ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК ОСНОВА ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Ключові слова: модель цифрової компетентності, цифрова компетентність, цифрові технології, цифровий університет, цифровий студент

Анотація

В статті представлено авторське бачення моделі цифрової компетенції студентів та розкрито змістовне наповнення її компонентів. Для конкретизації компонентів моделі цифрової компетенції студентів було проведено теоретичний аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень. З’ясовано, що у цифрову епоху цифрова компетентність стає фактором професіоналізму, а її формування є нагальним завданням системи вищої освіти в державі. Представлені результати соціологічного дослідження, проведеного в Поліському національному університеті щодо затребуваності та рівня розвитку цифрової компетентності здобувачів освіти. Встановлені закономірності формування цифрових компетенцій вимагають вибудовувати нову стратегію досягнення цифрової компетентності випускників у цифрову епоху. Очевидно, що незалежно від напряму підготовки, навчальні плани та зміст навчального процесу мають включати спеціальні курси з формування цифрової компетентності здобувачів освіти з метою вирішення комплексного завдання інтеграції фахових і цифрових компетентностей.

Посилання

Andriianov, O.V., Tataki, O.O. Formuvannia informatsiino-komunikatyvnoi kompetentnosti v protsesi pidhotovky fakhivtsiv dokumentno-informatsiinoi sfery [Formation of information and communication competence in the process of training professionals in the document and information sphere]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, 50-55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2016_1_9 (дата звернення 10.04.2023).

Bykova, Yu., Spirna, O. & Ovcharuk, O. Fundamentals of standardization of information and communication competences in the education system of Ukraine: [methodical recommendations]. Kyiv: Atika. 2018. 88 p.

Do digital students show an inclination toward continuous use of academic library applications? A case study. H. Rafique, R. Alroobaea, В. А. Munawar et al. The Journal of Academic Librarianship. 2020. Vol. 47, No. 2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102298

Dufva T., Dufva M. Grasping the future of the digital society. Futures. 2019. № 107. p. 17-28.

Концепція розвитку цифрових компетентностей: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 167 с. UPL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021 (дата звернення 12.04.2023).

M. D. Díaz-Noguera, C. Hervás-Gómez, A. M. De la Calle-Cabrera, E. López-Meneses Autonomy, Motivation, and Digital Pedagogy Are Key Factors in the Perceptions of Spanish Higher-Education Students toward Online Learning during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022. Vol. 19, No. 2. Art. No. 654. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph19020654

Y. Zhao, M. C. Sánchez Gómez, A. M. Pinto Llorente, L. Zhao Digital Competence in Higher Education: Students’ Perception and Personal Factors Sustainability. 2021. Vol. 13 (21). Art No. 12184. DOI: https://doi.org/10.3390/su132112184

Рамка цифрових компетентностей для громадян України (DigComp UA for Citizens) UPL: http://fit.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2020/07/DigComp-Framework-UA-for-Citizens.pdf (дата звернення 10.04.2023)

Stephanie Carretero, RiinaVuorikari, YvesPunie. DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use.- Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. 48 р.

Andriianov, O.V., Tataki, O.O. (2016). Formuvannia informatsiino-komunikatyvnoi kompetentnosti v protsesi pidhotovky fakhivtsiv dokumentno-informatsiinoi sfery [Formation of information and communication competence in the process of training professionals in the document and information sphere]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, 50-55. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2016_1_9 (accessed 10.04.2023).

Bykova, Yu., Spirna, O. & Ovcharuk, O. (2018). Fundamentals of standardization of information and communication competences in the education system of Ukraine: [methodical recommendations]. Kyiv: Atika. 88 p.

Do digital students show an inclination toward continuous use of academic library applications? A case study.( 2020). H. Rafique, R. Alroobaea, В. А. Munawar et al. The Journal of Academic Librarianship. Vol. 47, No. 2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102298

Dufva T., Dufva M. (2019) Grasping the future of the digital society. Futures. № 107. p. 17-28.

The concept of the development of digital competences. (2021). Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 3, No. 167 p. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021 [in Ukrainian]

M. D. Díaz-Noguera, C. Hervás-Gómez, A. M. De la Calle-Cabrera, E. (2022). López-Meneses Autonomy, Motivation, and Digital Pedagogy Are Key Factors in the Perceptions of Spanish Higher-Education Students toward Online Learning during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol. 19, No. 2. Art. No. 654. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph19020654

Y. Zhao, M. C. Sánchez Gómez, A. M. Pinto Llorente, L. (2021). Zhao Digital Competence in Higher Education: Students’ Perception and Personal Factors Sustainability. Vol. 13 (21). Art No. 12184. DOI: https://doi.org/10.3390/su132112184

Digital competence framework for citizens of Ukraine (DigComp UA for Citizens) .Available at: http://fit.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2020/07/DigComp-Framework-UA-for-Citizens.pdf [in Ukrainian]

Stephanie Carretero, RiinaVuorikari, YvesPunie. (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use.- Luxembourg: Publications Office of the European Union, 48 р.

Переглядів статті: 203
Завантажень PDF: 175
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Зелінська, А., Тарасович, Л., & Лавриненко, С. (2023). ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК ОСНОВА ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-51
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ