МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ УНІВЕРСИТЕТУ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Ключові слова: конкурентоспроможність, університет, ринок освітніх послуг, управління конкурентоспроможністю, механізм управління, процес управління, інструменти управління

Анотація

У статті досліджено проблему управління конкурентоспроможністю університету, визначено можливі напрями її підвищення та розроблено механізм управління конкурентоспроможністю університету на ринку освітніх послуг. Визначено, що механізм управління конкурентоспроможністю університету повинен включати в себе наступні структурні елементи: цілі управління, фактори управління, організаційну структуру управління, ресурси управління, методи впливу на фактори (напрями, інструменти) та результати управління. Використання механізму дозволяє визначити рівень конкуренції на ринку освітніх послуг, провести аналіз впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на рівень конкурентоспроможності університету, виявити основні напрямки підвищення рівня його конкурентоспроможності, оцінити ефективність запропонованих заходів.

Посилання

Антонюк Л.Л., Ільницький Д.О., Барабась Д.О., Сандул М С. Міжнародна конкурентна диспозиція національних систем вищої освіти. Міжнародна економічна політика. 2017. № 2 (27). С. 7–32.

Каленюк І.С. Напрями трансформації механізмів фінансування освіти в сучасному світі. Демографія та соціальна економіка. 2017. № 1 (29). C. 24–36.

Levchenko O., Kryvorotenko A. Theoretical Approaches to Determine the Essence of Transfer of Educational Knowledge in the System of Higher Education. Central Ukrainian Scientific Bulletin. Economic Sciences. 2019. № 2 (35). Р. 32–40.

Нагорняк Т.Л. Розвиток потенціалу закладу вищої освіти в системі управлінських практик. Економіка і організація управління. 2020. №4 (40). С. 186–196.

Shaulska L., Laktionova O., Nagornyak T., Sereda H. Performance management at Ukrainian university: A case of the KPIs use. Problems and Perspectives in Management. 2021. № 19 (1). Р. 78–89.

Shaulska L., Yurchyshena L., Popovskyi Yu. Using MS Power BI Tools in the University Management System to Deepen the Value Proposition. 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). 2021. Р. 294–299.

Antoniuk L.L., Ilnytskyi D.O., Barabas D.O. and Sandul M.S. (2017) Mizhnarodna konkurentna dyspozytsiia natsionalnykh system vyshchoi osvity [International competitive disposition of national higher education systems]. Mizhnarodna ekonomichna polityka, vol. 2 (27), рр. 7–32. (in Ukrainian)

Kaleniuk I.S. (2017) Napriamy transformatsii mekhanizmiv finansuvannia osvity v suchasnomu sviti [Directions of transformation of mechanisms of financing of education in the modern world]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, vol. 1 (29), рр. 24–36. (in Ukrainian)

Levchenko O. and Kryvorotenko A. (2019) Theoretical Approaches to Determine the Essence of Transfer of Educational Knowledge in the System of Higher Education. Central Ukrainian Scientific Bulletin. Economic Sciences, vol. 2 (35), рр. 32–40. (in Ukrainian)

Nahorniak T.L. (2020) Rozvytok potentsialu zakladu vyshchoi osvity v systemi upravlinskykh praktyk [Development of the potential of a higher education institution in the system of management practices]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 4 (40), рр. 186–196. (in Ukrainian)

Shaulska L., Laktionova O., Nagornyak T. and Sereda, H. (2021) Performance management at Ukrainian university: A case of the KPI’s use. Problems and Perspectives in Management, vol. 19 (1), рр. 78–89.

Shaulska L., Yurchyshena L. and Popovskyi Yu. (2021) Using MS Power BI Tools in the University Management System to Deepen the Value Proposition. 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), рр. 294–299.

Переглядів статті: 32
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Кобідзе, Н. (2021). МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ УНІВЕРСИТЕТУ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-38
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ