СУЧАСНЕ СПРИЙНЯТТЯ «ПРИНЦИПІВ НАУКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ» Ф.В. ТЕЙЛОРА

  • Вадим Семендяк Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0002-3405-7684
Ключові слова: менеджмент, наука, підприємство, принципи, мотивація, продуктивність праці

Анотація

Стаття присвячена питанню вивчення менеджменту як науки. Проаналізовано стан менеджменту як науки з точки зору американського основоположника наукової організації праці та менеджменту Ф.В. Тейлора. Досліджено досвід Ф.В. Тейлора з організації менеджменту як управління та науки. Окреслено, що сама наука виявляється менш актуальною для практичних турбот менеджерів на сучасному етапі господарювання. Твердження Тейлора, що менеджери надто зосереджені на результатах роботи, а не на процесах, за допомогою яких ця робота виконується є одним із результатів його наукової думки, відносно якої, науковці сьогодення мають не однозначні думки. Організація роботи, мотивація працівників і завдання керівництва є основними завданнями керівництва будь-якого підприємства на думку Тейлора, вони залишаються притаманними і в умовах сучасності.

Посилання

Witzel M. Managament: The Basics, Routledge, NY, 2005 pp. 3–6.

Seven management skills needed in 2025. URL: http://www.management.com.ua/tend/tend990.html

Тейлор Ф.В. Принципи наукового менеджменту. URL: https://infotour.in.ua/tailor.htm

Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М. Менеджмент : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2007. С. 416.

Баєва О.В., Новальська Н.І., Згалат-Лозинська Л.О. Основи менеджменту: практикум : навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2007. С. 524. URL: https://www.twirpx.com/file/689801/

Witzel M. Managament: The Basics, Routledge, NY, 2005 pp. 3–6.

Seven management skills needed in 2025. Available at: http://www.management.com.ua/tend/tend990.html

Tejlor F. V. Pryncypy naukovogho menedzhmentu [Principles of scientific management]. Available at: https://infotour.in.ua/tailor.htm

Skibicjka L.I., Skibicjkyj O.M. (2007) Menedzhment: navchaljnyj posibnyk [Management: textbook]. Kyiv: Centr uchbovoji literatury, Р. 416.

Baeva O.V., Novalska N.I., Zgalat-Lozynska L.O. (2007) Osnovy menedzhmentu: praktykum: navch. posibnyk [Fundamentals of management: workshop: textbook]. Kyiv: Center for Educational Literature. Available at: https://www.twirpx.com/file/689801/

Переглядів статті: 199
Завантажень PDF: 396
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Семендяк, В. (2022). СУЧАСНЕ СПРИЙНЯТТЯ «ПРИНЦИПІВ НАУКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ» Ф.В. ТЕЙЛОРА. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-40
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ