ФІНАНСОВІ МОТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ СПРАВІ

Ключові слова: банківська справа, блокчейн, віртуальні активи, трансакції, фінансові мотиви

Анотація

У статті розглянуто тенденції сучасного банківського ринку та визначено перспективи використання блокчейн-технологій у фінансово-господарській діяльності банківських установ. Проаналізовано кроки України щодо формалізації та окреслення в правовому полі відносин, пов’язаних з віртуальними активами. Досліджено світовий досвід застосування блокчейн-технологій у банківській справі. Визначено поняття блокчейну та принципи функціонування цієї технології. Сформульовано головні переваги, недоліки та неоднозначні характеристики блокчейну з позиції безпеки банків. З’ясовано перешкоди, що стоять на заваді впровадження блокчейну у фінансове посередництво. Визначено основні фінансові мотиви застосування блокчейну в банківській справі та з’ясовано характеристики, які узгоджуються або конфліктують з окремими мотивами.

Посилання

Законопроект «Про віртуальні активи». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69110 =

Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/213503.html. =

Dancho Petrov (2020) Blockchain Ecosystem in the Financial Services Industry. FAIMA Business & Management Journal. Volume 8, Issue 1. 19-29. URL: http://www.faimajournal.ro/full_issue/26.%20INTERIOR%20Revista%20FAIMA%20Vol%208%20-%20Issue%201%20[March%202020].pdf#page=19.

Rebecca Lewis, John McPartland, Rajeev Ranjan (2019) Blockchain and financial market innovation. J.P. Morgan Center For Commodities. UNIVERSITY OF COLORADO DENVER BUSINESS SCHOOL. URL: http://www.jpmcc-gcard.com/wp-content/uploads/2019/03/GCARD-Summer-2019-Chicago-Fed.pdf.

Dulani Jayasuriya Daluwathumullagamage, Alexandra Sims. Fantastic Beasts: Blockchain Based Banking. Journal of Risks and Financial Management. URL: http://www.mdpi.com/1911-8074/14/4/170

Derrick Bonyuet (2020) Overview and Impact of Blockchain on Auditing. The International Journal of Digital Accounting Research. Vol. 20. 31-43. DOI: https://doi.org/10.4192/1577-8517-v20_2

Manlu Liu, Kean Wu, Jennifer Jie Xu (2019). How Will Blockchain Technology Impact Auditing and Accounting: Permissionless versus Permissioned Blockchain. American Account Association. Vol. 13, Number 2. 19-29. DOI: https://doi.org/10.2308/ciia-52540

Marion Pauline Gauthier, Nathalie Brender (2021). How do the current auditing standards fit the emergent use of blockchain? Managerial Auditing Journal. Vol. 36 No. 3. 365-385. DOI: https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2019-2513

Thomson Reuters . KYC Challenges in 2017: A Focus on the Impact of Global Regulations in the United States. URL: https://risk.thomsonreuters.com/..kyc-challenges-2017-usa.pdf.

Що таке Блокчейн (Blockchain)? Технологія розподіленого реєстру простими словами. URL: http://bitcoin-crypto-portal.com/scho-take-blokcheyn-blockchain-tehnolog-ya-rozpod-lenogo-re-stru-prostimi-slovami/.

The BlueNoroff cryptocurrtncy hunt is still on. URL: https://securelist.com/the-bluenoroff-cryptocurrency-hunt-is-still-on/105488.

Najoua Elommal, Riadh Manita (2021). How blockchain innovation could affect the audit proffesion: a qualitative study. «Journal of Innovation Economics & Management». Prepublication.103. DOI: https://doi.org/10.3917/jie.pr1.0103

Higginson, M., Nadeau, M., Rajgopal, K. (2019) Blockchain’s Occam Problem. McKinsey on Payment. URL: https://www.mckinsey.com/industries/financialservices/our-insights/blockchains-occam-problem.

The bill "On virtual assets". Retrived from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69110

Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine. Retrived from: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/213503.html.

Dancho Petrov (2020) Blockchain Ecosystem in the Financial Services Industry. FAIMA Business & Management Journal. Volume 8, Issue 1. 19-29. Retrived from: http://www.faimajournal.ro/full_issue/26.%20INTERIOR%20Revista%20FAIMA%20Vol%208%20-%20Issue%201%20[March%202020].pdf#page=19.

Rebecca Lewis, John McPartland, Rajeev Ranjan (2019) Blockchain and financial market innovation. J.P. Morgan Center For Commodities. UNIVERSITY OF COLORADO DENVER BUSINESS SCHOOL. Retrived from: http://www.jpmcc-gcard.com/wp-content/uploads/2019/03/GCARD-Summer-2019-Chicago-Fed.pdf.

Dulani Jayasuriya Daluwathumullagamage, Alexandra Sims. Fantastic Beasts: Blockchain Based Banking. Journal of Risks and Financial Management. Retrived from: http://www.mdpi.com/1911-8074/14/4/170.

Derrick Bonyuet. (2020) Overview and Impact of Blockchain on Auditing. The International Journal of Digital Accounting Research. Vol. 20. 31–43. DOI: https://doi.org/10.4192/1577-8517-v20_2

Manlu Liu, Kean Wu, Jennifer Jie Xu (2019) How Will Blockchain Technology Impact Auditing and Accounting: Permissionless versus Permissioned Blockchain. American Account Association. Vol. 13, Number 2. 19-29. DOI: https://doi.org/10.2308/ciia-52540

Marion Pauline Gauthier, Nathalie Brender (2021) How do the current auditing standards fit the emergent use of blockchain? Managerial Auditing Journal. Vol. 36 No. 3. 365-385. DOI: https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2019-2513

Thomson Reuters . KYC Challenges in 2017: A Focus on the Impact of Global Regulations in the United States. Retrived from: https://risk.thomsonreuters.com/..kyc-challenges-2017-usa.pdf.

What is Blockchain? Distributed registry technology in simple words. Retrived from: http://bitcoin-crypto-portal.com/scho-take-blokcheyn-blockchain-tehnolog-ya-rozpod-lenogo-re-stru-prostimi-slovami/.

The BlueNoroff cryptocurrtncy hunt is still on. Retrived from: https://securelist.com/the-bluenoroff-cryptocurrency-hunt-is-still-on/105488.

Najoua Elommal, Riadh Manita (2021) How blockchain innovation could affect the audit proffesion: a qualitative study. «Journal of Innovation Economics & Management». Prepublication.103. DOI: https://doi.org/10.3917/jie.pr1.0103

Higginson, M., Nadeau, M., Rajgopal, K. (2019) Blockchain’s Occam Problem. McKinsey on Payment. Retrived from: https://www.mckinsey.com/industries/financialservices/our-insights/blockchains-occam-problem.

Переглядів статті: 188
Завантажень PDF: 257
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Підхомний, О., & Демид, В. (2021). ФІНАНСОВІ МОТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ СПРАВІ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-29
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають