СКОРОЧЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОЗРИВІВ: ЗАПУСК КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ

Ключові слова: кваліфікаційні центри, визнання кваліфікацій, неформальне та інформальне навчання, професійні стандарти, ринок праці

Анотація

Дослідження присвячено вивченню нормативної бази й практичних аспектів діяльності кваліфікаційних центрів в Україні з фокусом на їх ролі у визнанні професійних кваліфікацій та вирішенні проблем недостатньої кваліфікації. Створення кваліфікаційних центрів ґрунтується на українському законодавстві, згідно з яким до основної відповідальності цих центрів віднесено присвоєння професійних кваліфікацій шляхом валідації результатів неформального та інформального навчання. Нормативні положення, що були прийняті Кабінетом Міністрів України, визначають завдання та функції кваліфікаційних центрів. Ці центри оцінюють і визнають результати навчання, присвоюють професійні кваліфікації та визнають кваліфікації, отримані в інших країнах. Для забезпечення актуальності кваліфікацій та їхньої уніфікованості використовуються професійні стандарти, наразі відсутність таких стандартів унеможливлює діяльність центру. Процес акредитації кваліфікаційних центрів здійснюється Національним агентством з кваліфікацій. У зв'язку з російською агресією процес запуску кваліфікаційних центрів затримувався, проте на 6 червня 2023 року вже функціонують 27 центрів, які забезпечують присвоєння 132 професійних кваліфікацій. Ці центри діють як на основі акредитації, так і на основі декларації (що зумовлено умовами воєнного стану). На 6 червня 2023 року в Реєстрі кваліфікацій міститься інформація про 1218 сертифікатів про присвоєння професійних кваліфікацій, виданих центрами. Проведений аналіз підтверджує значний прогрес, досягнутий у створенні та розширенні кваліфікаційних центрів в Україні, попри складнощі, зумовлені збройним конфліктом. Це свідчить про зобов'язання покращувати визнання і підтвердження професійних кваліфікацій, підтримувати індивідуальний кар'єрний розвиток та поліпшувати загальний стан ринку праці. З-поміж викликів, з якими стикаються кваліфікаційні центри, визначено такі, як: фінансова стійкість, розвиток кадрів та забезпечення визнання кваліфікацій, отриманих в інших країнах. Надалі ці центри повинні відіграти важливу роль у повоєнному відновленні, сприяючи реінтеграції, перепідготовці, економічній реконструкції та соціальній єдності.

Посилання

Semigina, T. & Balanyuk, Y. (2020). Rozvytok v Ukrayini mekhanizmiv derzhavnoho rehulyuvannya systemy profesiynykh kvalifikatsiy [Development of mechanisms of state regulation of the system of professional qualifications in Ukraine]. In: The system of public administration in the context of decentralization of power (pp. 129–146). Riga: Baltija Publishing. (in Ukrainian)

Semigina, T., Balanyuk, Y. &Semenets-Orlova, I. (2022). Polityka Yevropeysʹkoho Soyuzu shchodo vzayemnoho vyznannya profesiynykh kvalifikatsiy [Policy of the European Union regarding mutual recognition of professional qualifications]. Scientific works of MAUP. Political science and public administration, 3, 96–105. (in Ukrainian)

European Comission (2023). Annual report on intra-EU labour mobility 2022. Available at: https://bit.ly/3P3qyR8

Baranovska, L.V., Serhiienko,V.P. & Slabko, V.M. (2022). Competence-based approach to the training of specialists in the sphere of management of quality of education in the conditions of the master's degree. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences, 3 (110), 116–129.

WEF (2023). Future of Jobs 2023: These are the fastest growing and fastest declining jobs. Available at: https://bit.ly/3IZVgXG

Lauringson, А. & Lüske, M. (2021). Institutional set-up of active labour market policy provision in OECD and EU countries: Organisational set-up, regulation and capacity. Available at: https://bit.ly/43Oujhn

Polmer, M., Chance, S., Hadgraft, R.G. & Shaw, C. (2023). Informal Learning as Opportunity for Competency Development and Broadened Engagement in Engineering. In: Johri, A., ed. International Handbook of Engineering Education Research (pp. 312–335). New York: Routledge.

Eurostat (2023). Sustainable development in the European Union – Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context. Available at: https://bit.ly/45SKnRb

Tan, L.M., Laswad, F. & Chua, F. (2022). Bridging the employability skills gap: going beyond classroom walls. Pacific Accounting Review, 34(2), 225–248.

Trenerry, B. et al. (2021). Preparing workplaces for digital transformation: An integrative review and framework of multi-level factors. Frontiers in Psychology, 12. DOI: https://doi-org.ru.idm.oclc.org/10.3389/fpsyg.2021.620766

Семигіна Т., Баланюк Ю. Розвиток в Україні механізмів державного регулювання системи професійних кваліфікацій. The system of public administration in the context of decentralization of power. Riga : Baltija Publishing, 2020. С. 129–146.

Семигіна Т., Баланюк Ю., Семенець-Орлова І. Політика Європейського Союзу щодо взаємного визнання професійних кваліфікацій. Наукові праці МАУП. Політичні науки та публічне управління. 2022. № 3. С. 96–105.

Annual report on intra-EU labour mobility 2022 / European Comission, 2023. URL: https://bit.ly/3P3qyR8

Baranovska L. V., SerhiienkoV. P., Slabko V. M. Competence-based approach to the training of specialists in the sphere of management of quality of education in the conditions of the master's degree. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. 2022. Vol. 3 (110). P. 116–129.

Future of Jobs 2023: These are the fastest growing and fastest declining jobs / WEF, 2023. URL: https://bit.ly/3IZVgXG

Lauringson А., Lüske M. Institutional set-up of active labour market policy provision in OECD and EU countries: Organisational set-up, regulation and capacity. URL: https://bit.ly/43Oujhn

Polmer M., Chance S., Hadgraft R.G., Shaw C. Informal Learning as Opportunity for Competency Development and Broadened Engagement in Engineering. International Handbook of Engineering Education Research / Ed. by. A. Johri. New York: Routledge. 2023. P. 312–335.

Sustainable development in the European Union – Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context /Eurostat, 2023. URL: https://bit.ly/45SKnRb

Tan L.M., Laswad F., Chua F. Bridging the employability skills gap: going beyond classroom walls. Pacific Accounting Review. 2022. Vol. 34(2). P. 225–248.

Trenerry B. et al. Preparing workplaces for digital transformation: An integrative review and framework of multi-level factors. Frontiers in Psychology, 2021. Vol. 12. DOI: https://doi-org.ru.idm.oclc.org/10.3389/fpsyg.2021.620766

Переглядів статті: 102
Завантажень PDF: 49
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Семигіна, Т., Баланюк, Ю., & Федюк, В. (2023). СКОРОЧЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОЗРИВІВ: ЗАПУСК КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-26
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають