СУЧАСНИЙ СТАН PET-FRIENDLY ТУРИЗМУ У СВІТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: рух, pet-friendly, тварини, перевезення, туризм, Україна

Анотація

У статті досліджено вплив руху pet-friendly на туристичні перевезення. Проаналізовано концепцію pet-friendly як важливого мотиватора розвитку транспорту. Розглянуто підходи до розуміння та особливості роботи туристичного руху pet-friendly. Вивчено рівень та особливості pet-friendly транспорту, структуру ринку pet-friendly туризму у світі та Україні. Охарактеризовано вітчизняний та зарубіжний досвід pet-friendly закладів розміщення, транспортних компаній та туристичних операторів. Визначено проблеми та перспективи організації діяльності pet-friendly туристичних перевезень в Україні, зокрема, авіаційних і залізничних. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення туристичних перевезень в Україні відповідно до руху pet-friendly.

Посилання

Авіаційні правила України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»: затв. наказом Державної авіаційної служби України від 26.11.2018 № 1239.

Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України: затв. наказом Міністерством транспорту та зв’язку України від 27.12.2006 № 1196.

Bajramović Lejla. The Impact of COVID-19 on Pet-Friendly Tourism. Available at: https://zir.nsk.hr/islandora/object/acmt:143/datastream/PDF/view (accessed 20 November 2021).

How Many People Travel Vacations? Countries with more travelers/ Available at: https://traveling-cook.com/how-many-people-travel-vacations/ (accessed 5 October 2021).

Information about COVID-19, Pets, and Other Animals. Available at: https://www.cdc.gov/healthypets/covid-19/index.html (accessed 20 November 2021).

Mars Petcare Program. A playbook for pet-friendly cities. Available at: https://www.bettercitiesforpets.com/wp-content/uploads/2019/01/Mars-Petcare-Playbook-For-Pet-Friendly-Cities-2019-LR.pdf (accessed 20 November 2021).

Pet-Friendly Travel Is Growing Yet Still Complicated. Available at: https://skift.com/2017/01/31/pet-friendly-travel-is-growing-yet-still-complicated/ (accessed 5 October 2021).

Economic Impact of the U.S. PET INDUSTRY. Available at: https://pijac.org/sites/default/files/pdfs/National.pdf (accessed 25 October 2021).

The Economic Impact of Pet-Friendly Cities. Available at: https://www.petsclinic.org/blog/wichita-falls/the-economic-impact-of-pet-friendly-cities/ (accessed 25 October 2021).

Greece in Top 20 Countries with Most Pet-friendly Hotels. Available at: https://news.gtp.gr/2020/01/31/greece-top-20-countries-most-pet-friendly-hotels/ (accessed 25 October 2021).

London’s Tube is the world’s most dog-friendly subway system. Available at: https://www.cityam.com/londons-tube-is-the-worlds-most-dog-friendly-subway-system/ (accessed 3 November 2021).

Aviatsiini pravyla Ukrainy «Pravyla povitrianykh perevezen ta obsluhovuvannia pasazhyriv i bahazhu»: zatv. nakazom Derzhavnoi aviatsiinoi sluzhby Ukrainy vid 26.11.2018 № 1239.

Pravyla perevezennia pasazhyriv, bahazhu, vantazhobahazhu ta poshty zaliznychnym transportom Ukrainy: zatv. nakazom Ministerstvom transportu ta zviazku Ukrainy vid 27.12.2006 № 1196.

Bajramović Lejla. The Impact of COVID-19 on Pet-Friendly Tourism. Available at: https://zir.nsk.hr/islandora/object/acmt:143/datastream/PDF/view (accessed 20 November 2021).

How Many People Travel Vacations? Countries with more travelers/ Available at: https://traveling-cook.com/how-many-people-travel-vacations/ (accessed 5 October 2021).

Information about COVID-19, Pets, and Other Animals. Available at: https://www.cdc.gov/healthypets/covid-19/index.html (accessed 20 November 2021).

Mars Petcare Program. A playbook for pet-friendly cities. Available at: https://www.bettercitiesforpets.com/wp-content/uploads/2019/01/Mars-Petcare-Playbook-For-Pet-Friendly-Cities-2019-LR.pdf (accessed 20 November 2021).

Pet-Friendly Travel Is Growing Yet Still Complicated. Available at: https://skift.com/2017/01/31/pet-friendly-travel-is-growing-yet-still-complicated/ (accessed 5 October 2021).

Economic Impact of the U.S. PET INDUSTRY. Available at: https://pijac.org/sites/default/files/pdfs/National.pdf (accessed 25 October 2021).

The Economic Impact of Pet-Friendly Cities. Available at: https://www.petsclinic.org/blog/wichita-falls/the-economic-impact-of-pet-friendly-cities/ (accessed 25 October 2021).

Greece in Top 20 Countries with Most Pet-friendly Hotels. Available at: https://news.gtp.gr/2020/01/31/greece-top-20-countries-most-pet-friendly-hotels/ (accessed 25 October 2021).

London’s Tube is the world’s most dog-friendly subway system. Available at: https://www.cityam.com/londons-tube-is-the-worlds-most-dog-friendly-subway-system/ (accessed 3 November 2021).

Переглядів статті: 116
Завантажень PDF: 84
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Сеньків, М., & Кияниця, М. (2022). СУЧАСНИЙ СТАН PET-FRIENDLY ТУРИЗМУ У СВІТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-97

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають