УКРАЇНСЬКІ СТАРТАПИ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

Ключові слова: стартап, міжнародний ринок, венчурний капітал

Анотація

Українські стартапи стикаються зі значними проблемами при виході на міжнародні ринки. Проте є успішні бізнеси, які пройшли шлях виходу на міжнародну арену, та які можуть показати дієві кейси запуску нових проектів. Метою цього дослідження є визначення ключових проблем, з якими стикаються українські стартапи при виході на міжнародні ринки, та пропозиція ефективних рішень для їх подолання. Дослідження базується на огляді літератури та аналізі статистичних даних про українські стартапи. Дослідження виявило кілька ключових проблем, з якими стикаються українські стартапи, зокрема культурні та мовні бар'єри, обмежений доступ до фінансування, регуляторні проблеми, обмеженість маркетингових досліджень, відсутність впізнаваності бренду, труднощі з масштабуванням, а також вплив триваючого військового конфлікту та відтік кадрів. Були запропоновані рішення для подолання цих викликів, включаючи проведення комплексного дослідження ринку, розробку комплексної міжнародної стратегії, адаптацію продукту або послуги до потреб цільового ринку, налагодження партнерства з місцевими підприємствами та організаціями, а також створення ефективних стратегій маркетингу та продажів. Результати цього дослідження надають цінну інформацію для українських стартапів, які прагнуть вийти на міжнародні ринки. Запропоновані рішення можуть бути використані стартапами для подолання викликів, з якими вони можуть зіткнутися, підвищення шансів на успіх та сприяння економічному розвитку України.

Посилання

Гусаковська Т. О., Кужель Н. Л. Розвиток стартапів в Україні: проблеми та перспективи. Економіка та управління національним господарством. 2020. № 4. С. 29-34. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-4-29-34

Курченко О. О. Становлення та розвиток стартапів в Україні: проблеми та шляхи вирішення. Український соціум. 2016. № 2(57). С. 80-87. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/80-87__no-2__vol-57__2016__UKR.pdf

Скорик Г. І., Недошитко А. А. Розвиток стартапів в Україні: проблеми та перспективи. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. № 6. Т. 1. С. 65-69. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-300-6-11

Сак Т. В., Шостак Л. В., Вознюк Ю. С. Розвиток стартапів в Україні: теоретичні аспекти, тенденції, можливості. Економіка та управління національним господарством. 2022. № 65. С. 43-48. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct65-7

Палійчук Є. С., Федоров Р. К. Основні перешкоди розвитку стартапів України. Ефективна економіка. 2021. № 11. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.11.100

Федоров Р. К. Стан та основні напрями розвитку стартапів в Україні. Ефективна економіка. 2021. 4. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.4.200

Ukrainian startup ecosystem. Report. Cofund. 2022. URL: https://www.startupbridge.eu/wp-content/uploads/2022/01/PUSB_REPORT_UKRAINIAN_STARTUP_ECOSYSTEM_2022.pdf

Husakovska, T. O. & Kuzhel, N. L. (2020). Rozvytok startapiv v Ukrayini: problemy ta perspektyvy [Development of startups in Ukraine: problems and prospects]. Ekonomika ta upravlinnya natsionalnym hospodarstvom, 4, 29-34. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-4-29-34 [In Ukrainian]

Kurchenko, O. O. (2016). Stanovlennya ta rozvytok startapiv v Ukrayini: problemy ta shlyakhy vyrishennya [Formation and development of startups in Ukraine: problems and solutions]. Ukrayinskyy sotsium, 2(57), 80-87. Retrieved from: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/80-87__no-2__vol-57__2016__UKR.pdf [in Ukrainian]

Skoryk, H. I., Nedoshytko, A. A. (2021). Rozvytok startapiv v Ukrayini: problemy ta perspektyvy [Development of startups in Ukraine: problems and prospects]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 6(1), 65-69. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-300-6-11 [in Ukrainian]

Sak, T. V., Shostak, L. V. & Voznyuk, YU. S. (2022). Rozvytok startapiv v Ukrayini: teoretychni aspekty, tendentsiyi, mozhlyvosti [Development of startups in Ukraine: theoretical aspects, trends, opportunities]. Ekonomika ta upravlinnya natsionalnym hospodarsvom, 65, 43-48. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct65-7 [in Ukrainian]

Paliychuk, YE. S. & Fedorov, R. K. (2021). Osnovni pereshkody rozvytku startapiv Ukrayiny [The main obstacles to the development of startups in Ukraine]. Efektyvna ekonomika, 11. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.11.100 [in Ukrainian]

Fedorov, R. K. (2021). Stan ta osnovni napryamy rozvytku startapiv v Ukrayini [The state and main directions of development of startups in Ukraine]. Efektyvna ekonomika, 4. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.4.200 [in Ukrainian]

Cofund (2022). Ukrainian startup ecosystem. Report. URL: https://www.startupbridge.eu/wp-content/uploads/2022/01/PUSB_REPORT_UKRAINIAN_STARTUP_ECOSYSTEM_2022.pdf

Переглядів статті: 253
Завантажень PDF: 245
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Тягунова, З., Кравчук, І., & Томах, В. (2023). УКРАЇНСЬКІ СТАРТАПИ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-5
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають