ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН В ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ДЕСТИНАЦІЯМИ: ПРИКЛАД ШВЕЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

  • Тетяна Тимошенко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0003-0030-2925
  • Оксана Богославець Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-3975-2563
  • Оксана Шевчук Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0003-0937-4714
Ключові слова: проєктне управління туристичними дестинаціями, сталий розвиток туризму, управління проєктом, промоційні заходи, інтегровані маркетингові комунікації, маркетингова стратегія розвитку туристичної дестинації, event-проєкт, інклюзивні підходи в управлінні туристичними дестинаціями, залучення стейкхолдерів

Анотація

Для швидкого відновлення всіх соціально-економічних процесів після завершення війни Україна потребуватиме як потужних інструментів фінансової підтримки та експертного супроводу, так і впровадження новітніх підходів та використання кращих світових практик. Розвиток туризму на засадах сталого та відповідального управління, за умови використання інструментів залучення всіх зацікавлених сторін до управління туристичними дестинаціями, може стати каталізатором збалансованого місцевого та регіонального розвитку. Туристичні дестинації являють собою складні екосистеми, оскільки їх розвиток та ефективне функціонування залежать від різноманітних учасників, включаючи суб’єктів підприємницької діяльності, місцевих мешканців та органів влади відповідного рівня. Таким чином, управління дестинацією, яке забезпечує використання проєктного підходу, має враховувати цей складний контекст, і будь-яка ініціатива щодо розвитку дестинації і реалізації проєктів розвитку території, повинна враховувати думки та внески всіх зацікавлених сторін, забезпечуючи збалансований підхід і стабільний результат. Метою подальшого розвитку туризму в Україні є впровадження сучасних моделей управління туристичними дестинаціями, впроваджуючи проєктний підхід з урахуванням залучення зацікавлених сторін, а також з акцентом на сталий розвиток туристичних дестинацій. У дослідженні досвіду кращих прикладів управління туризмом в Швеції було проаналізовано рівень нормативно-правового та інституційного забезпечення процедур залучення та врахування думок усіх зацікавлених сторін у рамках проєктної діяльності організацій з управління туристичними дестинаціями. Крім того, досліджено, як особи, які відповідають за сталий розвиток туризму, описують, інтерпретують і розуміють політику «залученості і рівноправної участі» в системі управління туристичними дестинаціями. Також було оцінено рівень поінформованості учасників про можливості та механізми впливу на центри прийняття рішень з боку учасників дестинації.

Посилання

Report of State Agency for Tourism Development of Ukraine, 2022.

‘Rapid damage and needs assessment’, 2022. World Bank; Government of Ukraine; European Commission. 2022. Rapid damage and needs assessment. The World Bank, Washington, DC. License: CC BY 3.0 IGO. URL: http://hdl.handle.net/10986/37988

Kauppila, P., Saarinen, J., & Leinonen, R., (2009). Sustainable Tourism Planning and Regional Development in Peripheries: A Nordic View. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 9(4):424-435. DOI: https://doi.org/10.1080/1502225090317527

National report "Sustainable Development Goals: Ukraine", (2017). Sustainable Development Goals: 2017 Baseline National Report | United Nations Development Programme (undp.org).

Каскадна модель (Waterfall model). – QALight. URL: https://qalight.com.ua/baza-znaniy/kaskadnaya-model-waterfall-model/

Маркетинговий словник. URL: http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_i/event/

World Economic Forum (Travel & Tourism Development Index (TTDI) 2021 results and research) Індекс розвитку подорожей та туризму 2021: відновлення для сталого та стійкого майбутнього | Всесвітній економічний форум (weforum.org).

Document of the Ukraine Recovery Conference URC2022 ‘Lugano Declaration’, (2022).

Božena Krce Miočić (2016). Management of sustainable tourism destination through stakeholder cooperation. Management: Journal of Contemporary Management Issues, Vol. 21 No. 2.

Risteskia M., Kocevskia J., Arnaudov K (2012). Spatial Planning and Sustainable Tourism as Basis for Developing Competitive Tourist Destinations. Procedia – Social and Behavioral Sciences. Volume 44, Pp. 375–386. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.042

Технологія управління соціальними проектами : монографія / За заг. ред. Т.М. Безверхнюк. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. 292 с.

Туристські дестинації (теорія управління, бренд) : монографія / Т.І. Ткаченко, Н.І. Ведмідь [та ін. ] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 347 с.

Report of State Agency for Tourism Development of Ukraine, 2022.

‘Rapid damage and needs assessment’, 2022. World Bank; Government of Ukraine; European Commission. 2022. Rapid damage and needs assessment. The World Bank, Washington, DC. License: CC BY 3.0 IGO. URL: http://hdl.handle.net/10986/37988

Kauppila, P., Saarinen, J., & Leinonen, R., (2009). Sustainable Tourism Planning and Regional Development in Peripheries: A Nordic View. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 9(4):424-435. DOI: https://doi.org/10.1080/1502225090317527

National report "Sustainable Development Goals: Ukraine", (2017). Sustainable Development Goals: 2017 Baseline National Report | United Nations Development Programme (undp.org).

Cascade model (Waterfall model). – QALight. URL: https://qalight.com.ua/baza-znaniy/kaskadnaya-model-waterfall-model/

Marketing dictionary. URL: http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_i/event/

World Economic Forum (Travel & Tourism Development Index (TTDI) 2021 results and research) Travel and Tourism Development Index 2021: Rebuilding for a Sustainable and Sustainable Future | World Economic Forum (weforum.org).

Document of the Ukraine Recovery Conference URC2022 ‘Lugano Declaration’, (2022).

Božena Krce Miočić (2016). Management of sustainable tourism destination through stakeholder cooperation. Management: Journal of Contemporary Management Issues, Vol. 21 No. 2.

Risteskia M., Kocevskia J., Arnaudov K (2012). Spatial Planning and Sustainable Tourism as Basis for Developing Competitive Tourist Destinations. Procedia – Social and Behavioral Sciences. Volume 44, Pp. 375–386. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.042

Bezverkhniuk T.M. (ed.) (2014) Tekhnolohiia upravlinnia sotsialnymy proektamy: monohrafiia [Social project management technology: monograph]. Odesa : ORIDU NADU, 292 s.

Tkachenko T.I., Vedmid N.I., etc. (2013) Turystski destynatsii (teoriia upravlinnia, brend) : monohrafiia [Tourist destinations (management theory, brand): monograph] za zah. red. A.A. Mazaraki. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 347 s.

Переглядів статті: 101
Завантажень PDF: 87
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Тимошенко, Т., Богославець, О., & Шевчук, О. (2023). ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН В ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ДЕСТИНАЦІЯМИ: ПРИКЛАД ШВЕЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-59