ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ

Ключові слова: управління персоналом, війна, трудове законодавство

Анотація

Управління персоналом в умовах військових дій є важливою та актуальною темою, оскільки конфлікти та воєнні стани створюють складні умови для підприємств і вимагають ефективного управління персоналом, збереження продуктивності та стабільності. Мета статті – показати перспективи та можливості розвитку системи управління персоналом на базі дослідження нормативно-правових змін у трудових відносинах внаслідок військового стану в Україні. У дослідженні використовуються загальнонаукові та спеціальні методи, такі як аналіз літературних джерел, статистичні дані, експертні оцінки. Вони дозволяють провести комплексний аналіз ефективності системи управління персоналом у воєнних умовах. Дослідження дозволило виявити основні проблеми управління персоналом в умовах військових дій, такі як обмеження свободи дій та рішень, надзвичайні обставини та нестабільність політично-економічної ситуації. Показано, що управління персоналом в умовах воєнного стану є складним завданням, проте воно також відкриває перспективи та можливості для розвитку організацій. Важливо активно використовувати гнучкість, перепідготовку та комунікацію для забезпечення успішного функціонування в непередбачуваних умовах. Аналіз нормативно-правового законодавства показав зміни в таких аспектах як укладання трудових договорів, випробувальні терміни, умови праці, формування робочого часу відпочинку, відпусток, роботи вночі та в небезпечних умовах, виплата заробітної плати, розірвання та припинення дії трудового договору. Результати дослідження мають важливе практичне значення для підприємств, які операційно діють в умовах військових дій.

Посилання

Череп О., Калюжна Ю., Михайліченко Л. Особливості управління персоналом в умовах воєнного стану в Україні. Економіка та суспільство. 2023. № 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-24

Пшик-Ковальська О.О., Ковальський О.І. Особливості управління персоналом в умовах воєнного стану. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2022. № 4 (2). С. 88–93. URL: https://science.lpnu.ua/uk/smeu/vsi-vypusky/vypusk-4-nomer-2-2022/osoblyvosti-upravlinnya-personalom-v-umovah-voyennogo-stanu

Шацька З.Я. Актуальні підходи до управління персоналом підприємства в умовах воєнного стану. Формування ринкових відносин в Україні. 2022. № 10 (257). С. 100–105.

Морозова М. Особливості управління персоналом. Економічний аналіз. 2022. № 32(3). С. 47–53. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2022.03.047

Трудові відносини під час воєнного стану в Україні: що змінилося? Державна служба України з питань праці. 2022. URL: https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/trudovi-vidnosyny-pid-chas-voiennoho-stanu/trudovi-vidnosyny-pid-chas-voiennoho-stanu-v-ukraini-shcho-zminylosia/

81% компаній допомагає працівникам в Україні та за кордоном – нове опитування «Делойт» в Україні та Американської торговельної палати в Україні. www2.deloitte.com, 2022. URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2022/acc-deloitte-survey.html

Cherep, O., Kalyuzhna, Yu., & Mykhailichenko, L. (2023). Osoblyvosti upravlinnya personalom v umovakh voyennogo stanu v Ukrayini [Features of personnel management in conditions of martial law in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-24 [in Ukrainian]

Pshyk-Kovalska, O.O., Kovalskyi, O.I. (2022). Osoblyvosti upravlinnya personalom v umovakh voyennogo stanu [Features of personnel management in conditions of martial law]. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku, 4 (2), 88–93. Available at: https://science.lpnu.ua/uk/smeu/vsi-vypusky/vypusk-4-nomer-2-2022/osoblyvosti-upravlinnya-personalom-v-umovah-voyennogo-stanu [in Ukrainian]

Shatska, Z.Ya. (2022). Aktualni pidkhody do upravlinnya personalom pidpryyemstva v umovakh voyennogo stanu [Current approaches to personnel management of enterprises in conditions of martial law]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini, 10 (257), 100–105. [in Ukrainian]

Morozova, M. (2022). Osoblyvosti upravlinnya personalom [Features of personnel management]. Ekonomichnyi analiz, 32(3), 47–53. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2022.03.047 [in Ukrainian]

Trudovi vidnosyny pid chas voyennogo stanu v Ukrayini: shcho zminylosya? [Labor relations during martial law in Ukraine: what has changed?]. Derzhavna sluzhba Ukrayiny z pytan pratsi, 2022. Available at: https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/trudovi-vidnosyny-pid-chas-voiennoho-stanu/trudovi-vidnosyny-pid-chas-voiennoho-stanu-v-ukraini-shcho-zminylosia/ [in Ukrainian]

81% kompaniy dopomahaie pratsivnykam v Ukrayini ta za kordonom – nove opytuvannya "Deloit" v Ukrayini ta Amerykanskoyi torhovelnoyi palaty v Ukrayini [81% of companies assist employees in Ukraine and abroad - new survey by Deloitte in Ukraine and the American Chamber of Commerce in Ukraine]. www2.deloitte.com, 2022. Available at: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2022/acc-deloitte-survey.html [in Ukrainian]

Переглядів статті: 207
Завантажень PDF: 283
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Хлєбнікова, Т., Темченко, О., & Білінська, О. (2023). ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-66
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають