МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Володимир Кузьомко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана http://orcid.org/0000-0001-7150-3439
  • Влада Бурангулова Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана http://orcid.org/0000-0003-1454-9144
  • Влада Бурангулова Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана http://orcid.org/0000-0003-1454-9144
Ключові слова: штучний інтелект, сучасні технології, модернізація, економіка підприємств, цифрова безпека

Анотація

У статті узагальнено поняття та досліджено історію розвитку штучного інтелекту, проаналізовано приклади його перших використань та подальших вдосконалень. Визначені напрямки ефективного впровадження штучного інтелекту у різних сферах: у бізнесі, у фінансовій, банківській сферах, промисловості, маркетингу та інших. Досліджено приклади впровадження технологій штучного інтелекту провідними світовими компаніями в різних галузях економіки світу, різні його методи та технології. З’ясовано високу актуальність даного напряму досліджень, особливо у час стрімкого розвитку новітніх технологій, коли досвід провідних світових компаній показує, що розвиток штучного інтелекту та його впровадження сприяє покращенню ефективності діяльності підприємств, пришвидшенню розвитку та збільшенню прибутку.

Посилання

Петренко А. Штучний інтелект і право. URL: https://www.businesslaw.org.ua/artificial-intelligence/

Глибовець М. М., Олецький О.В. Системи штучного інтелекту. URL: http://kist.ntu.edu.ua/textPhD/ArtificIntell.pdf

Курс «Вступ до науки даних, бізнес-аналітики, великих даних і штучного інтелекту». URL: http://www.analyticsua.com/program/

Bengio, Yoshua (2009). Learning Deep Architectures for AI. URL: https://www.researchgate.net/publication/215991023_Learning_Deep_Architectures_for_AI.

Машлій Г., Мосій О., Пельчер М. Дослідження управлінських аспектів використання штучного інтелекту. URL: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/57/601.pdf

Штучний інтелект – ефективна та одночасно небезпечна технологія. Чи усвідомлюють суспільство та бізнес ризики та переваги ШІ?. URL: https://www.everest.ua/shtuchnyj-intelekt-efektyvna-ta-odnochasno-nebezpechna-tehnologiya-chy-usvidomlyuyut-suspilstvo-ta-biznes-ryzyky-ta-perevagy-ai/

Шаховська Н. Як штучний інтелект впливає на наше життя. URL: https://zn.ua/ukr/tech/vid-fantastiki-do-realnosti.html

Petrenko A. Artificial Intelligence and Law. URL: https://www.businesslaw.org.ua/artificial-intelligence/ (in Ukrainian)

Hlybovets M. M., Oletsky O. V. Artificial Intelligence Systems. URL: http://kist.ntu.edu.ua/textPhD/ArtificIntell.pdf (in Ukrainian)

Сourse "introduction to data science, business analytics, big data and artificial intelligence". URL: http://www.analyticsua.com/program/ (in Ukrainian)

Bengio, Yoshua (2009). Learning Deep Architectures for AI. URL: https://www.researchgate.net/publication/215991023_Learning_Deep_Architectures_for_AI.

Mashliy H., Mosiy O., Pelcher M. Research of management aspects of artificial intelligence use. URL: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/57/601.pdf (in Ukrainian)

Artificial intelligence is an effective and at the same time dangerous technology. Are society and business aware of the risks and benefits of AI? URL: https://www.everest.ua/shtuchnyj-intelekt-efektyvna-ta-odnochasno-nebezpechna-tehnologiya-chy-usvidomlyuyut-suspilstvo-ta-biznes-ryzyky-ta-perevagy-ai/ (in Ukrainian)

Shakhovska N. How artificial intelligence affects our lives. URL: https://zn.ua/ukr/tech/vid-fantastiki-do-realnosti.html (in Ukrainian)

Переглядів статті: 839
Завантажень PDF: 1195
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Кузьомко, В., Бурангулова, В., & Бурангулова, В. (2021). МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-67
Розділ
ЕКОНОМІКА