ВНУТРІШНЄ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

  • Людмила Дашутіна Сумський національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-6421-816X
  • Тянь Сюй Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, глобалізація, управління, управління підприємством, сталий розвиток

Анотація

Данна стаття присвячена питанням інноваційного розвитку підприємств з метою досягнення ними сталого розвитку. В процесі дослідження авторами було з’ясовано, що реформування систем управління економікою слід визнати довгостроковим процесом із поступовими вдосконаленнями та впровадженням інновацій у практичне застосування, що зрештою сприяє сталому розвитку підприємства. Це дослідження заглиблюється у внутрішню механіку інновацій в управлінні економікою підприємства, в першу чергу розглядаючи аспекти планування та організації на таких виробничих підприємствах, як Midea Group. У статті досліджено взаємозв’язок між формулюванням та управлінням довгостроковими та короткостроковими планами, філософією менеджменту, поточним станом управління виробництвом та загальною стратегією розвитку в галузі управління економікою підприємства. Автори наголошують на таких основних моментах: 1) підприємства повинні скорегувати свою філософію управління відповідно до траєкторії свого розвитку, динамічно мінливої ринкової конкуренції та сучасного середовища; 2) траєкторія від низькоефективного до високоефективного управління виробництвом тісно пов’язана з виробничим бюджетом і процесами прийняття рішень на підприємствах; 3) поширеність внутрішнього стратегічного управління на підприємствах і рівень оптимізації розподілу ресурсів відіграють ключову роль у вимірюванні інноваційного коефіцієнта управління внутрішнім плануванням. Водночас, ця стаття приділяє значну увагу аналізу організаційних інноваційних структур, вказуючи на те, що підприємства повинні створити надійні системи управління для підвищення внутрішньої ефективності та конкурентоспроможності. Крім того, підприємства повинні узгоджувати свою діяльність з ринковою динамікою та тенденціями, уникаючи ризикованої поведінки, щоб забезпечити довгостроковий успіх методів економічного управління. Отже доведено, що підприємства повинні постійно впроваджувати інновації та коригувати організаційні структури, щоб адаптуватися до змін ринку та вимог розвитку, досягаючи таким чином сталого зростання.

Посилання

Cao Xing & Li Liangliang. (2007). Breakthrough innovation: enterprise organization and management mode reconstruction and its operation mechanism. Science and Technology Management Research (04), 7-9.

Guo Lu. (2014). The construction of modern enterprise plan management system. Enterprise reform and Management (12), 2 + 45.

Wang Xiaoxin. (2021). The construction of employee incentive mechanism in enterprise personnel management. Human Resource development (24), 75-76.

Yin Huaxi & Wu Wenli. (2021). Research on enterprise internal audit performance evaluation from the perspective of management innovation strategy. The Contemporary Economy (05), 94-97.

Переглядів статті: 1
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Дашутіна, Л., & Сюй, Т. (2023). ВНУТРІШНЄ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-83
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ