ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

  • Анастасія Пилипенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-8490-9278
  • Юлія Решетнікова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-3515-3838
  • Тетяна Лободзинська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-5518-727X
Ключові слова: бухгалтерський облік, бухгалтерська звітність, стандарти бухгалтерської звітності, фінансова звітність, CAS, GAAP, IFRS

Анотація

Стаття присвячена сутності та особливостям стандартів бухгалтерської фінансової звітності, затверджених у Сполучених Штатах Америки, Китайській Народній Республіці та Європейському Союзі. Проаналізовано подібності та відмінності відносно Міжнародних стандартів фінансової звітності. Досліджено алгоритми прийняття змін у відповідних національних стандартах, спричинені оновленням міжнародних. З’ясовано історичні аспекти формування Китайських національних стандартів бухгалтерського обліку та ступінь впливу Загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку на функціонування ринку капіталу в США. Виокремлено основне джерело розбіжностей у фінансовій звітності країн-учасниць ЄС. Виявлено наслідки використання різних методів оцінки вартості активів, затверджених у кожній з досліджуваних територіальних одиниць, на фінансовий результат діяльності підприємств.

Посилання

The importance of GAAP. URL: https://www.accountingfoundation.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1176164538898&pagename=Foundation%2FPage%2FFAFBridgePage#section_2

About GAAP. URL: https://www.accountingfoundation.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1176164538898&pagename=Foundation%2FPage%2FFAFBridgePage.

Николенко Б. (2021). Бухгалтерская отчетность компаний в США. URL: https://internationalwealth.info/accountancy-abroad/buhgalterskaja-otchetnost-kompanij-v-ssha/

IFRS. URL: https://www.ifrs.org/use around the world/use of ifrs standards-by-jurisdiction/

Securities and Exchange Commission Comparison of U.S. GAAP and IFRS. URL: https://www.sec.gov/spotlight/globalaccountingstandards/ifrs-work-plan-paper-111611-gaap.pdf

Сяо Исинь, Титова Н.Ю. Исторические аспекты развития бухгалтерского учета в Китае. Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. Режим доступу: https://portfolio.vvsu.ru/files/BE814700-12E6-4771-870E-70283B9E2477.pdf

Мокринська З.В. Особливості бухгалтерського обліку в Китаї. Національний авіаційний університет. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_10/46.pdf

Бабаева З. Ш. Система бухгалтерского учета в Китае: опыт государственного регулирования. Дагестанский государственный университет. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-buhgalterskogo-ucheta-v-kitae-opyt-gosudarstvennogo-regulirovaniya

Accounting Standards in China. URL: https://www.tradecommissioner.gc.ca/china-chine/accounting-comptables.aspx?lang=eng

Marco Pasquotti (2018). Chinese Accounting Standards. URL: https://www.linkedin.com/pulse/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%87%86%E5%88%99-chinese-accounting-standards-marco-pasquotti

Antoine Boquen (2021). China Accounting Standards CAS and IFRS. New Horizons. URL: https://nhglobalpartners.com/china-accounting-standards-cas-ifrs/

Accounting and accounting rules in China (2021). URL: https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/china/accounting

EU rules on financial information disclosed by companies. URL: https://ec.europa.eu/info/business economy euro/company reporting and auditing/company-reporting/financial-reporting_en

European Union. URL: https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/view-jurisdiction/european-union/

European Financial Reporting Advisory Group. URL: https://www.iasplus.com/en/resources/regional/efrag

European Union: Financial reporting differences in Europe. URL: https://www.mondaq.com/uk/accounting-standards/733360/financial-reporting-differences-in-europe

IFRS Retrieved from: https://www.ifrs.org/

Weining Hu (2017). China’s Accounting Standards: Chinese GAAP vs. US GAAP and IFRS. Dezan Shira & Associates. URL: https://www.china-briefing.com/news/china-gaap-vs-u-s-gaap-and-ifrs/

The importance of GAAP. Retrieved from: https://www.accountingfoundation.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1176164538898&pagename=Foundation%2FPage%2FFAFBridgePage#section_2

About GAAP. Retrieved from: https://www.accountingfoundation.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1176164538898&pagename=Foundation%2FPage%2FFAFBridgePage

Nikolenko B. (2021). Bukhgalterskaya otchetnost' kompaniy v SSHA [Financial statements of companies in the United States of America]. Retrieved from: https://internationalwealth.info/accountancy-abroad/buhgalterskaja-otchetnost-kompanij-v-ssha/

IFRS. Retrieved from: https://www.ifrs.org/use around the world/use of ifrs standards-by-jurisdiction/.

Securities and Exchange Commission Comparison of U.S. GAAP and IFRS. Retrieved from: https://www.sec.gov/spotlight/globalaccountingstandards/ifrs-work-plan-paper-111611-gaap.pdf

Xiao Yixin, Titova N. Istoricheskiye aspekty razvitiya bukhgalterskogo ucheta v Kitaye [Historical aspects of the development of accounting in China]. Vladivostokskiy gosudarstvennyy universitet ekonomiki i servisa - Vladivostok State University of Economics and Service. Retrieved from: https://portfolio.vvsu.ru/files/BE814700-12E6-4771-870E-70283B9E2477.pdf

Mokrinska Z. Osoblyvosti bukhhalters'koho obliku v Kytayi [Accounting features in China]. Natsionalʹnyy aviatsiynyy universytet - National Aviation University. Retrieved from: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_10/46.pdf

Babaeva Z. Sistema bukhgalterskogo ucheta v Kitaye: opyt gosudarstvennogo regulirovaniya [Accounting system in China: state regulation experience]. Dagestanskiy gosudarstvennyy universitet – Dagestan State University. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-buhgalterskogo-ucheta-v-kitae-opyt-gosudarstvennogo-regulirovaniya

Accounting Standards in China. Retrieved from: https://www.tradecommissioner.gc.ca/china-chine/accounting-comptables.aspx?lang=eng

Marco Pasquotti (2018). Chinese Accounting Standards. Retrieved from: https://www.linkedin.com/pulse/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%87%86%E5%88%99-chinese-accounting-standards-marco-pasquotti

Antoine Boquen (2021). China Accounting Standards CAS and IFRS. New Horizons. Retrieved from: https://nhglobalpartners.com/china-accounting-standards-cas-ifrs/

Accounting and accounting rules in China (2021). Retrieved from: https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/china/accounting

EU rules on financial information disclosed by companies. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/business economy euro/company reporting and auditing/company-reporting/financial-reporting_en

European Union. Retrieved from: https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/view-jurisdiction/european-union/

European Financial Reporting Advisory Group. Retrieved from: https://www.iasplus.com/en/resources/regional/efrag

European Union: Financial reporting differences in Europe. Retrieved from: https://www.mondaq.com/uk/accounting-standards/733360/financial-reporting-differences-in-europe.

IFRS Retrieved from: https://www.ifrs.org/

Weining Hu (2017). China’s Accounting Standards: Chinese GAAP vs. US GAAP and IFRS. Dezan Shira & Associates. Retrieved from: https://www.china-briefing.com/news/china-gaap-vs-u-s-gaap-and-ifrs/

Переглядів статті: 271
Завантажень PDF: 447
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Пилипенко, А., Решетнікова, Ю., & Лободзинська, Т. (2021). ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-29
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають