ФОРМУВАННЯ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У СФЕРІ КРИПТОСТРАХУВАННЯ

Ключові слова: цифрова валюта, віртуальні активи, криптострахування, оцінка ризиків, блокчейн

Анотація

У статті досліджено поняття криптовалюти, оцінено розвиток ринку криптовалют, а також виділено ризики, що пов’язанні з їхнім використанням. Оцінено перспективи розвитку відносно нового виду страхування – криптострахування як інструменту мінімізації ризиків втрати віртуальних активів. Встановлено, що головними чинниками, які стримують розвиток криптострахування в Україні та світі є відсутність правового регулювання та нестабільність ринку. Сформульовано рекомендації щодо удосконалення систем криптострахування. А також окреслено шляхи підвищення продуктивності як даного виду страхування, так і страхування загалом за допомогою використання технології блокчейн.

Посилання

Number of cryptocurrencies worldwide from 2013 to January 2022. URL: https://www.statista.com/statistics/863917/number-crypto-coins-tokens/

Огляд цифрових криптовалют. URL: https://bankchart.com.ua/e_banking/statti/oglyad_tsifrovih_kriptovalyut

R. Sharma Cryptocurrency Insurance Could Be a Big Industry in the Future. URL: https://www.investopedia.com/news/cryptocurrency-insurance-could-be-big-industry-future/#citation-1

Cryptocurrency across the world URL: https://triple-a.io/crypto-ownership

The 2021 Global Crypto Adoption Index. URL: https://blog.chainalysis.com/reports/2021-global-crypto-adoption-index

Кібербезпека криптовалюти і криптовалютних бірж. URL: https://datami.ua/kiberbezpeka-kriptovalyuti-i-kriptovalyutnih-birzh/

Bitcoin, corruption and the blockchain. URL: https://ngm.com.au/bitcoin-blockchain-and-corruption/

Ciupa Katarzyna Cryptocurrencies: opportunities, risks and challenges for anti-corruption compliance systems OECD Global Anti-corruption & integrity forum. 2019. Р. 1-15.

Should we look to cryptocurrencies to solve issues of corruption in developing nations? URL: https://www.timeshighereducation.com/hub/p/should-we-look-cryptocurrencies-solve-issues-corruption-developing-nations

AXA XL обеспечит страхование ответственности горячего кошелька для хранения криптоактивов Hoyos. URL: https://forinsurer.com/news/19/09/18/37178

Патерук Н. В. Антикорупційне застосування технології «blockchain». Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти. 2018. № 85. С. 262–265.

Используя блокчейн, страховщики могут удешевить и ускорить процессы обработки страховых претензий в 3 раза. URL: https://forinsurer.com/news/21/07/20/40057

Number of cryptocurrencies worldwide from 2013 to January 2022. Available at: https://www.statista.com/statistics/863917/number-crypto-coins-tokens/

Ohliad tsyfrovykh kryptovaliut [Review of digital cryptocurrencies]. Available at: https://bankchart.com.ua/ebanking/statti/oglyadtsifrovihkriptovalyut

R. Sharma Cryptocurrency Insurance Could Be a Big Industry in the Future. Available at: https://www.investopedia.com/news/cryptocurrency-insurance-could-be-big-industry-future/#citation-1

Cryptocurrency across the world. Available at: https://triple-a.io/crypto-ownership

The 2021 Global Crypto Adoption Index. Available at: https://blog.chainalysis.com/reports/2021-global-crypto-adoption-index

Kiberbezpeka kryptovaliuty i kryptovaliutnykh birzh [Cybersecurity of cryptocurrency and cryptocurrency exchanges]. Available at: https://datami.ua/kiberbezpeka-kriptovalyuti-i-kriptovalyutnih-birzh/

Bitcoin, corruption and the blockchain. Available at: https://ngm.com.au/ bitcoin-blockchain-and-corruption/

Ciupa Katarzyna Cryptocurrencies: opportunities, risks and challenges for anti-corruption compliance systems OECD Global Anti-corruption & integrity forum. 2019. Р. 1-15.

Should we look to cryptocurrencies to solve issues of corruption in developing nations? Available at: https://www.timeshighereducation.com/hub/p/should-we-look-cryptocurrencies-solve-issues-corruption-developing-nations

AXA XL obespechyt strakhovanye otvetstvennosty horiacheho koshelka dlia khranenyia kryptoaktyvov Hoyos [AXA XL Provides Hot Wallet Liability Insurance for Hoyos Crypto Assets]. Available at: https://forinsurer.com/news/19/09/18/37178

Pateruk N.V. (2018) Antykoruptsiine zastosuvannia tekhnolohii «blockchain» [Anti-corruption application of blockchain technology] Innovatsiina Ukraina: kreatyvni idei ta proekty, no 85, pp. 262–265.

Yspolzuia blokchein, strakhovshchyky mohut udeshevyt y uskoryt protsessы obrabotky strakhovыkh pretenzyi v 3 raza [Using blockchain, insurers can reduce the cost and speed up the processing of insurance claims by 3 times]. Available at: https://forinsurer.com/news/21/07/20/40057

Переглядів статті: 115
Завантажень PDF: 127
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Підхомний, О., Приймак, І., & Пономаренко, О. (2021). ФОРМУВАННЯ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У СФЕРІ КРИПТОСТРАХУВАННЯ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-50
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ