РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ТУРИЗМУ ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ

Ключові слова: міський туризм, туристичний імідж міста, туристичний бренд, урбан туризм, туристичний магніт

Анотація

У статті на прикладі Черкаського регіону досліджено передумови розвитку міського туризму, який орієнтований на задоволення потреб туристів із врахуванням наслідків впливу туризму на соціально-економічний розвиток міста та людські ресурси. У дослідженні зазначено, що високий рівень популярності міського туризму в регіоні пояснюється його унікальною архітектурою та привабливою студентською інфраструктурою, наявністю широкого спектру спортивних та культурно-розважальних заходів, програм, розвитком інноваційно-технологічних, ландшафтних та природних парків, ділових осередків та торговельної інфраструктури тощо. У дослідженні систематизовано фактори розвитку міського туризму з економічної, соціальної, культурної та екологічної точок зору. Обґрунтовано напрями удосконалення системи розвитку туризму з урахуванням вимог суттєвої активізації впровадження інноваційних технологій і стандартів сучасного суспільства як мотиватора розвитку міського туризму.

Посилання

Гризовська Л. О. Особливості та сучасні тенденції управління туристичним бізнесом. URL: https://www.bses.in.ua/journals/2018/26_1_2018/24.pdf (дата звернення: 15.09.2021).

Всесвітня туристична організація (UNWTO). URL: https://www.unwto.org/tourism-covid-19 (дата звернення: 15.09.2021).

Впровадження підходу Європейського союзу до регіонального розвитку щодо смарт-спеціалізації. URL: https://www.rozvytok.in.ua/4247-vprovadzhennia-pidkhodu-yevropeiskoho-soiuzu-do-rehionalnoho-rozvytku-shchodo-smart-spetsializatsii-3 (дата звернення: 15.09.2021).

Методологія планування регіонального розвитку в Україні. URL https://www.docs.google.com/document/d/1ecQO_A57SLKehKhMPS_YhGS1ZttC75s/edit#heading=h.1t3h5sf (дата звернення: 15.09.2021).

National Tourism Organization of Ukraine. URL: http://www.ntoukraine.org/year2021_ua.html( дата звернення: 15.09.2021).

Global Reporton City Tourism – Cities 2012 Project. – AM Reportnеsix. – Madrid, 2012. – 53 p.

Dictionary of Travel. Tourismand Hospitality Ed. S. Medlik. London: ButterworthHeinemannEtd. 1993. P. 43. URL: www.mu.edu.et/iphc/images/Tourism/Dictionary_of_Travel_Tourism_Hospitality.pdf. (дата звернення: 15.09.2021).

Hartmut L. Diercke Wőrtebuch Allgemeine Geographie / L. Hartmut. – 55 Munchen: Braunschweig, 1997. – 125 p.

Neuenfeldt H., Rose O. Stadt tourismus als Wirtschaftsfaktorin Aachen URL: https://www.geogr.uni–goettingen.de (дата звернення: 15.09.2021).

Hakeem, S. M. A., & Khan, M. Y. (2018). Urban tourism: the perspective on tourism impacts in Cambridge, United Kingdom. Marketing and Management of Innovations, 3, 268-275. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.3-24

Закон України «Про туризм». URL: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр (дата звернення: 15.09.2021).

Фастовець О. О. Міста як центри розвитку міського (урбан) туризму. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4.2/42.pdf (дата звернення 30.09.2021).

Програма розвитку туризму в Черкаській області на 2021 – 2027 роки. URL: https://strategy2027-ck.gov.ua/2020/09/11/pryjnyato-strategiyu-rozvytku-cherkashhyny-na-2021-2027-roky/ (дата звернення 15.09.2021).

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/24982650 (дата звернення 15.09.2021).

Програма розвитку туризму в м. Умань на 2021-2023 роки. URL. https://www.uman-rada.gov.ua (дата звернення 15.09.2021).

Gryzovska LO Features and current trends in tourism business management in Ukraine. Available at: https://www.bses.in.ua/journals/2018/26_1_2018/24.pdf (accessed 15 December 2021).

UNWTO. Available at: https://www.unwto.org/tourism-covid-19

Implementation of the European Union's approach to regional development on smart specialization. Available at: https://www.rozvytok.in.ua/4247-vprovadzhennia-pidkhodu-yevropeiskoho-soiuzu-do-rehionalnoho-rozvytku-shchodo-smart-spetsializatsii-3 (accessed 15 December 2021).

Methodology of regional development planning in Ukraine. Available at: https://www.docs.google.com/document (accessed 15 December 2021).

National Tourism Organization of Ukraine. Available at: http://www.ntoukraine.org/year2021_ua.html (accessed 15 December 2021).

Global Reporton City Tourism – Cities 2012 Project. – AM Reportnеsix. – Madrid, 2012. – 53 p.

Dictionary of Travel. Tourismand Hospitality Ed. S. Medlik. London: ButterworthHeinemannEtd. 1993. P. 43. Available at: www.mu.edu.et/iphc/images/Tourism/Dictionary_of_Travel_Tourism_Hospitality.pdf. (accessed 15 December 2021).

Hartmut L. Diercke Wőrtebuch Allgemeine Geographie / L. Hartmut. – 55 Munchen: Braunschweig, 1997. – 125 p.

Neuenfeldt H., Rose O. Stadt tourismus als Wirtschaftsfaktorin Aachen. Available at: https://www.geogr.uni–goettingen.de(accessed 15 December 2021).

Hakeem, S. M. A., & Khan, M. Y. (2018). Urban tourism: the perspective on tourism impacts in Cambridge, United Kingdom. Marketing and Management of Innovations, 3, 268–275. DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2018.3-24

Law of Ukraine "On Tourism": Available at: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95(accessed 15 December 2021).

Fastovets O.O. Towns as centres of urban tourism development. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4.2/42.pdf

(accessed 30 December 2021).

Tourism development program in Cherkasy region for 2021-2027. Available at: https://strategy2027-ck.gov.ua/2020/09/11/pryjnyato-strategiyu-rozvytku-cherkashhyny-na-2021-2027-roky (accessed 15 December 2021).

On approval of the Strategy for the development of tourism and resorts for the period up to 2026. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/24982650 (accessed December 2021).

Tourism Development Program in Uman for 2021-2023. Available at: https://www.uman-rada.gov.ua (accessed 15 December 2021).

Переглядів статті: 180
Завантажень PDF: 193
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Слатвінська, Л. (2021). РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ТУРИЗМУ ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-66