ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ТРЕНД РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ

Ключові слова: менеджмент, управлінські рішення, цифровізація, цифрова економіка, фактори цифровізації, вигоди від цифровізації

Анотація

У цій статті визначено та узагальнено характерні особливості цифрової економіки в менеджменті. Розкрито зміст цифровізації. Встановлено, що впровадження цифрової економіки в Україні невпинно зростає. Розглянутий позитивний вплив цифровізації на соціально-економічну систему та ключові фактори цифровізації. Аргументовано, що цифрові технології швидко змінюють нашу економіку та наше суспільство. Цифрова революція – це величезна можливість для суспільства: найближчими роками вона стане одним із найсильніших факторів зростання, створення робочих місць та добробуту. Цифровізація – це стратегічна інвестиція, як держав, так і підприємств, спрямована на стимулювання розвитку з допомогою підвищення ефективності і продуктивність праці та отримання значної економії. У всіх галузях діяльності і всіх стадіях менеджменту під управлінським рішенням розуміють ключовий вид діяльності менеджера. Розробка та виконання зазначеного рішення демонструє сутність та зміст управління.

Посилання

Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 2020) Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти «цифровізації» України до 2020 року. Київ : ГС «Хай-тек офіс Україна», 2016. 90 с. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee-3c3922.pdf

Карчева Г.Т. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. Фінансовий простір. 2017. № 3 (27). С. 13–21.

Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2016. № 6. С. 105–112

Краус Н.М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_-2018/8.pdf

Юдина Т.Н. Цифровая экономика сквозь призму философии хозяйства и политической экономии. Философия хозяйства. 2017. № 1. С. 193–201.

Ляшенко В.І. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку : монографія; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2018. 252 с.

High-Tech Office Ukraine (2016), [Digital Adzhda of Ukraine – 2020. Conceptual foundations. Priority areas, initiatives, projects of "digitalization" of Ukraine by 2020], available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c-3922.pdf

Karcheva, G.T. Ogorodnya, D.V. and Open'ka, V.A (2017), [The digital economy and its impact on the development of national and international economics], Finansovyy prostir, vol. 3, pp. 13–21.

Kolyadenko, S.V. (2016), [Digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world], Ekonomika. Finansy. Menedzhment, vol. 6, pp. 105–112.

Kraus, N.M. Holoborod'ko, O.P. and Kraus, K.M. (2018), [Digital economy: trends and prospects for the avant-garde nature of development], Efektyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf

Yudina, T.N. and Tushkanov, I.M. (2017), [Digital economy through the prism of economic philosophy and political economy], Filosofiya khozyaystva, vol. 1, pp. 193–201.

Lyashenko, V.I. and Vyshnevs'kyy, O.S. (2018), Tsyfrova modernizatsiya ekonomiky Ukrayiny yak mozhlyvist' proryvnoho rozvytku: monohrafiya [Digital modernization of the Ukrainian economy as a possibility of breakthrough development: monograph], NAN Ukrayiny, In- t ekonomiky prom-sti, Kyiv, Ukraine.

Переглядів статті: 438
Завантажень PDF: 1164
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Панкратова, О. (2021). ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ТРЕНД РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-55
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ