СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛІВ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ ТА ЛІКУВАННЯ

Ключові слова: готельне господарство, засоби розміщення, стратегія розвитку, конкурентоспроможність, готелі для відпочинку, спа-готелі, велнес-готелі

Анотація

В статті досліджено перспективи розвитку готельної індустрії в регіонах, які мають значний рекреаційний та курортний потенціал. Зокрема, з огляду на міжнародний досвід визначено сучасні тренди, які запроваджуються в готелях та аналогічних засовах розміщення для відпочинку та лікування. Встановлено, що значний сегмент подорожуючих надають перевагу відпочинку в готельних підприємствах, які можуть надавати рекреаційні, оздоровчо-профілактичні та лікувальні послуги. Тому на теперішній час серед споживачів готельного продукту різних вікових категорій високим попитом користуються SPA- та Wellness-готелі, які можуть надати відповідні додаткові послуги. Обґрунтовано доцільність розвитку регіональної інфраструктури в місцевостях, які мають рекреаційний потенціал. Це дозволить залучити більшу кількість туристів (як внутрішніх так і зовнішніх) і позитивно впливатиме на ринкову економіку регіону та країни вцілому.

Посилання

Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації. URL: http://www2.unwto.org/en

Всесвітня рада з туризму та подорожей WTTC. URL: http://www.wttc.org/research/economic-research/economic-impact-analysis/

Завідна Л. Д. Готельний бізнес: стратегії розвитку : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 600 с.

Wellness Tourism Association. URL: https://www.wellnesstourismassociation.org/

Ofitsiinyi sait Vsesvitnoi turystychnoi orhanizatsii [Official site of the World Tourism Organization]. Retrieved from: http://www2.unwto.org/en

Vsesvitnia rada z turyzmu ta podorozhei WTTC [World Tourism and Travel Council]. Retrieved from: http://www.wttc.org/research/economic-research/economic-impact-analysis/

Zavdina L.D. (2017) Hotelnyi biznes: stratehii rozvytku [Hotel business: development strategies]. Kyiv: KNTEU. (in Ukrainian)

Wellness Tourism Association [Wellness Tourism Association]. Retrieved from: https://www.wellnesstourismassociation.org/

Переглядів статті: 240
Завантажень PDF: 425
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Абрамова, А. (2022). СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛІВ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ ТА ЛІКУВАННЯ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-75
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА