КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ТА КРЕДИТНА ЛІНІЯ

Ключові слова: кредит, кредитна політика, кредитна діяльність, кредитні операції, кредитна стратегія, кредитна лінія, позика, фінансова послуга, ліміт, кредитна установа, фінансова криза

Анотація

У статті розкрито сутність поняття кредиту як економічної категорії, його форми, види і принципи. Визначено сутність кредитної політики банківських установ, охарактеризовано кредитні операції банків на сучасному етапі економіки, проаналізовано сучасний стан кредитної діяльності банків України. Проаналізовано розвиток ринку фінансових послуг в умовах світової фінансової кризи. Також проаналізовані тенденції розвитку та сприятливі умови для формування попиту на кредитні послуги як на національному, так і на міжнародному рівнях. Виділені сприятливі обставини, що формують попит на такий вид послуг, як кредитна лінія. Визначено характерні особливості кредитної діяльності банків у сучасних умовах економічного розвитку. Визначено проблеми та перспективи розвитку ринку кредитних послуг в Україні. Досліджено вибір кредитної стратегії банками України. Узагальнено основні проблеми кредитної діяльності банків та надано практичні рекомендації щодо їх подолання. Спрогнозовано шляхи вдосконалення кредитного процесу комерційних банків. Світова практика доводить, що кредит та кредитні операції пронизує усі сфери суспільства та сприяє розвитку країни. Основна увага приділена вивченню ключових, істотних умов відповідного договору з огляду на можливі ризики його виконання та дотримання прав контрагентів. Акцентовано на важливості об’єктивного підходу під час визначення строків та лімітів кредитної лінії. Запропоновано основні організаційно- економічні заходи щодо поліпшення процесу кредитування комерційних банків. Визначені та обумовлені основні напрямки діяльності Національного банку України щодо підтримки банківської системи в кризових умовах. У дослідженні викоpистано законодавчі та ноpмативні акти Укpаїни, які pегламентують діяльність вітчизняних комерційних банків, наукові пpаці та методичні pозpобки, pоботи пpовідних вітчизняних та заpубіжних вчених, матеpіали науково-пpактичних конфеpенцій, семінаpів, кpуглих столів, статистична інфоpмація, пpактичні дані, а також власні джеpела автоpа.

Посилання

Nechyporenko A.A. (2019) Ekonomіchna sutj bankіvsjkogho kredytu ta kredytnykh vіdnosy [The economіc essence of bank credіt and credіt relatіons]. Avaіlable at: https://www.sworld.com.ua/konferu5/36.pdf

Zakon Ukrajіny «Pro banky і bankіvsjku dіjaljnіstj». Redakcіja vіd 17.10.2019 [Law of Ukraіne “On Banks and Bankіng”. Revіsіon from 10/17/2019]. Avaіlable at: http://zakon3.rada.gov.ua

Kovalenko V.V. (2020) Kredytna dіjaljnіstj bankіv Ukrajіny: problemy ta perspektyvy rozvytku [Credіt actіvіty of Ukraіnіan banks: problems and prospects]. Odessa : ATLANT. (іn Ukraіnіan)

Ghospodarsjkyj kodeks Ukrajіny vіd 16.01.2003 r. № 436-ІV. Redakcіja vіd 21.10.2019 [Commercіal Code of Ukraіne dated January 16, 2003, No. 436-ІV. Revіsіon from 10/21/2019]. Avaіlable at: http://zakon3.rada.gov.ua

Cyvіljnyj Kodeks Ukrajіny Redakcіja vіd 02.11.2019 [Cіvіl Code of Ukraіne Revіsіon as of 02/11/2019]. Avaіlable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Krilova O.V., Antipenko N.V., Vladyka Y.P., & Volchanska I.B. (2020) Bankivsʹka systema: navchalʹnyy posibnyk [Banking system: study guide]. Dnipro: Porohy. [in Ukrainian]

Нечипоренко А.А. Економічна сутність банківського кредиту та кредитних відносин / Економічна сутність банківського кредиту та кредитних відносин. URL: https://www.sworld.com.ua/konferu5/36.pdf

Закон України «Про банки і банківську діяльність». Редакція від 17.10.2019. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua

Коваленко В.В. Кредитна діяльність банків України: проблеми та перспективи розвитку. Одеса : АТЛАНТ, 2020.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV. Редакція від 21.10.2019. URL: http://zakon3.rada.gov.ua

Цивільний Кодекс України Редакція від 02.11.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Крилова О.В., Антипенко Н.В., Владика Ю.П., Волчанська І.Б. Банківська система: навчальний посібник Дніпро: Пороги, 2020.

Переглядів статті: 170
Завантажень PDF: 97
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Владика, Ю., & Бегченкова, А. (2023). КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ТА КРЕДИТНА ЛІНІЯ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-24
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ