ФІНАНСОВО-ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИФРОВИХ КОРПОРАЦІЙ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

Ключові слова: фінанси, податок на прибуток, ефективна податкова ставка, цифрова економіка, публічна акціонерна компанія, цифрова корпорація, парадокс прибутковості, лінійна бізнес-модель, мережева бізнес-модель, ринкова капіталізація, ефективність функціонування компанії

Анотація

У статті досліджується вплив цифрової трансформації на фінанси, оподаткування і бізнес-моделі сучасних технологічних компаній. Визначено технології, що впливають на традиційні способи ведення господарської діяльності, а також сприяють появі нових бізнес-моделей. Здійснено порівняння традиційної і цифрової бізнес-моделей за такими ключовими критеріями, як активи, наявність і характер ефекту масштабу, створення цінності, темпи росту, домінуюче джерело залучення капіталу, парадокс прибутковості, рівень транзакційних витрат, наявність територіальних обмежень для взаємодії, інноваційна активність, драйвер зростання вартості бізнесу. Виявлено, що механізм функціонування і розвитку цифрових компаній на сьогодні не вкладається в традиційну фінансово-економічну парадигму, коли прибутковість компанії є ключовим показником ефективності діяльності і драйвером зростання її вартості. Проаналізовано рівень податкового навантаження на публічні акціонерні компанії з різних секторів економіки США за 2019 р. шляхом порівняння ефективних ставок податку на прибуток і федеральної номінальної ставки. Виявлено, що для промислових компаній ефективні податкові ставки є вищими, ніж для цифрових технологічних компаній. Доведено, що застосування нині діючих міжнародних підходів до прямого оподаткування на основі джерела прибутку або місцезнаходження компанії в умовах віртуалізації бізнесу має певні обмеження.

Посилання

Bauer G., Bauer Fr., Deborah Sc., Sixt M. Corporate Income Tax Challenges Arising From Digitalised Business Models. March 7. 2019. URL: https://ssrn.com/abstract=3348544 (дата звернення: 12.12.2020).

Turina A. The Progressive Policy Shift In The Debate On The International Tax Challenges Of The Digital Economy: A “Pretext” For Overhaul Of The International Tax Regime? Computer Law & Security Review, 36, 105382. 2020. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.105382,p1. (дата звернення: 12.12.2020).

Сooper M., Quyen T.K. Nguyen Multinational Enterprises And Corporate Tax Planning: A Review Of Literature And Suggestions For A Future Research Agenda. International Business Review. 2020. 29(3). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101692 (дата звернення: 12.12.2020).

Morinobu Shigeki. How Should the Digital Economy Be Taxed? URL: https://www.nippon.com/en/in-depth/d00511/how-should-the-digital-economy-be-taxed.html (дата звернення: 12.12.2020).

Okada Yosuke. Addressing the Policy Issues Raised by GAFA and Other Large Tech Firms? URL: https://www.nippon.com/en/in-depth/d00500/addressing-the-policy-issues-raised-by-gafa-and-other-large-tech-firms.html (дата звернення: 12.12.2020).

Вієцька О.В. Перспективи оподаткування прибутку від реалізації цифрових товарів та послуг в Україні. Економіка промисловості. 2019. № 2. С. 30–37.

Кощук Т.В. Шляхи вдосконалення оподаткування цифрових компаній. Фінанси України. 2019. № 10. С. 73–88.

Govindarajan V., Rajgopal Sh., Srivastava A. A Blueprint For Digital Companies` Financial Reporting. Harvard Business Review, 2018. August 3. URL: https://hbr.org/2018/08/a-blueprint-for-digital-companies`-financial-reporting (дата звернення: 12.12.2020).

Parker G., Van Alstyne M., Jiang X. Platform Ecosystems: How Developers Invert The Firm. MIS Quarterly Vol. 41. No. 1. P. 255–266.

Schneider R., Imaia J. User-Based Valuation of Digital Business Models. URL: http://www.realopn.jp/data/jaros2019-schneider_user-based.pdf (дата звернення: 16.12.2020).

OECD (2019). An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital Transformation, OECD Publishing, Paris. 2019. URL: https://doi.org/10.1787/53e5f593-en. (дата звернення: 16.12.2020).

OECD (2018). Digitalisation, business models and value creation, in Tax Challenges Arising from Digitalisation. Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, OECD Publishing, Paris. 2018. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264293083-4-en (дата звернення: 05.12.2020).

Пасквінеллі М. Цифровой неофеодализм: кризис сетевой политики и новая топология ренты. Художественный журнал. № 85. 2012. URL: http://moscowartmagazine.com/issue/12/article/161 (дата звернення: 12.12.2020).

Bukh R., Heeks R. Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy. Global Development Institute working papers. No. 68. URL: https://diodeweb.files.wordpress.com/2017/08/diwkppr68-diode.pdf (дата звернення: 05.11.2020).

Govindarajan V., Rajgopal Sh., Srivastava A. Why we need to update Financial Reporting for the digital era. Harvard Business Review, 2018. June 8. URL: https://hbr.org/2018/06/why–we-need-to-update-financial-reporting-for-the-digital-era (дата звернення: 12.12.2020).

Financial statements analysis and common stock valuation. Stock Analysis on Net. URL: https://www.stock-analysis-on.net/ (дата звернення: 12.12.2020).

The Premier Research Platform for Long Term Investors, Financial Statements Analysis And Common Stock Valuation. Macrotrends. URL: https://www.macrotrends.net/ (дата звернення: 12.12.2020).

Tørsløv T., Wier L., Zucman G. The Missing Profits of Nations. URL: https://missingprofits.world/?fbclid=IwAR0kEm6CQRZP3MdEBn1izAOMjp9SBQosAO9fk9lG6aJG0X4Rv1_89CfNuKo (дата звернення: 12.12.2020).

Bauer G., Bauer Fr., Deborah Sc., Sixt M. (2019). Corporate Income Tax Challenges Arising From Digitalised Business Models. March 7. Available at: https://ssrn.com/abstract=3348544 (accessed:12.12.2020).

Turina, A. (2020). The Progressive Policy Shift In The Debate On The International Tax Challenges Of The Digital Economy: A “Pretext” For Overhaul Of The International Tax Regime? Computer Law & Security Review, 36, 105382. Available at: https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.105382,p1.

Сooper M., Quyen T.K. Nguyen Multinational Enterprises And Corporate Tax Planning: A Review Of Literature And Suggestions For A Future Research Agenda. International Business Review. 2020. 29(3). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101692 (accessed: 12.12.2020).

Morinobu Shigeki. How Should the Digital Economy Be Taxed? Available at: https://www.nippon.com/en/in-depth/d00511/how-should-the-digital-economy-be-taxed.html (accessed:12.12.2020).

Okada Yosuke. Addressing the Policy Issues Raised by GAFA and Other Large Tech Firms? Available at: https://www.nippon.com/en/in-depth/d00500/addressing-the-policy-issues-raised-by-gafa-and-other-large-tech-firms.html (accessed:12.12.2020).

Viietska O. (2019). Perspektyvy opodatkuvannia prybutku vid realizatsii tsyfrovykh tovariv ta posluh v Ukraini [Prospects of profit taxation from digital products realization and services in Ukraine]. Economy of industry. Vol. 2, pp. 30–37. (in Ukrainian)

Koshcuk T. (2019). Shliakhy vdoskonalennia opodatkuvannia tsyfrovykh kompanii [Ways to improve digital companies taxation]. Finances of Ukraine. Vol. 10. pp.73-88.

Govindarajan V., Rajgopal Sh., Srivastava A. A Blueprint For Digital Companies` Financial Reporting. Harvard Business Review, 2018. August 3. URL: https://hbr.org/2018/08/a-blueprint-for-digital-companies`-financial-reporting (accessed: 12.12.2020).

Parker G., Van Alstyne M., Jiang X. Platform Ecosystems: How Developers Invert The Firm. MIS Quarterly Vol. 41. No. 1. P. 255–266.

Schneider R., Imaia J. User-Based Valuation of Digital Business Models. Available at: http://www.realopn.jp/data/jaros2019-schneider_user-based.pdf (accessed: 16.12.2020).

OECD (2019) An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital Transformation. Paris: OECD Publishing. Available at: https://doi.org/10.1787/53e5f593-en. (accessed: 16 June 2020).

OECD (2018) “Digitalisation, business models and value creation”, in Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, Paris: OECD Publishing. Available at: https://doi.org/10.1787/9789264293083-4-en (accessed: 05 June 2020).

Paskvinellі M. (2012). Tsifrovoi neofeodalizm: krizis setevoi politiki i novaya topologiya renty [Digital neo-feudalism: the crisis of network policy and the new rent topology]. Journal of Art. Vol. 85. Available at: http://moscowartmagazine.com/issue/12/article/161 (accessed: 12.12.2020). (in Russian)

Bukh R., Heeks R. Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy. Global Development Institute working papers. No. 68. URL: https://diodeweb.files.wordpress.com/2017/08/diwkppr68-diode.pdf (accessed: 05.06.2020).

Govindarajan V., Rajgopal Sh., Srivastava A. (2018) Why we need to update Financial Reporting for the digital era. Harvard Business Review (electronic journal). Available at: https://hbr.org/2018/06/why–we-need-to-update-financial-reporting-for-the-digital-era (accessed: 12 July 2020).

Financial statements analysis and common stock valuation. Stock Analysis on Net. URL: https://www.stock-analysis-on.net/ (accessed: 12.12.2020).

The Premier Research Platform for Long Term Investors, Financial Statements Analysis And Common Stock Valuation. Macrotrends. URL: https://www.macrotrends.net/ (accessed: 12.12.2020).

Tørsløv T., Wier L., Zucman G. The Missing Profits of Nations. URL: https://missingprofits.world/?fbclid=IwAR0kEm6CQRZP3MdEBn1izAOMjp9SBQosAO9fk9lG6aJG0X4Rv1_89CfNuKo (accessed: 12.12.2020).

Переглядів статті: 292
Завантажень PDF: 144
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Благодир, Л., & Філатова, Л. (2020). ФІНАНСОВО-ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИФРОВИХ КОРПОРАЦІЙ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-57
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ