МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ СВІТИ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

  • Юлія Ясенчук Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-8507-7274
  • Людмила Бондарчук Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-9414-5515
Ключові слова: заклад вищої освіти, конкурентоспроможність, маркетинговий підхід, ринок освітніх послуг, стратегія розвитку

Анотація

Освіта – невід’ємна частина суспільного життя, що означає, що розвиток закладів вищої освіти має відбуватися безупинно та на основі реалізації принципів стратегічного управління, в процесі якого формується місія функціонування закладу, проектується та реалізується стратегічна програма (стратегія), вирішуються стратегічні завдання. На сучасному етапі формування стратегії розвитку закладів вищої освіти впровадження принципів стратегічного управління до організаційної моделі закладів вищої освіти є об’єктивною необхідністю для конкурентоспроможного функціонування інститутів та університетів на сучасному ринку освітніх послуг. Окремі дослідники пропонують будувати стратегію розвитку закладу вищої освіти на основі двох критеріїв: частка ринку та асортимент. Такий підхід дозволяє ідентифікувати на ринку освітніх послуг лідерів, послідовників та нішерів. Додатковий критерій – динаміка ринкової частки закладу вищої освіти – дає змогу зрозуміти про тип стратегії (наступальна або захисна). На думку вітчизняних науковців, ключовим чинником ефективності фінансово-господарської діяльності закладу вищої освіти є формування його вектора (у широкому розумінні) стратегічних цілей, а також своєчасне коригування цього вектора. Менеджмент закладу вищої освіти має складати матрицю можливих бальних оцінок стратегічних цілей на основі результатів оцінювання економічних показників, що характеризують успіхи закладу за конкретними цілями. Окремі фахівці радять закладу вищої освіти, з огляду на широку асортименту лінійку освітніх програм та високу диверсифікацію діяльності, розробляти окрему маркетингову стратегію. Така пропозиція видається слушною, оскільки різні продукти, що виробляє заклад вищої освіти, мають просуватися на ринок із використанням різних маркетингових інструментів. Вища освіта як вид економічної діяльності представлена закладами вищої освіти, що надають освітні та супутні послуги. Відтак, заклади вищої освіти є унікальними суб’єктами ринку освітніх послуг, що досить актуально досліджено за результатами відповідної публікації.

Посилання

Bilousova S.V. (2015) Marketynh osvitnikh posluh: stan, tendentsii ta perspektyvy. [Marketing of educational services: status, trends and prospects]. Business navigator. № 1 (36). P. 39–43.

Honcharova O.V. (2018) Marketynh na rynku osvitnikh posluh. [Marketing on the market of educational services]. Scientific notes of «Krok» University. Ed. 49. P. 169–178.

Hrishchenko I.M. (2016) Faktory pidvyshchennia efektyvnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy. [Factors of improving the efficiency of higher education in Ukraine]. Current economic problems. № 3. P. 134–141.

Kirichenko O., Vyhivska Yu. (2011) Formuvannia systemy upravlinnia vyshchym navchalnym zakladom innovatsiinoho typu. [Formation of the management system of the higher educational institution of innovative type]. High school. № 11. P. 29–38.

Pavlenko O. Marketynh u sferi vyshchoi osvity v XXI stolitti: evoliutsiia chy revoliutsiia? [Marketing in higher education in the XXI century: evolution or revolution?]. Retrieved from: http://www.ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2018/31136/IP_19_46.pdf

Білоусова С.В. Маркетинг освітніх послуг: стан, тенденції та перспективи. Бізнес-навігатор. 2015. № 1 (36). С. 39–43.

Гончарова О.В. Маркетинг на ринку освітніх послуг. Вчені записки університету «Крок». 2018. Вип. 49. С. 169–178.

Грищенко І. М. Фактори підвищення ефективності вищих навчальних закладів України. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 3. С. 134–141.

Кириченко О., Вигівська Ю. Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваційного типу. Вища школа. 2011. № 11. С. 29–38.

Павленко О. Маркетинг у сфері вищої освіти в XXI столітті: еволюція чи революція? URL: http://www.ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2018/31136/IP_19_46.pdf

Переглядів статті: 32
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Ясенчук, Ю., & Бондарчук, Л. (2021). МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ СВІТИ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-61
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ