РОЛЬ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна діяльність, інвестиційна привабливість, інвестиції, індекс інвестиційної привабливості

Анотація

У статті розглянуто роль іноземних інвестицій в діяльності підприємств. Залучення інвестицій впливає на національну економіку, і дає поштовх для розвитку умов ведення бізнесу. Для глибшого розуміння ролі прямих іноземних інвестицій проаналізовано їх сучасний стан та динаміку розвитку за 2015-2021 роки. Визначено особливості інвестиційної діяльності України та виокремлено пріоритетні напрямки інвестування. З цією метою, за допомогою статистичних методів, було визначено структуру прямих іноземних інвестицій та розподіл за країнами-інвесторами. Встановлено, що загальний обсяг ПІІ в 2021 році склав 6 548,9 млн дол. Найбільше інвестицій надійшло з Нідерландів – 29,96%. Визначено, що пріоритетним напрямком інвестування є переробна промисловість (41,7%). Розглянуто індекс інвестиційної привабливості, який відображає бізнес-клімат в країні. Проведене дослідження дало змогу визначити тенденції та з’ясувати фактори, що впливають на зацікавленість іноземних інвесторів. Наведено перелік умов, які можуть допомогти вирішити дані проблеми, зокрема, реформування законодавства, стабілізація політичної та економічної ситуації, припинення бойових дій на території України, удосконалення умов ведення бізнесу, забезпечення гарантій вкладів іноземних інвесторів та зниження рівня корупції.

Посилання

Дані статистики зовнішнього сектору. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external (дата звернення: 22.04.2022)

Дослідження та аналітика. Європейська Бізнес Асоціація. URL: https://eba.com.ua/research/doslidzhennya-ta-analityka/ (дата звернення: 25.04.2022)

Масивні інвестиції буде спрямовано в Україну для відновлення після війни. Interfax-Україна. 2022. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/investments/821588.html

Мельницька Ю. За сім років в Україну зайшло $38 мільярдів іноземного капіталу. Investory news. 2022. URL: https://investory.news/za-sim-rokiv-v-ukrainu-zajshlo-38-milyardiv-inozemnogo-kapitalu/

Новікова І. Уряд надав “зелене світло” законопроекту про “інвест-нянь”. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-nadav-zelene-svitlo-zakonoproektu-pro-invest-nyan-irina-novikova

Прямі іноземні інвестиції в Україну. Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/ (дата звернення: 22.04.2022)

Україна та Канада домовилися розширити угоду про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій. Міністерство економіки України. 2022. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=a3a084b2-5864-4f4a-b29c-15310deb69b4&title=UkrainaTaKanadaDomovilisRozshiritiUgoduProVilnuTorgivliuNaSferuPoslugTaInvestitsii

Dani statystyky zovnishnoho sektoru. Natsionalnyi bank Ukrainy. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external (accessed 22 April 2022)

Doslidzhennia ta analityka. Yevropeiska Biznes Asotsiatsiia. Available at: https://eba.com.ua/research/doslidzhennya-ta-analityka/ (accessed 25 April 2022)

Masyvni investytsii bude spriamovano v Ukrainu dlia vidnovlennia pislia viiny (2022). Interfax-Ukraina. Available at: https://ua.interfax.com.ua/news/investments/821588.html

Melnytska Yu. (2022). Za sim rokiv v Ukrainu zaishlo $38 miliardiv inozemnoho kapitalu. Investory news. Available at: https://investory.news/za-sim-rokiv-v-ukrainu-zajshlo-38-milyardiv-inozemnogo-kapitalu/

Novikova I. Uriad nadav “zelene svitlo” zakonoproektu pro “invest-nian”. Uriadovyi portal. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-nadav-zelene-svitlo-zakonoproektu-pro-invest-nyan-irina-novikova

Priami inozemni investytsii v Ukrainu. Minfin. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/ (accessed 22 April 2022)

Ukraina ta kanada domovylysia rozshyryty uhodu pro vilnu torhivliu na sferu posluh ta investytsii (2022). Ministerstvo ekonomiky Ukrainy. Available at: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=a3a084b2-5864-4f4a-b29c-15310deb69b4&title=UkrainaTaKanadaDomovilisRozshiritiUgoduProVilnuTorgivliuNaSferuPoslugTaInvestitsii

Переглядів статті: 391
Завантажень PDF: 601
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Марусяк, Н., Ратушняк, Д., & Кулько, К. (2022). РОЛЬ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-45
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ