КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ НАУКОВО-ПРОГНОСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

  • Оксана Корнієнко Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова https://orcid.org/0000-0002-9269-6900
Ключові слова: наукова прогностика, форсайт-дослідження, морегосподарювання, інноваційна політика, прогностичні методи дослідження

Анотація

Стаття присвячена дослідженню фундаментальних засад щодо створення системи науково-прогностичного забезпечення морегосподарської діяльності України. Визначено, що Форсайт є великим набором методик прогнозування, що відповідають потребам прийняття рішень на державному рівні. Проведено діагностику інституційних проблем форсайт-досліджень. Узагальнено зарубіжний досвід формування інституційної системи для здійснення форсайт-досліджень в морській сфері. Проаналізовано структуру прогностичного методу Форсайт, який включає в себе два основних компоненти: (1) структуровані передбачення і проєктування довгострокового соціального, економічного і технологічного розвитку і пов'язаних з ними потреб; (2) інтерактивні методи наукових дебатів, аналізів і досліджень, які передбачають широке співучасть зацікавлених сторін, а не лише вузького кола експертів, як у випадку традиційного прогнозування.

Посилання

Морська доктрина України на період до 2035 року. URL: http://sudostroy.com/wp!content/uploads/2016/11/Морська_доктрина_України.pdf

Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року №548-р від 24.07.2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-2013-%D1%80#Text.

Foresight Manual. Empowered Futures for the 2030 Agenda / UNDP Global Centre for Public Service Excellence. 2018. 50 р.

Kononiuk Anna, Sacio-Szymańska Anna Assessing the maturity level of foresight in Polish companies—a regional perspective. Eur J Futures Res. 2015. № 3. Р. 3–23. DOI: https://doi.org/10.1007/s40309-015-0082-9

Concurrent Design Foresight. Report to the European Commission of the Expert Group on Foresight Modelling / B-1049 Brussels: European Commission. 2020. 67 р.

Fukuyama F. The Challenge of Positive Freedom. 2017. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-5842.2017.00885.x;

Meissner Dirk. Results and Impact of National Foresight-Studies. Science, technology and innovation policy for the future: potentials and limits of foresight studies. 2019. Р. 31–41.

Donohoe T., Garnett K., Lansink AO., Afonso A., Noteborn H. Emerging risks identification on food and feed - EFSA. EFSA journal. 2018. Vol. 16, Is.

Amanatidou Effie, Saritas Ozcan; Loveridge Denis. Strategies for emerging research and innovation futures. Foresight. 2016. Vol.18. Is. 3. P. 253–275.

Bradfield R., Wright G., Burt G., Cairns G., Van Der Heijden K. The origins and evolution of scenario techniques in long range business planning. Futures. 2021. № 37(8). P.795–812.

Morsjka doktryna Ukrajiny na period do 2035 roku. Available at: http://sudostroy.com/wp!content/uploads/2016/11/Morsjka_doktryna_Ukrajiny.pdf2

Strateghija rozvytku morsjkykh portiv Ukrajiny na period do 2038 roku #548-r vid 24.07.2013 r. UAvailable atRL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-2013-%D1%80#Text.

Foresight Manual. Empowered Futures for the 2030 Agenda / UNDP Global Centre for Public Service Excellence. 2018. 50 р.

Kononiuk Anna, Sacio-Szymańska Anna Assessing the maturity level of foresight in Polish companies—a regional perspective. Eur J Futures Res. 2015. № 3. Р. 3–23. https://doi.org/10.1007/s40309-015-0082-9

Concurrent Design Foresight. Report to the European Commission of the Expert Group on Foresight Modelling / B-1049 Brussels: European Commission. 2020. 67 р.

Fukuyama F. The Challenge of Positive Freedom. 2017. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-5842.2017.00885.x;

Meissner Dirk. Results and Impact of National Foresight-Studies. Science, technology and innovation policy for the future: potentials and limits of foresight studies. 2019. Р. 31–41.

Donohoe T., Garnett K., Lansink AO., Afonso A., Noteborn H. Emerging risks identification on food and feed – EFSA. EFSA journal. 2018. Vol. 16, Is.

Amanatidou Effie, Saritas Ozcan; Loveridge Denis. Strategies for emerging research and innovation futures. Foresight. 2016. Vol.18. Is. 3. P. 253–275.

Bradfield R., Wright G., Burt G., Cairns G., Van Der Heijden K. The origins and evolution of scenario techniques in long range business planning. Futures. 2021. № 37(8). P. 795–812.

Переглядів статті: 176
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Корнієнко, О. (2023). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ НАУКОВО-ПРОГНОСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-6
Розділ
ЕКОНОМІКА