СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОСИСТЕМ БІЗНЕСУ В НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Ключові слова: екосистема бізнесу, бізнес, екосистема, нова економіка

Анотація

Нова економіка та сучасні динамічні зміни генерують цілий ряд викликів для бізнесу щодо того як успішно розвиватись в умовах, коли лінійний підхід створення цінності не є достатньо ефективним. Не останню роль в цьому процесі відіграють нові методи інформаційного обміну між компаніями на ринку та інструментарій роботи з кінцевим покупцем товарів/послуг. В усіх сегментах ринку кожен день спостерігаються нові тренди комунікації та взаємовідносин, які викликані новими технологіями. В таких умовах бізнес шукає нові підходи як до побудови власної компанії та генерації нових цінностей/послуг/продуктів, так і до взаємовідносин між іншими учасниками ринку. В статті проаналізовано ряд теоретичних підходів щодо розуміння сутності сучасних бізнес-мереж з точки зору вихідного концепту біологічної та екологічної екосистеми. Узагальнено підходи авторів до визначення екосистем бізнесу, виділено їх невід’ємні та варіативні характеристики. Дано визначення поняттю «екосистема бізнесу».

Посилання

Tansley, A. G. The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology. 1935. 16. 284–307. DOI: https://doi.org/10.2307/1930070

Willis, A. J. The Ecosystem: An Evolving Concept. Functional Ecology. 1997. 11(2). 268–271. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2435.1997.00081

World Resources Institute. 2000. World Resources 2000-2001: People and ecosystems: The fraying web of life. Retrieved from: https://files.wri.org/d8/s3fs-public/pdf/world_resources_2000-2001_people_and_ecosystems.pdf

Rotschild, M. Bionomics: Economy as Ecosystem. New York: Henry Holt and Company. 1990.

Moore, J. F. Predators and prey: a new ecology of competition. Harvard business review.1993. 71(3). 75–86.

Moore, J. F. The death of competition: Leadership and strategy in the age of business ecosystems. New York: HarperBusiness. 1996.

Hannon, B. The use of analogy in biology and economics: From biology to economics, and back. Structural Change and Economic Dynamics. 1997. 8(4). 471–488. DOI: https://doi.org/10.1016/S0954-349X(97)00019-2

Lewin, R., & Regine, B. On the Edge in the World of Business. In R. Lewin (Ed.) Complexity: Life at the Edge of Chaos. (pp. 197–211). Chicago: The University of Chicago Press. 1999.

Lewin, R. Complexity: Life at the edge of chaos. The University of Chicago Press. 1999.

Iansiti, M., & Levien, R. The New Operational Dynamics of Business Ecosystems: Implications for Policy, Operations and Technology Strategy. Harvard Business School Working Paper. 2002. 03-030.

Iansiti, M., & Levien, R. Keystones and Dominators: Framing Operating and Technology Strategy in a Business Ecosystem. Harvard Business School Working Paper. 2004. 03-061.

Iansiti, M., & Levien, R. Strategy as ecology. Harvard Business Review. 2004. 82(3). 68–78.

Iansiti, M., & Levien, R. The keystone advantage: what the new dynamics of business ecosystems mean for strategy, innovation, and sustainability. Boston MA: Harvard Business School Press. 2004.

Peltoniemi, M. Cluster, Value Network and Business Ecosystem: Knowledge and Innovation Approach. Paper Presented at «Organisations, Innovation and Complexity: New Perspectives on the Knowledge Economy» conference, September 9-10, in Manchester, UK. 2004.

Peltoniemi, M., & Vuori, E. Business ecosystem as the new approach to complex adaptive business environments. Proceedings of eBusiness research forum. 2004. 2(22). 267–281.

Peltoniemi, M. Business ecosystem: A conceptual model of an organization population from the perspective of complexity and evolution. Tampere University of Technology. 2005.

Peltoniemi, M. Preliminary theoretical framework for the study of business ecosystems. Emergence: Complexity and Organization. 2006. 8(1). 10. DOI: https://doi.org/10.emerg/10.17357.8bb81e60d0fa815f83002ae1f418068c

Peltoniemi, M., Vuori, E., & Laihonen, H. Business ecosystem as a tool for the conceptualisation of the external diversity of an organisation. In Proceedings of the Complexity, Science and Society Conference (pp. 11-14). Liverpool, Great Britain. 2005.

Adner, R. Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy. Journal of management. 2017. 43(1). 39–58.

Adner, R., & Kapoor, R. Value creation in innovation ecosystems: How the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations. Strategic management journal. 2010. 31(3). 306–333.

Acs, Z. J., Stam, E., Audretsch, D. B., & O’Connor, A. The lineages of the entrepreneurial ecosystem approach. Small Business Economics. 2017. 49(1). 1–10.

Isenberg, D. The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: Principles for cultivating entrepreneurship. Presentation at the Institute of International and European Affairs. 2011. 1(781). 1–13.

Isenberg, D. How to start an entrepreneurial revolution. Harvard business review. 2010. 88(6). 40–50.

Gawer, A. Bridging differing perspectives on technological platforms: Toward an integrative framework. Research policy. 2014. 43(7). 1239–1249.

Gawer, A., & Cusumano, M. A. Industry platforms and ecosystem innovation. Journal of product innovation management. 2014. 31(3). 417–433.

Jacobides, M. G., Cennamo, C., & Gawer, A. Towards a theory of ecosystems. Strategic management journal. 2018. 39(8). 2255–2276.

Oh, D. S., Phillips, F., Park, S., & Lee, E. Innovation ecosystems: A critical examination. Technovation. 2016. 54, 1–6.

Korhonen, J. (2004). Do we really need the debate on the natural ecosystem metaphor in technology management and sustainable development literature?. Clean Technologies and Environmental Policy. 2004. 7(1). 33–41.

Tansley, A.G. (1935) The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology 16, 284–307. DOI: https://doi.org/10.2307/1930070

Willis, A. J. (1997). The Ecosystem: An Evolving Concept. Functional Ecology, 11(2), 268–271. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2435.1997.00081

World Resources Institute. (2000). World Resources 2000-2001: People and ecosystems: The fraying web of life. Retrieved from: https://files.wri.org/d8/s3fs-public/pdf/world_resources_2000-2001_people_and_ecosystems.pdf

Rotschild, M. (1990). Bionomics: Economy as Ecosystem. New York: Henry Holt and Company.

Moore, J. F. (1993). Predators and prey: a new ecology of competition. Harvard business review, 71(3), 75-86. Retrieved from: https://hbr.org/1993/05/predators-and-prey-a-new-ecology-of-competition

Moore, J. F. (1996). The death of competition: Leadership and strategy in the age of business ecosystems. New York: Harper Business.

Hannon, B. (1997). The use of analogy in biology and economics: From biology to economics, and back. Structural Change and Economic Dynamics, 8(4), 471–488. DOI: https://doi.org/10.1016/S0954-349X(97)00019-2

Lewin, R., & Regine, B. (1999). On the Edge in the World of Business. In R. Lewin (Ed.) Complexity: Life at the Edge of Chaos. (pp. 197–211). Chicago: The University of Chicago Press.

Lewin, R. (1999). Complexity: Life at the edge of chaos. The University of Chicago Press.

Iansiti, M., & Levien, R. (2002). The New Operational Dynamics of Business Ecosystems: Implications for Policy, Operations and Technology Strategy. Harvard Business School Working Paper, 03-030. Retrieved from: https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=13381

Iansiti, M., & Levien, R. (2004) Keystones and Dominators: Framing Operating and Technology Strategy in a Business Ecosystem. Harvard Business School Working Paper, 03-061. Retrieved from: https://www.profligategrace.com/documents/Grant/Iansiti_Keystones_and_Dominators.pdf

Iansiti, M., & Levien, R. (2004). Strategy as ecology. Harvard Business Review, 82(3), 68–78. Retrieved from: https://hbr.org/2004/03/strategy-as-ecology

Iansiti, M., & Levien, R. (2004). The keystone advantage: what the new dynamics of business ecosystems mean for strategy, innovation, and sustainability. Boston MA: Harvard Business School Press.

Peltoniemi, M. (2004). Cluster, Value Network and Business Ecosystem: Knowledge and Innovation Approach. Paper Presented at «Organisations, Innovation and Complexity: New Perspectives on the Knowledge Economy» conference, September 9-10, in Manchester, UK. Retrieved from: http://www.cse.tkk.fi/fi/opinnot/T-109.4300/2014/luennot-files/Peltoniemi.pdf

Peltoniemi, M., & Vuori, E. (2004) Business ecosystem as the new approach to complex adaptive business environments. Proceedings of eBusiness research forum, 2(22), 267–281. Retrieved from: http://wordpress-futures-prod.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/09023251/Business-Ecosystem.pdf

Peltoniemi, M. (2005). Business ecosystem: A conceptual model of an organization population from the perspective of complexity and evolution. Tampere University of Technology.

Peltoniemi, M. (2006). Preliminary theoretical framework for the study of business ecosystems. Emergence: Complexity and Organization, 8(1), 10. DOI: https://doi.org/10.emerg/10.17357.8bb81e60d0fa815f83002ae1f418068c

Peltoniemi, M., Vuori, E., & Laihonen, H. (2005). Business ecosystem as a tool for the conceptualisation of the external diversity of an organisation. In Proceedings of the Complexity, Science and Society Conference (pp. 11–14). Liverpool, Great Britain.

Adner, R. (2017). Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy. Journal of management, 43(1), 39–58. DOI: https://doi.org/10.1177/0149206316678451

Adner, R., & Kapoor, R. (2010). Value creation in innovation ecosystems: How the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations. Strategic management journal, 31(3), 306–333. DOI: https://doi.org/10.1002/smj.821

Acs, Z. J., Stam, E., Audretsch, D. B., & O’Connor, A. (2017). The lineages of the entrepreneurial ecosystem approach. Small Business Economics, 49(1), 1–10. DOI: https://doi.org/10.1007/s11187-017-9864-8

Isenberg, D. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: Principles for cultivating entrepreneurship. Presentation at the Institute of International and European Affairs, 1(781), 1–13. Retrieved from: http://www.innovationamerica.us/images/stories/2011/The-entrepreneurship-ecosystem-strategy-for-economic-growth-policy-20110620183915.pdf

Isenberg, D. J. (2010). How to start an entrepreneurial revolution. Harvard business review, 88(6), 40-50. Retrieved from: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5419320/mod_resource/content/1/Harvard-Ecosystem.pdf

Gawer, A. (2014). Bridging differing perspectives on technological platforms: Toward an integrative framework. Research policy, 43(7), 1239–1249. DOI: https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.03.006

Gawer, A., & Cusumano, M. A. (2014). Industry platforms and ecosystem innovation. Journal of product innovation management, 31(3), 417–433. DOI: https://doi.org/10.1111/jpim.12105

Jacobides, M. G., Cennamo, C., & Gawer, A. (2018). Towards a theory of ecosystems. Strategic management journal, 39(8), 2255–2276. DOI: https://doi.org/10.1002/smj.2904

Oh, D. S., Phillips, F., Park, S., & Lee, E. (2016). Innovation ecosystems: A critical examination. Technovation, 54, 1–6. Retrieved from: http://isidl.com/wp-content/uploads/2017/08/E4703-IranArze.pdf

Korhonen, J. (2004). Do we really need the debate on the natural ecosystem metaphor in technology management and sustainable development literature?. Clean Technologies and Environmental Policy, 7(1), 33–41. DOI: https://doi.org/10.1007/s10098-004-0255-x

Переглядів статті: 280
Завантажень PDF: 163
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Лемешко, М. (2021). СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОСИСТЕМ БІЗНЕСУ В НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-49
Розділ
ЕКОНОМІКА