ОСОБЛИВОСТІ ТУРИЗМУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

  • Антоніна Зарубіна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-1457-9485
  • Евеліна Сіра Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» https://orcid.org/0000-0002-9488-0234
  • Людмила Демчук Державний університет «Житомирська політехніка» https://orcid.org/0000-0001-5698-7113
Ключові слова: туристична галузь, воєнний стан, російсько-українська війна, туристична інфраструктура, програма післявоєнного відновлення

Анотація

Стаття присвячена визначенню особливостей функціонування туристичної галузі в умовах війни на основі трансформаційних перетворень туризму в Україні під час війни 2022 року. Актуальність дослідження полягає в необхідності розвитку туризму як однієї з основних галузей економіки під час війни та після її завершення. Мета статті – розробити рекомендації, спрямовані на відновлення туристичної галузі, яка постраждала внаслідок воєнних дій в Україні. Для досягнення поставленої мети визначено важливість туристичного ринку України для сусідніх країн, проаналізовано його поточний стан та встановлено особливості функціонування в умовах війни. За результатами аналізу досвіду держав, які незважаючи на воєнний конфлікт відродили туристичну галузь, розроблено рекомендації, що спрямовані на розвиток туризму в Україні. В процесі дослідження використовувалися загальнонаукові методи, такі як аналіз, синтез, порівняння, індукція та дедукція. За результатами дослідження встановлено, що туризм в Україні є дуже обмеженим та залежним від стабільності в країні. В зв’язку з воєнними діями, які продовжуються в ряді областей, він має певні особливості, пов’язані з безпекою українських та іноземних громадян: формування туристичних маршрутів з урахуванням наявності бомбосховищ, планування туристичних мандрівок відповідно до дії комендантської години, дотримання заборон в різних регіонах України. Не дивлячись на складну ситуацію в державі, туризм продовжує функціонувати. Для його відновлення в післявоєнний період необхідно включити розвиток туризму в програми післявоєнного відновлення, вести перемовини зі світовими готельними мережами щодо їх виходу в Україну, підготувати масштабну маркетингову кампанію для зовнішніх ринків, розробити туристичні програми місцями військової слави Збройних сил України, відновити зруйновану та пошкоджену туристичну інфраструктуру, просувати нестандартні формати туризму, відкривати туристичні національні офіси в розвинених країнах світу. Практичне значення дослідження полягає в можливості застосовувати запропоновані напрями розвитку туризму туристичними компаніями, що відновлюватимуть свою діяльність в післявоєнний період.

Посилання

Дворська І. Туристична галузь після війни: чи можлива реанімація та антикризове управління? liga.net, 2022. URL: https://blog.liga.net/user/idvorskaya/article/44952

How the war in Ukraine will affect European tourism. globetrender.com, 2022. URL: https://globetrender.com/2022/04/28/how-the-war-in-ukraine-will-affect-european-tourism/

Павлиш О. Через війну надходження до держбюджету від туристичної галузі впали до 18%. epravda.com.ua, 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/14/688142/

Основні втрати ще попереду: українцям розповіли, як війна вдарила по туризму. unian.ua, 2022. URL: https://www.unian.ua/economics/finance/osnovni-vtrati-shche-poperedu-ukrajincyam-rozpovili-yak-viyna-vdarila-po-turizmu-novini-ukrajina-11866203.html

Вечерський В. В. Культурна спадщина України. vue.gov.ua, 2022. URL: https://vue.gov.ua/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Україна увійшла до рейтингу найкращих туристичних країн Європи. tsn.ua, 2021. URL: https://tsn.ua/ukrayina/ukrayina-uviyshla-do-reytingu-naykraschih-turistichnih-krayin-yevropi-1806736.html

Україна посіла перше місце в рейтингу як найдоступніша країна для подорожей на авто. tsn.ua, 2021. URL: https://tsn.ua/auto/news/ukrayina/ukrayina-posila-pershe-misce-v-reytingu-yak-naydostupnisha-krayina-dlya-podorozhey-na-avto-1800112.html

Приседська В. Як переживає війну туристична галузь. bbc.com, 2022. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-62004034

Магдик Н. Туризм під час війни: як відпочивати в Україні цього літа. segodnya.ua, 2022. URL: https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/turizm-vo-vremya-voyny-kak-otdyhat-v-ukraine-etim-letom-1629651.html

Гуляев В.Г., Рассохина Т.В., Голодяева В.И. Научные подходы к развитию туризма в Российской Федерации в условиях кризиса, санкций и геополитической нестабильности. Вестник РМАТ. 2016. № 1. С. 126–131.

Dvorska I. (2022) Turystychna haluz pislya viyny: chy mozhlyva reanimatsiya ta antykryzove upravlinnya? [Tourism industry after the war: is resuscitation and anti-crisis management possible?]. Available at: https://blog.liga.net/user/idvorskaya/article/44952 [in Ukrainian]

How the war in Ukraine will affect European tourism (2022). Available at: https://globetrender.com/2022/04/28/how-the-war-in-ukraine-will-affect-european-tourism/

Pavlysh O. (2022) Cherez viynu nadkhodzhennya do derzhbyudzhetu vid turystychnoyi haluzi vpaly do 18% [Due to the war, revenues to the state budget from the tourism industry fell to 18%]. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/14/688142/ [in Ukrainian]

Osnovni vtraty shche poperedu: ukrayintsyam rozpovily, yak viyna vdaryla po turyzmu (2022) [The main losses are yet to come: Ukrainians were told how the war hit tourism]. Available at: https://www.unian.ua/economics/finance/osnovni-vtrati-shche-poperedu-ukrajincyam-rozpovili-yak-viyna-vdarila-po-turizmu-novini-ukrajina-11866203.html [in Ukrainian]

Vecherskyy V. (2021) Kulʹturna spadshchyna Ukrayiny [Cultural heritage of Ukraine]. Available at: https://vue.gov.ua/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 [in Ukrainian]

Ukrayina uviyshla do reytynhu naykrashchykh turystychnykh krayin Yevropy (2021) [Ukraine entered the rating of the best tourist countries in Europe]. Available at: https://tsn.ua/ukrayina/ukrayina-uviyshla-do-reytingu-naykraschih-turistichnih-krayin-yevropi-1806736.html [in Ukrainian]

Ukrayina posila pershe mistse v reytynhu yak naydostupnisha krayina dlya podorozhey na avto (2021) [Ukraine took first place in the rating as the most accessible country for traveling by car]. Available at: https://tsn.ua/auto/news/ukrayina/ukrayina-posila-pershe-misce-v-reytingu-yak-naydostupnisha-krayina-dlya-podorozhey-na-avto-1800112.html [in Ukrainian]

Prysedska V. (2022) Yak perezhyvaye viynu turystychna haluz [How the tourist industry survives the war]. Available at: https://www.bbc.com/ukrainian/features-62004034 [in Ukrainian]

Mahdyk N. (2022) Turyzm pid chas viyny: yak vidpochyvaty v Ukrayini tsʹoho lita [Tourism during the war: how to rest in Ukraine this summer]. Available at: https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/turizm-vo-vremya-voyny-kak-otdyhat-v-ukraine-etim-letom-1629651.html [in Ukrainian]

Gulyayev V., Rassokhina T., Golodyayeva V. (2016) Nauchnyye podkhody k razvitiyu turizma v usloviyakh krizisa, sanktsiy i geopoliticheskoy nestabilʹnosti [Scientific approaches to the development of tourism in conditions of crisis, sanctions and geopolitical instability]. Vestnik RMAT, 1, 126–131. [in Russian]

Переглядів статті: 1272
Завантажень PDF: 3483
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Зарубіна, А., Сіра, Е., & Демчук, Л. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ТУРИЗМУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-14

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають