СТРАТЕГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВІЙНИ

Ключові слова: війна, відновлення, економіка, план, допомога, країни-партнери, підтримка

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням відновлення та модернізації України в післявоєнний період. В статті наведено динаміку основних економічних показників в довоєнний період та умовах війни, зокрема виявлено спад ВВП, експорту та імпорту, а також зростання рівня державних витрат та інфляції. Охарактеризовано план відбудови України, до якого увійшли такі пріоритетні статті: відновлення та модернізація житла та інфраструктури регіонів, енергетична незалежність та курс на «зелену економіку», розширення та інтеграція логістики з ЄС, макрофінансова стабільність. Проаналізовано допомогу країн-партнерів, виявлено тенденцію до збільшення надання допомоги від США та ЄС. Висвітлено загальний обсяг двосторонніх зобов’язань щодо допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення до сьогоднішніх днів.

Посилання

Указ президента України «Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни». URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662022-42225 (дата звернення 17.03.2023 р.)

Пилипенко Я. Відбудова України після війни. URL: https://ti-ukraine.org/en/blogs/reconstruction-of-ukraine-after-the-war/ (дата звернення 20.03.2023 р.)

4-5 липня – Конференція з питань відновлення України (Лугано, Швейцарія. URL: https://www.kmu.gov.ua/events/4-5-lipnya-konferenciya-z-pitan-vidnovlennya-ukrayini-lugano-shvejcariya (дата звернення 17.03.2023 р.)

Беккер, Т., Б. Айхенгрін, Ю. Городніченко, С. Гур’єв, С. Джонсон, Т. Милованов, К. Рогофф і Б. Ведер ді Мауро. План реконструкції України. URL: https://cepr.org/system/files/2022-12/reconstruction%20book_Ukrainian_0.pdf (дата звернення 18.03.2023 р.)

Городніченко Ю. Відбудувати краще, ніж було: основні принципи відновлення України. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/13/694934/ (дата звернення 17.03.2023 р.)

Железняк Я. Відновлення України після війни: 5 прикладів успішних «налаштувань» донорської допомоги. URL: https://lb.ua/economics/2022/06/24/521109_vidnovlennya_ukraini_pislya_viyni_5.html (дата звернення 19.03.2023 р.)

Богдан Т. План відновлення України: сильні та слабкі сторони. URL: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/526637_plan_vidnovlennya_ukraini_silni.html (дата звернення 19.03.2023 р.)

Reconstruction of Ukraine: how will politicians shape the country after the war? URL: https://www.economicsobservatory.com/rebuilding-ukraine-how-will-policy-makers-shape-the-country-after-the-war (дата звернення 21.03.2023 р.)

Статистика зовнішнього сектору – НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external (дата звернення 21.03.2023 р.)

Національний банк України «Державний бюджет». URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (дата звернення 20.03.2023 р.)

«Індекси споживчих цін». Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators (дата звернення 21.03.2023 р.)

Україна представила план відновлення країни – подробиці. Слово і діло. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/07/04/novyna/suspilstvo/ukrayina-predstavyla-plan-vidnovlennya-krayiny-podrobyczi (дата звернення 17.03.2023 р.)

Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini (дата звернення 17.03.2023 р.)

Відбудова України. URL: https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine/reconstruction-ukraine_en (дата звернення 20.03.2023 р.)

Євроінтеграційний портал. Розпочала роботу Координаційна платформа донорів із відновлення України. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/novyny/rozpochala-robotu-koordynaciyna-platforma-donoriv-iz-vidnovlennya-ukrayiny-0 (дата звернення 20.03.2023 р.)

The total amount of bilateral aid commitments to Ukraine in the period from January 24, 2022 to January 15, 2023 by type and country or organization. URL: https://www.statista.com/statistics/1303432/total-bilateral-aid-to-ukraine/ (дата звернення 18.03.2023 р.)

Reconstruction of Ukraine: how will politicians shape the country after the war? URL: https://www.economicsobservatory.com/rebuilding-ukraine-how-will-policy-makers-shape-the-country-after-the-war (дата звернення 19.03.2023 р.)

Decree of the President of Ukraine «Issues of the National Council on the Recovery of Ukraine from the Consequences of the War». URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662022-42225 (Accessed 17.03.2023)

Pylypenko Ya. Reconstruction of Ukraine after the war. URL: https://ti-ukraine.org/en/blogs/reconstruction-of-ukraine-after-the-war/ (Accessed 20.03.2023)

July 4-5 – Conference on the restoration of Ukraine (Lugano, Switzerland. URL: https://www.kmu.gov.ua/events/4-5-lipnya-konferenciya-z-pitan-vidnovlennya-ukrayini-lugano-shvejcariya (Accessed 17.03.2023)

Becker, T., B. Eichengreen, Y. Gorodnichenko, S. Guryev, S. Johnson, T. Milovanov, K. Rogoff, and B. Vedder di Mauro. Plan of reconstruction of Ukraine. URL: https://cepr.org/system/files/2022-12/reconstruction%20book_Ukrainian_0.pdf (Accessed 18.03.2023)

Horodnichenko Yu. Rebuilding better than it was: basic principles of Ukraine's recovery. Economic truth. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/13/694934/ (Accessed 17.03.2023)

Zheleznyak, Ya. Reconstruction of Ukraine after the war: 5 examples of successful «settings» of donor aid. URL: https://lb.ua/economics/2022/06/24/521109_vidnovlennya_ukraini_pislya_viyni_5.html (Accessed 19.03.2023)

Bohdan T. Ukraine's Recovery Plan: Strengths and Weaknesses. URL: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/526637_plan_vidnovlennya_ukraini_silni.html (Accessed 19.03.2023)

Reconstruction of Ukraine: how will politicians shape the country after the war? URL: https://www.economicsobservatory.com/rebuilding-ukraine-how-will-policy-makers-shape-the-country-after-the-war (Accessed 21.03.2023)

External sector statistics - NBU. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external (Accessed 21.03.2023)

National Bank of Ukraine «State Budget». URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (Accessed 20.03.2023)

National Bank of Ukraine. «Indices of consumer prices». URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators (Accessed 21.03.2023)

Ukraine presented the country's recovery plan – details. Word and deed. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/07/04/novyna/suspilstvo/ukrayina-predstavyla-plan-vidnovlennya-krayiny-podrobyczi (Accessed 17.03.2023)

Government portal. URL: https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini (Accessed 17.03.2023)

Reconstruction of Ukraine. URL: https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine/reconstruction-ukraine_en (Accessed 20.03.2023)

European integration portal. The Coordination Platform of Donors for the Reconstruction of Ukraine has started its work. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/novyny/rozpochala-robotu-koordynaciyna-platforma-donoriv-iz-vidnovlennya-ukrayiny-0 (Accessed 20.03.2023)

The total amount of bilateral aid commitments to Ukraine in the period from January 24, 2022 to January 15, 2023 by type and country or organization. URL: https://www.statista.com/statistics/1303432/total-bilateral-aid-to-ukraine/ (Accessed 18.03.2023)

Reconstruction of Ukraine: how will politicians shape the country after the war? URL: https://www.economicsobservatory.com/rebuilding-ukraine-how-will-policy-makers-shape-the-country-after-the-war (Accessed 19.03.2023)

Переглядів статті: 725
Завантажень PDF: 590
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Булик , О. (2023). СТРАТЕГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-51
Розділ
ЕКОНОМІКА