ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ СТУДЕНТСТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

  • Ірина Манаєнко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-3246-3603
  • Дар’я Матіяш Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-1177-6624
Ключові слова: використання часу, планування, показник, студенти, тайм-менеджмент, чинники

Анотація

Дана стаття присвячена характеристиці основних проблем сучасної молоді пов’язаних із плануванням свого часу в умовах світової пандемії. Для того, щоб краще зрозуміти суть статті, було наведено основну інформацію, яка стосується теми тайм-менеджменту. Особлива увага приділяється методам та технікам тайм-менеджменту, які допомагають нам краще та більш ефективно планувати та управляти своїм часом. В статті аналізується те, на скільки раціонально опитані студенти використовують власний час. По-перше, досліджується основний компонент тайм-менеджменту – планування, та його способи: запис справ як в офлайн форматі, так і в онлайн форматі. По-друге, проводиться аналіз того, де ми втрачаємо час, та чому його може нам не вистачати. Йдеться мова про використання гаджетів, саморозвиток, домашні завдання, прокрастинація тощо. У статті наведені також й інші чинники, які значно впливають на те, як ми ефективно використовуємо власний час: неправильно розподілений час, «пожирачі часу». У ході дослідження було виявлено рівень продуктивності опитаних студентів та те, чи вони все встигають за 24 години в добі. Також наведено можливі шляхи подолання проблем, пов’язаних із нестачею часом. Актуальність даної статті полягає в аналізі рівня організованості студентів-респондентів протягом дня, оскільки час – це дуже важливий ресурс у нашому життя, який потрібно використовувати з обережністю та бути більш зваженим і розумним під час розстановки пріоритетів, особливо у умовах дистанційної освіти за часів світової пандемії.

Посилання

Адаир Д. А. Искусство управлять людьми и самим собой. URL: https://www.e-reading-lib.com/bookreader.php/105005/dzhon-adair-iskusstvo-upravlyat-lyudmi-i-samim-soboy.pdf

Алюшина Н. О. Тайм-менеджмент: Мистецтво планувати та управляти своїм часом. Київ : Національна академія державного управління при Президентові України, 2008. 119 с.

Архангельский Г. А., Лукашенко М. А., Телегина Т. В., Бехтерев С. В. Тайм-менеджмент. Полный курс : учебное пособие / Под ред. Г.А. Архангельского. Москва : Альпина Паблишер, 2012. 311 с.

Куликова В. Н. Заставьте время работать на вас. Москва : ЗАО Центрполиграф, 2008. 192 с.

Брайан Т. Результативный тайм-менеджмент: эффективная методика управления собственным временем [пер. с англ. А. Евтеева]. Москва : СмартБук, 2007. 79 с.

Управление временем. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC

15 популярных техник тайм-менеджмента. URL: https://skillbox.ru/media/growth/15_populyarnykh_tekhnik_taym_menedzhmenta/

Основні методи тайм-менеджменту. URL: http://sbm.pnu.edu.ua/2018/11/18/osnovni-metody-tajm-menedzhmentu/

Опитування на тему «Тайм-менеджмент одного дня». URL: https://forms.gle/XcGJqANNLwxWwnvQ8

Тайм-менеджмент, або мистецтво управління часом. URL: https://vseosvita.ua/library/tajm-menedzment-abo-mistectvo-upravlinna-casom-42519.html

Що таке тайм-менеджмент: особистий тайм-менеджмент або як управляти своїм часом. URL: https://blog.agrokebety.com/shcho-take-taym-menedzhment

Adair D. A. Iskusstvo upravlyat lyudmi i samim soboy [The art of managing people and yourself]. Retrieved from: https://www.e-reading-lib.com/bookreader.php/105005/dzhon-adair-iskusstvo-upravlyat-lyudmi-i-samim-soboy.pdf (in Russian)

Alyushina N. O. (2008) Tajm-menedzhment: mystecztvo planuvaty ta upravlyaty svoyim chasom [Time-management: the art of planning and managing their time]. Kyiv: Nacionalna akademiya derzhavnogo upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny. (in Ukrainian)

Arkhangel'skiy G. A., Lukashenko M. A., Telegina T. V., Bekhterev S. V. (2012) Taym-menedzhment. Polnyy kurs : uchebnoe posobie [Time management. Complete Course: Study Guide]. In G.A. Arkhangel'skogo (Eds). Moscow : Alpina Pablisher. (in Russian)

Kulikova V. N. (2008) Zastavte vremya rabotat na vas [Make time work for you]. Moscow : ZAO Tsentrpoligraf. (in Russian)

Brian T. (2007) Rezultativnyj tajm-menedzhment: jeffektivnaja metodika upravlenija sobstvennym vremenem [per. z angl. A. Evteeva] [Effective time management: it is effective technique [trans. from eng A. Yevteyev]]. Moscow: SmartBuck.

Upravlenie vremenem. Retrieved from: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC

15 populyarnykh tekhnik taym-menedzhmenta. Retrieved from: https://skillbox.ru/media/growth/15_populyarnykh_tekhnik_taym_menedzhmenta/

Osnovni metody taim-menedzhmentu. Retrieved from: http://sbm.pnu.edu.ua/2018/11/18/osnovni-metody-tajm-menedzhmentu/

Opytuvannia na temu «Taim-menedzhment odnoho dnia». Retrieved from: https://forms.gle/XcGJqANNLwxWwnvQ8

Taim-menedzhment, abo mystetstvo upravlinnia chasom. Retrieved from: https://vseosvita.ua/library/tajm-menedzment-abo-mistectvo-upravlinna-casom-42519.html

Shcho take taim-menedzhment: osobystyi taim-menedzhment abo yak upravliaty svoim chasom. Retrieved from: https://blog.agrokebety.com/shcho-take-taym-menedzhment

Переглядів статті: 286
Завантажень PDF: 237
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Манаєнко, І., & Матіяш, Д. (2021). ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ СТУДЕНТСТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-27
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають