. Державний фінансовий контроль є невід’ємною складовою частиною системи управління державними фінансами. Масовість фінансових порушень в Україні спричинена не відсутністю інституціональної структури державного фінансового контролю, а слабкістю його теоретичної та методичної бази, недоліками в організації контрольного процесу. Метою статті є дослідження діяльності органів державного фінансового контролю та визначення шляхів їх удосконалення. У статті автором розкрито суть державного фінансового контролю, запропоноване власне трактування державного фінансового контролю як систему форм, методів та засобів контролю, за допомогою яких органи державного фінансового контролю одержують інформацію про фактичний стан справ щодо формування, розподілу і використання державних фінансових ресурсів на всіх рівнях з метою забезпечення законності, доцільності розподілу, ефективності використання фінансових ресурсів держави. Відповідно до законодавчих актів визначено основні функції діяльності органів державного фінансового контролю. Визначено, що основними завданнями Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022-2025 роки у частині вдосконалення системи державного фінансового контролю необхідно підвищити його ефективність у найбільш ризикових сферах, зокрема: посилити аналітичні можливості Державної аудиторської служби для концентрації на високоризикових операціях і відповідної організації інспектування; удосконалити організаційні та методологічні підходи Державної аудиторської служби щодо здійснення контролю за дотримання бюджетного законодавства у частині місцевих бюджетів; забезпечити налагодження співпраці Державної аудиторської служби з Рахунковою палатою, внутрішніми аудиторами, контролюючими та правоохоронними органами; удосконалити комунікації з державними органами та органами місцевого самоврядування у процесі здійснення контролю. Сформульовано висновки, щодо необхідності чіткого розмежування функцій органів державного фінансового контролю.

Посилання

Zhadan, T.A. (2017), “Economic essence and content of the concept “state financial control”, Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 16, pp. 161–168.

Shevchuk, O.A. (2011), “State financial control: a scientific paradigm”, Visnyk KNTEU, vol. 1, pp. 41–50, available at: https://cutt.ly/VMtCVmR (Accessed 20 Oct 2022).

Rusina, V.M. and Shuliuk, B.S. (2018), Derzhavnyj finansovyj kontrol' u publichnomu upravlinni [State financial control in public administration], Osadtsa Yu.V., Ternopil', Ukraine.

Hutsalenko, L.V. Derij, V.A. and Kotsupatryj, M.M. (2009), Derzhavnyj finansovyj kontrol' [State financial control], TsUL, Kyiv, Ukraine.

Khmel'kov, A.V. (2013), Derzhavnyj finansovyj kontrol' [State financial control], KhNU imeni V.N. Karazina, Kharkiv, Ukraine.

Vyhovs'ka, N.H. (2010), “Development of the financial control system in Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv, Ukraine.

Vyhovs'ka, N. and Steblianko, O. (2012), “State financial control in the system of regulation of land relations”, Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 4 (37), pp. 104–111.

Romaniv, Ye.M. Honcharuk, S.M. Pryjmak, S.V. and Danyliak, L.Ya. (2015), Rozvytok derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini [Development of state financial control in Ukraine], Prostir-M, L'viv, Ukraine.

Shevchuk, O.A. (2015), “The essence of the state financial control system”, Finansovyj prostir, vol. 1 (17), pp. 304–308.

Dmytrenko, H.V. (2011), “Organization and implementation of state control in Ukraine (financial and economic aspects)”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv, Ukraine.

Hermanchuk, P.K. Stefaniuk, I.B. Ruban, N.I. Aleksandrov, V.T. and Nazaruk, O.I. (2004), Derzhavnyj finansovyj kontrol': reviziia ta audyt [State financial control: revision and audit], NVP “AVT”, Kyiv, Ukraine.

Bardash, S. (2021), “Status and prospects of improvement of state financial control in Ukraine”, Scientific collection «Interconf», vol. 74, pp. 82–88, available at: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/16-18.09.2021/585 (accessed 20 Oct 2022).

Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine “On State Control Auditing Service in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text (accessed 20 Oct 2022).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution “On approval of the Regulations on the State Audit Service of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF#Text (accessed 20 Oct 2022).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution “On approval of the Regulation on the State Treasury Service of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-%D0%BF#Text (accessed 20 Oct 2022).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution “About the State Fiscal Service of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF#Text (accessed 20 Oct 2022).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution “On approval of the Regulation on the Ministry of Finance of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF#Tex (accessed 20 Oct 2022).

Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “About the Accounting Chamber”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19#Text (accessed 20 Oct 2022).

Dovha, M.O. and Mel'nyk, O.P. (2021), “Problems of legal regulation of financial control in Ukraine and ways to solve them”, Naukovi pratsi Natsional'noho universytetu «Odes'ka iurydychna akademiia», vol. XXVIII, pp. 92–97.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution “On the approval of the Strategy for Reforming the State Finance Management System for 2022-2025 and the Action Plan for its Implementation”, available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-reformuvannya-sistemi-upravlinnya-derzhavnimi-finansami-na-20222025-roki-ta-planu-zahodiv-z-yiyi-realizaciyi-i291221-1805 (accessed 20 Oct 2022).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution “On the approval of the Strategy for implementation of digital development, digital transformations and digitalization of the state finance management system for the period until 2025 and the approval of the plan of measures for its implementation”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1467-2021-%D1%80#Text (accessed 20 Oct 2022).

Переглядів статті: 254
Завантажень PDF: 165
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Негода, Ю. (2022). ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-4
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають