МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

  • Вікторія Паславська Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-1083-1006
  • Олена Орлова Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського https://orcid.org/0000-0002-2145-2319
  • Ольга Басараб Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0003-1984-7394
Ключові слова: маркетингові стратегії, готельно-туристичний бізнес, ринок готельно-туристичних послуг, коронавірусна пандемія

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розробки практичних рекомендацій при формуванні маркетингових стратегій в готельно-туристичному бізнесі в нинішніх умовах пандемії коронавірусу. Доведено актуальність розвитку готельно-туристичного бізнесу України на фоні зростаючих можливостей та потреб населення до подорожей, ділових поїздок та інших територіальних переміщень. Проаналізовано та систематизовано основні чинники впливу на маркетингові стратегії. Обґрунтовано необхідність формування стратегії щодо ринку туристських послуг з використанням досвіду і технологій європейського ринку. Досліджено теоретичні основи та сформовано практичні рекомендації щодо розробки маркетингових стратегій розвитку готельно-туристичного бізнесу України, адаптовані до українських реалій в нинішніх умовах коронавірусної кризи.

Посилання

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. URL: https://www.kmu.gov.ua

Як криза вплинула на готельну нерухомість в Україні? URL: http://realt.aviso.ua/uk/news?id=265504d9-3a83- 4f65-ba9e-60f3717e4f95

Лойко О.Т. Туризм і готельне господарство. Навч. посіб. Томськ : Видавництво АПУ, 2005. 152 с.

Подлепіна П. О. Конкурентоспроможність як чинник підвищення ефективності функціонування готельних підприємств. URL: http://international-relations-tourism.karazin.ua/resources/8fd0a486b15f6fcbc6feae70692ddf0d.pdf

Данько Н.І. Управління якістю готельних підприємств в Україні. URL: http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2011-1_0-pages-67_72.pd

Щодо розвитку туризму в Україні в умовах підвищених епідемічних ризиків. URL: https://niss.gov.ua›sites›files›turyzm-v-ukraini

Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник. Київ : Лібра, 2004. 712 с.

Pro schvalennia Stratehii rozvitku turizmu ta kurortiv na period do 2026 roku [On approval of the Development Strategy tourism and resorts for the period up to 2026]. Available at: https://www.kmu.gov.ua

Yjak kriza vplunula na hotelny neruhomist v Ukraine? [How has the crisis affected hotel real estate in Ukraine?]. Available at: http://realt.aviso.ua/uk/news?id=265504d9-3a83- 4f65-ba9e-60f3717e4f95

Loyko O. (2005) Turizm I hotelne gospodarstwo [Tourism and hospitality]. Tomsk: APU, 152 p. [in Russian]

Podlepina P. Konkurentospromojnist jak tchinnik pidwictchennia efektiwnosti funktsionuwanniya hotelnih pidprijemsnw [Competitiveness as a factor in improving the efficiency of hotel enterprises]. Available at: http://international-relations-tourism.karazin.ua/resources/8fd0a486b15f6fcbc6feae70692ddf0d.pdf

Danko N. Uprawlinnia jakisty hotelnih pidpriemstw w Ukraine [Quality management of hotel enterprises in Ukraine]. Available at: http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2011-1_0-pages-67_72.pd

Schodo rozwitku turizmu w Ukraine w umovach pidwictchennia epidemitchnich uzukiw [Regarding the development of tourism in Ukraine in conditions of increased epidemic risks]. Available at: https://niss.gov.ua›sites›files›turyzm-v-ukraini

Garkawenko S. (2004) Marketing [Marketing]. Kyiv: Libra. 712 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 125
Завантажень PDF: 487
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Паславська, В., Орлова, О., & Басараб, О. (2021). МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-93
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА