ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІЙ СФЕРІ

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, транспортно-логістична сфера, стивідорна компанія, інноваційні технології

Анотація

У статті проведений огляд та аналіз інноваційних тенденцій в логістичній сфері діяльності, визначено інноваційні технології, які будуть впливати на діяльність стивідорних компаній, розглянуто сучасні напрями вдосконалення інноваційних процесів на підприємствах морського транспорту. Визначено оцінку інноваційного розвитку державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія». Запропоновано систему показників для визначення ефективності інноваційного розвитку стивідорної компанії за цільовими напрямами. Визначено основні завдання для стивідорної компанії в межах інноваційного розвитку, а також проведений порівняльний аналіз витрат на управління складом обслуговуючим персоналом та за допомогою інноваційних технологій на даному підприємстві. Визначено економічний ефект від впровадження інноваційних технологій.

Посилання

Портові тренди до 2030 року у світі та Україні / «Інфраструктурна розмова». Київ, 2019. URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/expert/infrastructure-interview-port-trends.html (дата звернення: 19.08.2022).

DHL Logistics Trend Radar. 2020 р. URL: https://logist.fm/news/innovaciyniy-centr-dhl-nazvav-29-tendenciy-maybutnogo-svitovoyi-logistiki (дата звернення: 20.08.2022).

Програма інноваційного розвитку. «Рада директорів ПАО «НМТП». 2017 р. URL: https://docplayer.ru/54751961-Programma-innovacionnogo-razvitiya.html (дата звернення: 20.08.2022).

Аляб’єва О. М. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку морських портів : дис. … канд. екон.. наук: 08.00.04. Київ, 2020. 222 с.

Martin Luenendonk. Innovation – the basics. 2019. URL: https://www.cleverism.com/innovation-process-definition-models-tips/ (дата звернення: 02.08.2022).

Autonomous Drones in Warehouse Management and logistics. 2020 р. URL: https://rawview.co.uk/blog/how-to-increase-warehouse-productivity-with-autonomous-drones/(дата звернення: 15.08.2022).

Wawrla L.; Maghazei O.; Netland T. Applications of drones in warehouse operations. 2019. URL: https://www.supplychain247.com/paper/applications_of_drones_in_warehouse_operations (дата звернення: 02.08.2022).

The future of UAVS in logistic industry. Embention. 2021. URL: https://www.embention.com/news/the-future-of-uavs-in-logistic-industry/(дата звернення: 02.08.2022).

Савергін К. Використання дронів на складах. 2017. URL: https://www.columbusglobal.com/ru/blog/ispolzovanie-dronov-na-skladah(дата звернення: 02.08.2022).

220 Вольт прийняли у штат дронів. 2019. URL: https://retail-loyalty.org/news/220-volt-prinyala-v-shtat-dronov/ (дата звернення: 06.09.2022).

Portovi trendy do 2030 roku u sviti ta Ukraini. «Infrastrukturna rozmova». (2019) Kyiv. Available at: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/expert/infrastructure-interview-port-trends.html

DHL Logistics Trend Radar (2020) Available at: https://logist.fm/news/innovaciyniy-centr-dhl-nazvav-29-tendenciy-maybutnogo-svitovoyi-logistiki.

Prohrama innovatsiinoho rozvytku (2017) «Rada dyrektoriv PAO «NMTP» [Board of Directors of PJSC NCSP]. Available at: https://docplayer.ru/54751961-Programma- innovacionnogo-razvitiya.html

Aliab’ieva O. M. (2020) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm innovatsiinoho rozvytku morskykh portiv [Organizational and economic mechanism of innovative development of sea ports]/ Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian]

Martin Luenendonk (2019) Innovation – the basics. Available at: https://www.cleverism.com/innovation-process-definition-models-tips

Autonomous Drones in Warehouse Management and logistics (2020) Available at: https://rawview.co.uk/blog/how-to-increase-warehouse-productivity-with- autonomous-drones

Wawrla, L.; Maghazei, O.; Netland, T. (2019) Applications of drones in warehouse operations. Available at: https://www.supplychain247.com/paper/applications_of_drones_in_warehouse_operations

The future of UAVS in logistic industry. Embention (2021) Available at: https://www.embention.com/news/the-future-of-uavs-in-logistic-industry

K. Saverhin (2017). Vykorystannia droniv na skladakh [Use of drones in warehouses]. Available at: https://www.columbusglobal.com/ru/blog/ispolzovanie-dronov-na-skladah (in Ukrainian)

220 Volt pryinialy u shtat droniv (2019) [Volt was accepted into the staff of drones] Quick placement test. Available at: https://retail-loyalty.org/news/220-volt-prinyala-v-shtat-dronov

Переглядів статті: 132
Завантажень PDF: 251
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Кушнір, Л., & Яковлева, О. (2022). ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІЙ СФЕРІ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-73
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ