НОВА ЕКОНОМІКА ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР ТА ДРАЙВЕР РОЗВИТКУ ЕКОСИСТЕМ БІЗНЕСУ

Ключові слова: екосистема бізнесу, нова економіка, драйвери екосистем бізнесу

Анотація

Протягом останніх років вже став очевидним вплив глобалізації, інформаційно-комунікаційних технологій, інновацій, знань та нових форм праці на бізнес моделі та структуру як окремої фірми так й глобальної бізнес-системи, які можна краще зрозуміти з використанням біологічної аналогії екосистем. Усі ці фактори стали одними з основних, які характеризують нову економіку, яка в свою чергу має такі притаманні риси як пропозиція товарів та послуг на базі інформаційних технологій, кастомізація пропозиції, розвиток онлайн-торгівлі, розвиток кооперації та партнерства, постійний інформаційний обмін, багатовекторна інтегрованість компаній, глобальний масштаб конкуренції та розвиток мережевої структуру організації бізнесу. В статті проаналізовано фактори появи нової економіки, досліджено характерні риси нової економіки, проаналізовано їх співставність з характеристиками екосистем бізнесу, обґрунтовано доцільності їх розгляду як драйвери розвитку та системоутворюючі фактори екосистем бізнесу.

Посилання

Lemeshko, M., Laktionova, O. Theoretical and methodological approaches to determining the structure of business ecosystems in the new economy. Evropský časopis ekonomiky. 2022. № 8. С. 38–46.

Лемешко, М. Сутність та особливості формування екосистем бізнесу в новій економіці. Економіка та суспільство. 2022. № 34.

Білоцерківець В. Нова економіка: історія та сучасність у дефінітивному вимірі. Економічна наука. 2015. № 5. С. 9–13.

Huey J. Waking Up to the New Economy. Fortune, 1994. № 27. С. 36–37

Economic Report of President 1996. – Washington: US government printing office, 1996. P. 406.

Economic Report of President 2000. – Washington: US government printing office, 2000. P. 432.

Economic Report of President 2001. – Washington: US government printing office, 2001. P. 404.

Piazolo D. The new economy and the international regulatory framework. Kiel Working Papers. 2001. № 1030. P. 40.

Kelly K. New Rules for the New Economy. Ten Radical Strategies for a Connected World. New York: Viking. 1998. P. 180.

Castells M. The Rise of the Network Society / M. Castells // The Information Age: Economy, Society and Culture. – Malden, MA. : Wiley-Blackwell, 2000. № 1. P. 594.

Joseph E. Stiglitz. The Roaring Nineties. Seeds of Destruction. New York: W.W. Norton & Company, Inc. 2003.

Crafts N. Globalisation and Growth: a Historical Perspective. The World Economy. 2004. № 1. P. 45–58.

Lemeshko, M., Laktionova, O. (2022) Theoretical and methodological approaches to determining the structure of business ecosystems in the new economy. Evropský časopis ekonomiky. № 8. P. 38–46.

Lemeshko, M. (2022) Sutnist ta osoblyvosti formuvannia ekosystem biznesu v novii ekonomitsi [The essence and peculiarities of the formation of business ecosystems in the new economy]. Ekonomika ta suspilstvo. № 34.

Bilotserkivets V. (2015) Nova ekonomika: istoriia ta suchasnist u definityvnomu vymiri [The New Economy: History and Modernity in a Definitive Dimension]. Ekonomichna nauka. № 5. P. 9–13.

Huey J. Waking Up to the New Economy. Fortune, 1994. № 27. P. 36–37.

Economic Report of President 1996. – Washington: US government printing office, 1996. P. 406.

Economic Report of President 2000. – Washington: US government printing office, 2000. P. 432.

Economic Report of President 2001. – Washington: US government printing office, 2001. P. 404.

Piazolo D. (2001) The new economy and the international regulatory framework. Kiel Working Papers. № 1030. P. 40.

Kelly K. (1998) New Rules for the New Economy. Ten Radical Strategies for a Connected World. New York: Viking. P. 180.

Castells M. (2000) The Rise of the Network Society / M. Castells // The Information Age: Economy, Society and Culture. – Malden, MA. : Wiley-Blackwell. № 1. P. 594.

Joseph E. Stiglitz. (2003) The Roaring Nineties. Seeds of Destruction. New York: W.W. Norton & Company, Inc.

Crafts N. (2004) Globalisation and Growth: a Historical Perspective. The World Economy. № 1. P. 45–58.

Переглядів статті: 74
Завантажень PDF: 66
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Лемешко, М. (2022). НОВА ЕКОНОМІКА ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР ТА ДРАЙВЕР РОЗВИТКУ ЕКОСИСТЕМ БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-35
Розділ
ЕКОНОМІКА