ВИКОРИСТАННЯ ВІКІПЕДІЇ ТА ВІКІМАНДРІВ У НАВЧАННІ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ З ТУРИЗМУ

Ключові слова: Вікіпедія, Вікімандри, туризм, стаття, категорія, освіта

Анотація

У статті обґрунтовано сутність освітньої програми Вікіпедії, що є найбільшою у світі онлайн-енциклопедією і яку часто використовують студенти для навчання. Проаналізовано досвід впровадження цієї програми у навчальний процес кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка». Охарактеризовано особливості використання Вікіпедії та Вікімандрів для навчання студентів туристичної спеціальності. Вікімандри є одним із сестринських проєктів Вікіпедії, який тематично пов’язаний з туризмом і подорожами. Проведено опитування серед студентів кафедри, які були учасниками освітньої програми Вікіпедії в різні роки, щодо їхнього досвіду створення нових та/або покращення існуючих статей з туристичної тематики. На основі результатів опитування виокремлено основні переваги, а також виклики використання Вікіпедії та Вікімандрів для навчання.

Посилання

Види туризму / Вікіпедія. URL: https://w.wiki/874p

Вікіпедія: Освітня програма. URL: https://w.wiki/5iRy

Вікітренінг для студентів 26 квітня 2023 / Programs & Events Dashboard. URL: https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/Львівська_політехніка/Вікітренінг_для_студентів_26_квітня_2023_(26_квітня_2023)/home

Кущ О. М. Світовий досвід упровадження Освітньої програми Вікіпедії // Постметодика. – 2018. – №1. С. 24-28.

Літня вікішкола для старшокласників / Вікімедіа Україна. URL: https://w.wiki/7PdG

Осадчук Г. Освітня програма у НУ «Львівська політехніка»: як студенти поліпшували Вікімандри та Вікіпедію / Блог Вікімедіа Україна. URL: https://blog.wikimedia.org.ua/2022/07/02/educational-program-at-lviv-polytechnic/

Category:Participants of the Wikipedia Educational Program at the Department of Tourism of the Lviv Polytechnic National University / Wikimedia Comons. URL: https://w.wiki/8QzB

Destinations / Wikivoyage. URL: https://en.wikivoyage.org/wiki/Destinations

Vydy turyzmu [Types of tourism] / Vikipediia. URL: https://w.wiki/874p

Vikipediia: Osvitnia prohrama [Wikipedia: Educational program]. URL: https://w.wiki/5iRy

Vikitreninh dlia studentiv 26 kvitnia 2023 [Wikitraining for students April 26, 2023] / Programs & Events Dashboard. URL: https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/Lvivska_politekhnika/Vikitreninh_dlia_studentiv_26_kvitnia_2023_(26_kvitnia_2023)/home

Kushch O. M. Svitovyi dosvid uprovadzhennia Osvitnoi prohramy Vikipedii [World experience of implementing the Wikipedia Educational Program] // Postmetodyka. – 2018. – №1. S. 24-28.

Litnia vikishkola dlia starshoklasnykiv [Summer wikischool for high school students] / Vikimedia Ukraina. URL: https://w.wiki/7PdG

Osadchuk H. Osvitnia prohrama u NU «Lvivska politekhnika»: yak studenty polipshuvaly Vikimandry ta Vikipediiu [Educational program at Lviv Polytechnic University: how students improved Wikivoyage and Wikipedia] / Bloh Vikimedia Ukraina. URL: https://blog.wikimedia.org.ua/2022/07/02/educational-program-at-lviv-polytechnic/

Category:Participants of the Wikipedia Educational Program at the Department of Tourism of the Lviv Polytechnic National University / Wikimedia Comons. URL: https://w.wiki/8QzB

Destinations / Wikivoyage. URL: https://en.wikivoyage.org/wiki/Destinations

Переглядів статті: 30
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2023-11-28
Як цитувати
Сеньків, М. (2023). ВИКОРИСТАННЯ ВІКІПЕДІЇ ТА ВІКІМАНДРІВ У НАВЧАННІ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ З ТУРИЗМУ. Економіка та суспільство, (57). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-47

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають