СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ОЗБРОЄНЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ МИРУ І ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЇ

Ключові слова: військові витрати, виробництво і продаж зброї, світовий ринок озброєнь, мілітаризація світової економіки, концентрація виробництва озброєнь, монополізація ринку озброєнь, глобальна проблема миру і демілітаризації

Анотація

У статті узагальнено найбільш важливі з авторської точки зору сучасні тенденції світового ринку озброєнь з огляду на можливості та перспективи розв’язання глобальної проблеми миру і демілітаризації. Зокрема, зростання витрат на розвиток військової сфери веде до скорочення можливостей у соціальній та екологічній сферах. В процесі аналізу статистичних даних у сфері виробництва і продажу озброєнь у світі, наданих Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження миру (СІПРІ), здійснено групування даних за країнами походження, а метод діаграм дозволив виявити тенденції війскового виробництва і продажу зброї 100 найбільших компаній світу. Системний підхід використаний для уявлення комплексу аспектів глобальної проблеми миру і демілітаризації. Концентрується увага на економічному аспекті, зокрема, проведено аналіз даних світового ринку озброєнь, результатом якого стало опис динаміки продажів за останні 20 років та сучасної географічної структури цього ринку. Зроблено висновок щодо щорічного сталого зростання військових витрат з 2015 р., а також виробництва і продажів зброї, які не залежать від щорічних економічних коливань і навіть не відчули впливу пандемії Covid-19. Попри відповідного спаду обсягу загального експорту в провідних країнах обсяги експорту зброї зросли. Також вказується, що сучасне виробництво зброї є концентрованим, а світовий ринок озброєнь є монополізованим. Беспрецедентно великою є частка продажів компаній зі США. Вплив економічної мотивації як зацікавленості приватних компаній у зростанні виробництва і продажу зброї заради прибутку оцінюється як значний, а отже застосовуються усі засоби маркетингу для просування зброї на ринки. Стверджується, що наразі спостерігається зростання мілітаризації через високу міжнародну напруженість у світі, отже існує невизначене відстрокування вирішення глобальної проблеми миру та демілітаризації. Пропонується надалі вдосконалити методологію дослідження можливостей розв’язання цієї глобальної проблеми.

Посилання

Ippolitov G.M. On the issue of the object and subject of military-historical research (abstracts – an invitation to discussion) // Man and society in the conditions of wars and revolutions: materials of the II All-Russian Scientific Conference (December 15, 2015, Samara, Samara State Technical University). Issue 2 / ed. E.Yu. Semenova. Samara: Samar. State. Tech. Univ., 2015, p. 9–10.

Tian N., Liang X., Lopes da Silva D., Marksteiner A. Global developments in military expenditure, 2021. SIPRI Yearbook 2022. URL: https://www.sipri.org/yearbook/2022/08

17 Goals to Transform Our World. Sustainable Development Goals. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Сохацький О. Військові витрати в умовах зростання геополітичних ризиків та зміни характеру міжнародних конфліктів. Світ фінансів. 2020. № 3 (64). С. 98–113.

Жирохов М., Максимчук М. Зброя в приватних руках: як держава поступається бізнесу на ринку озброєнь. Економічна правда. 28 січня 2021. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2021/01/28/670441/

Кім Т.І., Українець Ю.М. Військово-промисловий комплекс у сучасній світовій економіці: передумови, фактори, тенденції розвитку. Економіка та суспільство. 2022. № 39. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1370

International arms transfers and developments in arms production. SIPRI Yearbook 2021 URL: https://www.sipri.org/yearbook/2021/09

Attree L., Street J. Redefining a UN peace doctrine to avoid regime protection operations / Saferworld. URL: https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/1290-redefining-a-un-peace-doctrine-to-avoid-regime-protection-operations

Marksteiner A. Trends in arms production, 2019 / International arms transfers and developments in arms production. URL: https://www.sipri.org/yearbook/2021/09

Data for total arms sales for the SIPRI Top 100 for 2002–20 (Excel). URL: https://www-sipri-org.translate.goog/databases/armsindustry?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc

Annual statistics of international trade in goods Trendeconomy. URL: https://trendeconomy.ru/data/h2?commodity=9303,TOTAL&reporter=UnitedStatesOfAmerica&trade_flow=Export&partner=World&indicator=YoY,TV&time_period=2020,2019

Report on Russia's foreign trade in 2020: turnover, exports, imports, trading partners, structure, goods, dynamics. Russian Foreign Trade. URL: https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2021-02/vneshnyaya-torgovlya-rossii-v-2020-godu/

Annual statistics of international trade in goods Trendeconomy. URL: https://trendeconomy.ru/data/h2/China/TOTAL

Annual statistics of international trade in goods Trendeconomy. URL: https://trendeconomy.ru/data/h2/UnitedKingdom/TOTAL

Annual statistics of international trade in goods Trendeconomy. URL: https://trendeconomy.ru/data/h2/France/TOTAL

Ippolitov G.M. (2015) On the issue of the object and subject of military-historical research (abstracts – a invitation to discussion) // Man and society in the conditions of wars and revolutions: materials of the II All-Russian Scientific Conference (December 15, 2015, Samara, Samara State Technical University). Issue. 2 / ed. E.Yu. Semenova. Samara: Samar. State. Tech. Univ., p. 9–10.

Tian N., Liang X., Lopes da Silva D., Marksteiner A. Global developments in military expenditure, 2021. SIPRI Yearbook 2022. Available at: https://www.sipri.org/yearbook/2022/08

17 Goals to Transform Our World. Sustainable Development Goals. Available at: https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Sokhatskyi O. (2020) Vіjskovі vitrati v umovah zrostannja geopolitychnih ryzykiv ta zminy harakteru mignarodnyh konfliktiv [Military expenditures in conditions of growing geopolitical risks and changes in the nature of international conflicts]. Svit Finansiv, no. 3 (64), pp. 98–113.

Zhirokhov M., Maksimchuk M. (2021) Zbroja v privatnyh rukah: jak dergava postupaetsja biznesu na rynku ozbroen [Weapons in private hands: how the state gives way to business in the arms market]. Ekonomichna Pravda. September 28. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2021/01/28/670441/

Kim T.I., Ukrainets Yu.M. (2022) Vijskovo-promislovyj kompleks u suchasnij svitovij economitsi: peredumovy, faktory, tendenzii rozvytku [The military-industrial complex in the modern world economy: prerequisites, factors, development trends]. Economika ta Suspіlstvo. No. 39. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1370

International arms transfers and developments in arms production. SIPRI Yearbook 2021. Available at: https://www.sipri.org/yearbook/2021/09

Attree L., Street J. Redefining a UN peace doctrine to avoid regime protection operations / Saferworld. Available at: https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/1290-redefining-a-un-peace-doctrine-to-avoid-regime-protection-operations

Marksteiner A. Trends in arms production, 2019 / International arms transfers and developments in arms production. Available at: https://www.sipri.org/yearbook/2021/09

Data for total arms sales for the SIPRI Top 100 for 2002–20 (Excel). Available at: https://www-sipri-org.translate.goog/databases/armsindustry?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc

Annual statistics of international trade in goods Trendeconomy. Available at: https://trendeconomy.ru/data/h2?commodity=9303,TOTAL&reporter=UnitedStatesOfAmerica&trade_flow=Export&partner=World&indicator=YoY,TV&time_period=2020,2019

Report on Russia's foreign trade in 2020: turnover, exports, imports, trading partners, structure, goods, dynamics. Russian Foreign Trade. Available at: https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2021-02/vneshnyaya-torgovlya-rossii-v-2020-godu/

Annual statistics of international trade in goods Trendeconomy. Available at: https://trendeconomy.ru/data/h2/China/TOTAL

Annual statistics of international trade in goods Trendeconomy. Available at: https://trendeconomy.ru/data/h2/UnitedKingdom/TOTAL

Annual statistics of international trade in goods Trendeconomy. Available at: https://trendeconomy.ru/data/h2/France/TOTAL

Переглядів статті: 402
Завантажень PDF: 309
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Кім, Т., Кім, О., & Рахматіллаєва, К. (2022). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ОЗБРОЄНЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ МИРУ І ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-36
Розділ
ЕКОНОМІКА