УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ, СТІЙКІСТЮ ТЕРИТОРІЙ, БІЗНЕСУ ТА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ

Ключові слова: багатофункціональний розвиток, соціально-економічна діяльність, просторова концентрація людей, родова садиба, спосіб життя, спроможність, управління

Анотація

Урбанізація суспільно-економічних процесів зумовлює позитивні та негативні явища. Позитивними вважаємо концентрацію ресурсів та створення передумов для розвитку промислового виробництва та економічного розвитку територій. Проте очевидним негативним аспектом є низький рівень уваги на екологію та середовище проживання людини. Збільшення забруднення міських територій породжує проблеми зі здоров’ям їх жителів. У цьому дослідженні підкреслюється, що ініціативи у сфері менеджменту відкритих соціальних інновацій, трансформації підприємницького середовища, у тому числі з позиції розвитку туризму, у силу їх базування на світогляді мають носити структуровано системний характер та передбачають постійну увагу та забезпечення стабільності й необхідності розвивати свої динамічні можливості як з боку мешканців родових поселень, так і системи місцевого самоврядування, органів державної влади, щоб розробляти, адаптувати та спільно розвивати ці ініціативи в екосистемному середовищі. Доведено доцільність екологічної спрямованості бізнесу та туризму та їх роль у забезпеченні стійкого розвитку територій.

Посилання

Валінкевич Н. В., Орлова К. Є. Фінансова складова управління бізнесом. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. Том 2, № 29. С. 122–129. URL: http://fkd.org.ua/article/view/171899/173384

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Овдіюк О. М., Присяжнюк О. Ф., Плотнікова М. Ф., Довженко В А. Інноваційні управлінські рішення у адмініструванні сталого розвитку регіону в умовах Covid-19. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 22. С. 114–119.

Azizi, M., Bidgoli, M. S. & Taheri, A. The effect of ownership and management structure on family businesses performance. Cogent business & management. 2021. 8 (1), Article 1872888. DOI: https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1872888

Bratianu, C.; Stanescu, D.F.; Mocanu, R. Exploring the Knowledge Management Impact on Business Education. Sustainability. 2021. 13 (4). DOI: https://doi.org/10.3390/su13042313

Costa, T. & Lima, M. Cooperation in tourism and regional development. Tourism & management studies. 2018. 4 (4), 50–62. DOI: https://doi.org/10.18089/tms.2018.14405

Gazzola, P, Pavione, E., Grechi, D. & Ossola, P. Cycle Tourism as a Driver for the Sustainable Development of Little-Known or Remote Territories: The Experience of the Apennine Regions of Northern Italy. Sustainability. 2018. 10 (6), Article 1863. DOI: https://doi.org/10.3390/su10061863

Klucka, J. & Grunbichler, R. Enterprise Risk Management – Approaches Determining Its Application and Relation to Business Performance. Quality innovation prosperity-kvalita inovacia prosperita. 2020. 24(2), 51–58. DOI: https://doi.org/10.12776/QIP.V24I2.1467

Makkawi, H The role of risk management in increasing business performance. Proceedings of the international conference on business excellence. 2021. 15(1), 1054–1059. DOI: https://doi.org/10.2478/picbe-2021-0099

Prafitri, N., Setyoko, P. I. & Puspita, D. R. The business management of the village government in managing Village Owned Enterprise. Masyarakat kebudayaan dan politik. 2018. 31 (3), 328–338. DOI: https://doi.org/10.20473/mkp.V31I32018.328-338

Stjepic, A.M., Ivancic, L. & Vugec, D. S. Mastering digital transformation through business process management: Investigating alignments, goals, orchestration, and roles. Journal of entrepreneurship management and innovation. 2020. 16 (1), 41–73. DOI: https://doi.org/10.7341/20201612

Usman, I., Hartani, N. H. & Sroka, M. Operational performance of sme: the impact of entrepreneurial leadership, good governance and business process management. Polish journal of management studies. 2020. 21 (1), 408–418. DOI: https://doi.org/10.17512/pjms.2020.21.1.30

Visser, T, & van Scheers, L. Can family business managers manage family business risks? Management-journal of contemporary management. 2018. 23(1), 123–137. DOI: https://doi.org/10.30924/mjcmi/2018.23.1.123

Yakobchuk, V., Shvets, T., Plotnikova, M., Prysiazhniuk, O., & Buluy, O. Virtual realiy innovative model of sustainable development administration in business and territorial communities. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. 2021. 11(2), XX, 100–109.

Valinkevych, N.V. & Orlova, K.Y. (2019) Financial component of business management Financial and credit activity-problems of theory and practice, 2 (29), 122–129.

State Statistics Service of Ukraine (2021). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Ovdiyuk O., Prysiazhniuk, O., Plotnikova, M. & Dovzhenko V. (2021) Innovative management decisions in the administration of sustainable development of the region in the conditions of Covid-19. Investments: practice and experience,. 22, 114–119.

Azizi, M., Bidgoli, M.S. & Taheri, A. (2021) The effect of ownership and management structure on family businesses performance. Cogent business & management, 8 (1), Article 1872888. DOI: https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1872888

Bratianu, C.; Stanescu, D.F.; Mocanu, R. (2021) Exploring the Knowledge Management Impact on Business Education. Sustainability, 13 (4). DOI: https://doi.org/10.3390/su13042313

Costa, T. & Lima, M. (2018) Cooperation in tourism and regional development. Tourism & management studies, 14 (4), 50–62. DOI: https://doi.org/10.18089/tms.2018.14405

Gazzola, P, Pavione, E., Grechi, D. & Ossola, P. (2018) Cycle Tourism as a Driver for the Sustainable Development of Little-Known or Remote Territories: The Experience of the Apennine Regions of Northern Italy. Sustainability. 10 (6), Article 1863. DOI: https://doi.org/10.3390/su10061863

Klucka, J. & Grunbichler, R. (2020) Enterprise Risk Management – Approaches Determining Its Application and Relation to Business Performance. Quality innovation prosperity-kvalita inovacia prosperita, 24(2), 51–58. DOI: https://doi.org/10.12776/QIP.V24I2.1467

Makkawi, H (2021) The role of risk management in increasing business performance. Proceedings of the international conference on business excellence, 15(1), 1054–1059. DOI: https://doi.org/10.2478/picbe-2021-0099

Prafitri, N, Setyoko, P. I. & Puspita, D. R. (2018) The business management of the village government in managing Village Owned Enterprise. Masyarakat kebudayaan dan politik, 31 (3), 328–338. DOI: https://doi.org/10.20473/mkp.V31I32018.328-338

Stjepic, A. M., Ivancic, L. & Vugec, D. S. (2020) Mastering digital transformation through business process management: Investigating alignments, goals, orchestration, and roles. Journal of entrepreneurship management and innovation. 16 (1), 41–73. DOI: https://doi.org/10.7341/20201612

Usman, I., Hartani, N. H. & Sroka, M. (2020) Operational performance of sme: the impact of entrepreneurial leadership, good governance and business process management. Polish journal of management studies. 21 (1), 408–418. DOI: https://doi.org/10.17512/pjms.2020.21.1.30

Visser, T., & van Scheers, L. (2018) Can family business managers manage family business risks? Management-journal of contemporary management, 23(1), 123–137. DOI: https://doi.org/10.30924/mjcmi/2018.23.1.123

Yakobchuk, V., Shvets, T., Plotnikova, M., Prysiazhniuk, O., & Buluy, O. (2021) Virtual realiy innovative model of sustainable development administration in business and territorial communities. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, 11(2), XX, 100–109.

Переглядів статті: 97
Завантажень PDF: 102
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Присяжнюк, О., & Плотнікова, М. (2023). УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ, СТІЙКІСТЮ ТЕРИТОРІЙ, БІЗНЕСУ ТА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-2
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають